Nieuws

Bewonersgroep tegen Mega Windturbines langs A12 zoekt VRIJWILLIGERS

Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) behartigt de belangen van omwonenden in De Meern, Nieuwegein, Utrecht, Harmelen en IJsselstein. Onze petitie “Windmolens Nee –  Zonnepanelen Oké” is reeds door 2.425 personen ondertekend.

In de polders ten zuiden van de A12, vanaf het knooppunt Oudenrijn richting Woerden, dreigen er 8 tot 12 mega-hoge windturbines te komen als het aan de Gemeente Utrecht en Woerden ligt. Windturbines van 240 meter hoog! Dat is dus meer dan 2x zo hoog als de Domtoren en bovendien met enorme zwiepende wieken.

Ernstige gezondheidsschade

Omwonenden, dus ook u, krijgen last van horizonvervuiling, slagschaduw, geluidsoverlast en laagfrequent trillingen. Woningen in een straal van ruim 2 kilometer gaan 7% (dus tienduizenden euro’s) in waarde achteruit. Nog erger… 9% van de omwonenden (gegevens RIVM) zal bovendien ernstige gezondheidsschade oplopen. Dat kan dus allemaal u, uw partner en/of uw kinderen overkomen.

Windturbines blokkeren ook nog eens de bouw van 20.000 nieuwe huizen in Rijnenburg. Grondeigenaren en ontwikkelaars gaan geen woningen pal naast 240m hoge turbines bouwen. Dat is net als voor bestaande omwonenden vragen om ellende.

Tijd om (nog meer) in actie te komen

BVRR is al enkele jaren bezig om op een zeer gedegen manier bezwaren aan te tekenen en met politieke partijen, grondeigenaren, omwonenden en pers contact te onderhouden.
Om ons protest tegen de windturbines kracht bij te zetten denken wij nu aan fondsenwerving en mobilisering van de achterban via publiekscampagnes, zichtbare acties zoals poster-actie, wijk-actie en online campagne. Ook moeten wij klaar staan voor zo nodig juridische actie.

In de komende maanden en in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 gaat het erom spannen. Ook is het nodig om nu flink tegengas te geven aan initiatiefnemers voor windenergie als Eneco en Rijne Energie. Clubs die met vooral veel subsidiegeld en ondersteuning van / banden met de windindustrie in uw en onze achtertuin ellende willen veroorzaken.

Wij zoeken slimme en gemotiveerde omwonenden

BVRR is voor een oplossingsrichting waarbij zonder windturbines maar met velden zonnepanelen veel meer energie kan worden opgewekt terwijl tegelijkertijd ruimte blijft voor gefaseerde woningbouw, werken, recreatie en mobiliteit. Wil je ook meedenken hoe we dit kunnen vormgeven door de politiek te beïnvloeden? Kom ons dan helpen met zaken als:

  • Public Relations en Sociale Media aanwezigheid en campagnes
  • Organiseren van Acties (van protest-manifestatie tot hele creatieve acties)
  • Fondsenwerving via particulieren en bedrijven
  • Bezwaarschriften bij politieke besluitvorming, voorbereiden juridische procedures en organiseren/assisteren bij individuele en collectieve planschade claims.

Graag maken we kennis met jou. Stuur ons even een korte mail met wat basisinformatie over jezelf, in welk gebied je ons komend jaar kan helpen en wat je ervaring op dat gebied al is. Graag ontvangen wij je reactie binnen 2 weken. Wij nemen daarna snel contact op.

E:  burenvanrijnenburg@gmail.com
W: www.vbvr.nl  www.bvrr.nu