Nieuws

Buren van Rijnenburg krijgt geen tafel in De Schalm

“Jullie zijn uiteraard van harte welkom. Ik reken zelfs op jullie komst. Maar er zal geen tafel of standje zijn voor jullie. Het is een bijeenkomst die wordt georganiseerd door de gemeente om mensen te informeren over en reacties op te halen op de schetsscenario’s.
Dit is het antwoord dat de Buren van Rijnenburg na tien dagen kregen op het vriendelijke verzoek om in De Schalm een tafel of bescheiden stand te krijgen tijdens de inloopbijeenkomst, waarbij de scenario’s voor een energielandschap in de polder Rijnenburg/Reijerscop worden gepresenteerd. De Buren willen aanwezig zijn omdat we e.e.a. goed voor het voetlicht willen brengen en onze achterban met onze Flyer 'Kom naar De Schalm' [pdf]  oproepen te komen. Het is tijd eens kritische vragen te stellen. Als uw belangenbehartiger (zie de doelen van de BVRR) komt namelijk van deze doelen anders helemaal niets terecht.

Wij constateren  weer dat de Buren van Rijnenburg/Reijerscop, opnieuw buitengesloten zijn van enige volwassen vorm van burgerparticipatie

Wij constateren immers weer dat de Buren van Rijnenburg/Reijerscop opnieuw buitengesloten zijn van enige volwassen vorm van burgerparticipatie. Er blijkt nog steeds geen goed proces voor particpatie met de omgeving te bestaan, ook niet bij de aanbieders van wind op land (de ontwikkelaars), die wel een podium hebben en hun sche(r)tsen in De Schalm mogen tonen. Er is geen hoor en wederhoor mogelijk op deze inloopbijeenkomst bij ons, en dat is dus een heel bewuste keuze.

Hoe hierna ooit nog een  heldere belangenafweging met goede criteria kan worden  gemaakt? Die vraag en vele andere hadden al beantwoord kunnen en ook moeten zijn. Kan deze projectgroep van de gemeente wel onafhankelijk zijn, nu ze selectief zijn in wie wél en niet wat mag zeggen? Want dat de organisaties die lobbyen voor wind-energie, zoals Rijne Energie en anderen, weer wél volop ruimte krijgen om hun ‘experts’ aan het woord te laten, lazen we helaas het eerst op Internet: zij participeren / schetsen vrijuit, zowel in de eerste ontwerpfase van de scenario’s als nu weer in De Schalm. Maar vraag je aan voorstanders van windmolens waar deze wonen, dan moeten wij de persoon nog tegenkomen die graag een serie windmolens van 200m hoog binnen 800 meter wil, als het doel ook met zonnepanelen gehaald kan worden. Het gebrek aan openheid roept steeds kritischer vragen op.

Afijn, we roepen weer in herinnering dat  al bij de samenstelling van de Uitwerkingsgroep vorig jaar, de  Buren van Rijnenburg/Reijerscop buitengesloten werden van deelname: belangengroepen, zo luidde het projectbesluit, zijn niet welkom!! Alsof ontwikkelaars (Eneco, Rijne Energie en hun experts) géén belangengroepen zijn. En dat meten met twee maten is een gruwel. Vraag is of de wethouder dat inziet. Hopelijk leest ze dit bericht mee en hoort ze binnenkort hoe het écht zit (lees hier Raadsbrief Ontwerpproces Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop [pdf] ).

Wij beraden ons ondertussen verder om ons op 17 mei op ludieke en alternatieve wijze te manifesteren. We zijn benieuwd naar de antwoorden op uw en onze vragen.