Nieuws

Bezwaar petitie Rijnenburg en Reijerscop afgewezen

Utrecht laat zich opnieuw van zijn slechtste kant zien als het gaat om burgerparticipatie

De gemeente Utrecht heeft een negatieve beslissing genomen over ons Bezwaar tegen de afwijzing van de petitie voor een referendum over het Coördinatiebesluit Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop Zie: Beslissing op bezwaar - 11520678

Niet verwonderlijk. Je moet je bezwaar indienen bij dezelfde instantie die al eerder jouw verzoek heeft afgewezen.

Wij hebben echter nu op onze beurt in een brief aan mevrouw Dijksma de beslissing van de gemeente afgewezen en overwegen nu naar de onafhankelijke rechter te stappen. (zie de link: eerste reactie namens Buren van Rijnenburg en Reijerscop 23 december 2023).

Pyrrusoverwinning

“Opnieuw is er sprake van een Pyrrusoverwinning van de gemeente Utrecht met een twijfelachtige beslissing in het langlopende conflict tussen gemeente en omwonenden en grondeigenaren rond de omstreden plannen voor mega grote windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop”, aldus de BVRR reactie.

Volgens ons bezwaar was er geen besluitenlijst gepubliceerd conform de referendum verordening en was bovendien het besluit pas later (op 27 juni) toegevoegd aan de agendastukken van 22 juni. Onvindbaar als je niet weet dat je daar moet zoeken. Daardoor zijn wij bij de start van de petitie minimaal drie dagen van de beschikbare drie weken voor het inzamelen van handtekeningen verloren. De officiële publicatiedatum van het besluit in het Gemeenteblad was 6 juli. Met drie dagen extra hadden we de ontbrekende 10 handtekeningen ruimschoots gehaald.

Onbehoorlijk bestuur: willekeur en onzorgvuldigheid

Wij stellen dat de beslissing in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Zo is er sprake van willekeur bij de toepassing van de referendum verordening. Men geeft toe dat er geen besluitenlijst is gepubliceerd conform de referendumverordening maar verwijst naar de referendumcommissie“dat de publicatie op de webpagina kan worden gezien als een publicatie in lijn met artikel tweede lid van de Referendumverordening”.

Wij zien dit als een verwerpelijke interpretatie en als voorbeeld van volstrekte willekeur. “Als de gemeente haar eigen regels niet letterlijk hoeft te nemen en deze naar believen mag laten interpreteren door een commissie dan is er sprake van willekeur”, aldus de BVRR reactie.

Er is bovendien sprake van onzorgvuldigheid ten aanzien van de onduidelijke publicatie op de website en de voorbereiding en motivering van de gemeentelijke beslissing. De gemeente baseert zich op eenzijdige informatie: van onze schriftelijke inbreng tijdens de hoorzitting is bijvoorbeeld niets terug te vinden in het besluit. Dit is strijdig met de vereiste onpartijdigheid en fairplay.

“Utrecht laat zich opnieuw van zijn slechtste kant zien als het gaat om burgerparticipatie”, aldus de conclusie van de brief namens BVRR