Nieuws

METEN IS WETEN

Belangrijke aandachtspunten voor de gemeenteraad van Utrecht, aflevering 1:

METEN IS WETEN
De raad heeft het steeds over een energielandschap, maar met windturbines die waarschijnlijk hoger zijn (tiphoogte) dan 250 meter, is er meer sprake van een industriegebied, gesitueerd in een deel van het Groene Hart en ook nog eens middenin een dichtbevolkt woongebied. Hiervoor zouden heel andere normen moeten gelden dan die nu aangehouden worden. En daarbij moet zeker geen gemiddelde norm gehanteerd worden, maar moet men uitgaan van werkelijk gemeten waarden en niet van berekende waarden. We weten inmiddels van Schiphol en de stikstofcrisis dat deze rekenmodellen totaal niet voldoen. Meten is weten en dan gemeten in de slaapkamers en niet op de gevels van huizen. En meten voordat er überhaupt iets neergezet gaat worden (er staan al een paar reuze turbines in Nederland waarbij dat zou kunnen) en dat niet pas in de MER meenemen.

Photo by Brett Jordan on Unsplash