Nieuws

Bijdrage uitwerkingsgroep over verslaglegging en achtergrond opstappende leden (Maurice Kassing)

Beste leden van de Raad,

Namens de uitgetreden leden van de uitwerkingsgroep danken wij u voor de mogelijkheid om onze weergave op het proces en op de brief van wethouder Van Hooijdonk te kunnen geven.
Zoals u bekend, hebben wij een verklaring afgegeven waarom wij uit de uitwerkingsgroep zijn gestapt. Voor de volledigheid verwijs ik dan ook naar dat document.
Conclusie In het kort komt het er op neer dat wij ons niet konden verenigen met het proces dat wordt doorlopen en de wijze waarop scenario’s tot stand komen. Onterecht wordt gesuggereerd dat de uitwerkingsgroep hier een serieuze rol en bijdrage in heeft kunnen leveren; het tegendeel is helaas waar. Stelselmatig is onze inbreng voor kennisgeving aangenomen en zijn vragen onbeantwoord gebleven. Meerdere malen is afgeweken van gemaakte afspraken en moesten wij blijven trekken om tot aktie te bewegen, zoals het inzichtelijk krijgen van geluid en slagschaduw. Naar u als raad en naar buiten toe is het beeld geschept dat de inbreng van de uitwerkingsgroep wel is verwerkt en er wel naar is geluisterd; zelfs in de brief van wethouder Van Hooijdonk wordt dit beeld op enkele punten hoog gehouden.  Lees verder hier.