Nieuws

5.000 Omwonenden trekken samen op tegen windturbines in Utrecht

Zonne-energie beter alternatief voor opwekking duurzame energie

Twee inwonersgroepen (Buren van Lage Weide en Buren van Rijnenburg en Reijerscop) met elk zo’n 2.500 supporters gaan zich samen sterk maken om geen 240 meter hoge windturbines te plaatsen in de achtertuin van duizenden woningen in Utrecht.

Nu het met de plannen van het energiepark in Rijnenburg niet wil vlotten wil een meerderheid van de Gemeenteraad in Utrecht, op voorstel van het CDA, opnieuw de mogelijkheden van windturbines in Lage Weide onderzoeken.

Eerdere plannen voor windturbines in Lage Weide waren al in 2014 door een meerderheid van de Raad afgeschoten wegens gebrek aan draagvlak bij omwonenden. Turbines in Lage Weide komen namelijk op zeer korte afstand (400-450 meter) van dichtbevolkte woonwijken. De nieuwe en veel hogere turbines (tiphoogte 235 meter) zullen ernstige hinder veroorzaken en bij ongunstige wind hoorbaar zijn voor vele duizenden bewoners in de omringende wijken Zuilen, Elinkwijk, Schepenbuurt, Terwijde en Maarssen.

Opmerkelijk is dat de CDA-motie werd gesteund door partijen als D66 en PvdA die vijf jaar geleden concludeerden dat er bij omwonenden geen draagvlak was voor windturbines in Lage Weide.

Partijen richtten toen hun blik op Rijnenburg en Reijerscop. Maar ook daar is geen draagvlak voor een plan met acht windturbines en meer dan 200 hectare zonne-energie. Daar zullen de windturbines zorgen voor ernstige hinder bij omwonenden in de polders en in aangrenzende wijken van De Meern en Nieuwegein.

Bovendien blokkeren de windturbines de beoogde woningbouw van meer dan 25.000 woningen in Rijnenburg. Omwonenden en projectontwikkelaars die veel van de grond in handen hebben vormen een gezamenlijk front en geven geen medewerking aan de plannen. Dit omdat de windturbines bij ongunstige wind midden in het toekomstige woningbouwgebied 23 uur per dag zowel hoorbaar als laag frequent geluid zullen geven. Door de ontbrekende medewerking van grondeigenaren wil het niet vlotten met de plannen. Initiatiefnemers komen slechts tot drie turbines en ze hebben slechts enkele hectare voor zonne-energie.

Ook in Zuilen staat een nieuwbouwproject gepland. Een gedeelte van de sportvelden tussen Zuilen en Op Buren zal worden ontwikkeld als bouwlocatie. Voor dit project wordt samengewerkt met de gemeente Stichtse Vecht. De nieuwe molens staan in de achtertuin van deze bouwlocatie. Gemeente Stichtse Vecht heeft zich al uitgesproken tegen de nieuwe windmolenplannen, omdat haar inwoners er ernstige hinder van zullen ondervinden.

Maar zijn die windmolens wel nodig om de klimaatdoelen te halen? De mythe dat ‘we er met alleen zon niet komen’ wordt luid verkondigd door een actieve windmolen-lobby. Deze lobby heeft grote commerciële belangen bij het realiseren van windmolens met flinke bedragen aan subsidie. Terwijl inmiddels duidelijk is dat zonne-energie een prima alternatief is voor Utrecht om duurzame energie op te wekken. Dat blijkt al uit twee grootschalige projecten voor zonne-energie: Rijnenburg en Zon op Dak.

In Rijnenburg zijn grondbezitters bereid om grootschalige zonne-energie op te wekken als de windturbines van tafel gaan. Dit alternatief met zon staat voor 156 GWh, goed voor elektriciteit verbruik van 50.000 huishoudens. Dit is een grotere opbrengst dan de gezamenlijke opbrengst van acht turbines (120 GWh) en dit is het dubbele van wat de huidige initiatiefnemers op tafel hebben gelegd. Met dit alternatief wordt een compromis bereikt waarmee de huidige impasse wordt doorbroken.

Ook met ‘Zon op Dak’ gaat het goed. Het doel in het energieplan was om in 2030 op 25% van de grote daken zonnepanelen te realiseren.* Hiermee zouden 55.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Inmiddels is nu al tweederde van de doelstelling gehaald. Jammer genoeg onderzoekt het College niet of hier nog meer winst te behalen valt. Het lijkt wel of men koste wat kost ergens windturbines in Utrecht wil realiseren, want er zijn nu plannen om nog eens vijf extra windturbines op andere kwetsbare locaties in Utrecht te realiseren. En dat terwijl je hetzelfde zou bereiken als je het doel van ‘Zon op Dak’ zou verhogen naar 37,5%.

En dan hebben we nog niet eens gekeken naar de zonne-energie op daken van individuele huishoudens en kleinere zonne-projecten.

Waarom wil de gemeente dan toch windturbines midden in de stad neerzetten? Waardoor ze duizenden mensen blootstelt aan continu gebrom en laagfrequent geluid? Wij snappen het niet. En wij blijven ons ertegen verzetten.