Nieuws

Aangescherpt raadsvoorstel Duurzame Energie Rijnenburg/Reijerscop aangenomen.

6 juli 2017 – De Vereniging Buren van Rijnenburg was uiteraard bij deze ‘veegraad’ vlak voor het zomerreces op het oude stadhuis van Utrecht.
Van 20:00 tot ruim 23:00 regende het moties, en werd door fracties ‘gevoetbald’ door de zelf bedachte bouwpauzetijd uit 2008 . Met name ging het over de mogelijke combinatie duurzame woningbouw opgave en windmolens ja/nee, de speler ‘grondeigenaren’ die nog steeds ergens anders kunnen voetballen, ecologie enz.

Duidelijk werd hoe ver de fracties soms uit elkaar lagen op de echt heikele punten.

De Raad van de gemeente Utrecht bespreekt op 6 juli 2017 het raadsvoorstel Duurzame Energie Rijnenburg/Reijerscop.
De Raad van de gemeente Utrecht bespreekt op 6 juli 2017 het raadsvoorstel Duurzame Energie Rijnenburg/Reijerscop.

Deze avond was dan ook deels een herhaling van de raadscommissie Stad & Ruimte, de wethouder had immers niets gedaan met de kritiek uit de vorige raadscommissie vergadering.
Ook bleek de wethouder niets gedaan te hebben met moties van de raad van Nieuwegein!

Opnieuw een eis, nu als amendement, voor ook een ‘alleen zon/geen wind’ scenario, en ook een motie voor betere afstemming buurgemeentes die breed gesteund werden.
Uiteraard is de VBVR hier blij mee maar wat moet je al niet doen om deze open deuren open te krijgen?
Dat doet echt geen goed aan het eindresultaat en dat is en blijft zorgelijk.

Hoe het proces nu op inhoud en regie verder moet, daar kwam ook nu weer geen duidelijkheid over: regie blijft kennelijk bij de gemeente die ook de scenarios gaat toetsen.
En doet dat dus nog steeds zonder heldere doelen, definities en piketpaaltjes over bijv wie mee kunnen en ook mogen beslissen over de toekomst van ONZE leefomgeving.

Al met al weinig echte voortgang hoe dit een werkbaar proces gaat worden, maar de VBVR zal blijven sturen naar een voor bewoners, omwonenden en gebruikers van deze fraaie polder optimaal resultaat.
En dat is en blijft ons kader: Groen OK, windmolens op zee!

Via deze link kunt u het debat nog eens volgen. (via menu agendapunt 21).

https://channel.royalcast.com/utrecht/…

Deel onze zorgen help ons mee, teken onze petitie.