Nieuws

Appèl Consortium Grondeigenaren Rijnenburg

Appèl op de gemeente Utrecht om de ontwikkeling van Rijnenburg tot een betaalbaar en duurzaam, energie-opwekkend gebied op te pakken

Op  28 november jl. heeft Harm Janssen, Directeur BPD regio Noord-West, namens het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg het ‘Appèl voor Rijnenburg’ aan wethouders Klaas Verschuure en Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht aangeboden. In deze oproep wordt aan de gemeente gevraagd om gezamenlijk Rijnenburg op te pakken voor het aanpakken van de uitdagingen op de woningmarkt en de energietransitie. Samen kunnen de partijen de gemeente helpen meerdere doelstellingen te realiseren door hier een duurzaam en betaalbaar woon- en energielandschap te creëren.

De keus voor zonne-energie sluit aan bij de wensen van een overgrote meerderheid van huidige omwonenden en is tevens in het belang van toekomstige bewoners.”

Buren van Rijnenburg en Reijerscop juicht dit initiatief toe en onderschrijft de ruime blik waarmee het Appèl zich richt op de brede toekomst van Rijnenburg.
‘Wij spreken onze volledige steun uit aan de uitgangspunten van het Appèl om te komen tot een integrale ontwikkeling van Rijnenburg waarbij naast opwekking van duurzame energie ook rekening wordt gehouden met andere bestemmingen van het gebied, zoals de voor Utrecht zo dringend noodzakelijke (betaalbare) woningbouw in combinatie met groen (Ring Park), sport en recreatie.
Als Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) willen wij namens bewoners graag samen met u en andere professionele partijen bijdragen aan uitwerking van concrete plannen van het potentieel van zonne-energie.
Wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is het ambitieuze gestelde doel van duurzame energie opwekking voor de elektriciteitsbehoefte van 60.000 tot 80.000 huishoudens te realiseren met alleen zonne-energie.’

Lees het volledige appèl.

Fragment uit PDF Appèl Rijnenburg
Fragment uit PDF Appèl Rijnenburg