Nieuws

65 burgerorganisaties: “Verklaar windturbines op land controversieel”

De Tweede en Eerste Kamer moeten plannen voor windturbines op land controversieel verklaren. Dat schrijven de 65 burgerorganisaties – waaronder Buren van Rijnenburg en Reijerscop – verenigd in het NederWind netwerk. “Net als bij de kinderopvangtoeslag affaire walsen regering, parlement en Raad van State in het windturbine dossier over de belangen van de burger heen”, zegt coördinator Kees Pieters. “Nu de regering demissionair is, is het tijd voor reflectie en pas op de plaats.”

Raad van State overtreedt de wet 

De Raad van State heeft in verschillende rechtszaken rond windturbines de Europese wet overtreden. De inmiddels afgetreden minister Wiebes schreef aan het NederWind netwerk, dat hij zijn windturbine beleid baseert op deze wetsovertreding van de Raad van State. “Het is symptomatisch, dat de Raad van State handelt als een verlengstuk van de regering, net als bij de kinderopvangtoeslag. Dat gebeurt niet alleen in Polen en Hongarije, maar ook hier”, aldus Pieters. “De burger maakt bij dit soort schijnrechtspraak geen kans.”

Miljardensubsidies 

Het NederWind netwerk heeft zich in 2018 aangemeld voor deelname aan de klimaattafel Elektriciteit met een plan om alle windenergie op te wekken op zee i.p.v. op land. Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatberaad, en Kees Vendrik, de voorzitter van de klimaattafel Elektriciteit, weigerden NederWind de toegang tot de klimaattafel. “Daardoor hadden de energiebedrijven vrij spel om hun miljardensubsidies binnen te halen via de buitengewoon riante subsidieregeling voor wind op land”, aldus Pieters. “De Staat der Nederlanden garandeert 12 procent rendement op de investering. De burger betaalt dat via de energierekening”.

 

Brief van de 65 burgerorganisaties aan de Tweede en Eerste Kamer met het verzoek om planvorming en uitrol van wind op land controversieel te verklaren d.d. 20-1-2021:

http://nederwind.nl/wp-content/uploads/2021/01/Brief-aan-Tweede-Kamer-en-Eerste-Kamer-20-1-2021-controversieel-verklaren-met-bijlagen.pdf