Nieuws

BVRR Commentaar 2-11-2020 op initiatiefvoorstel

Commentaar van BVRR op ingediend plan RijneEnergie, Eneco, BMH Solar en EnergieU

Aanbesteding mislukt

Vandaag zijn de initiatiefvoorstellen van initiatiefnemers voor het Energiepark Rijnenburg en Reijerscop bekend gemaakt.

De initiatiefnemers hebben plannen ingediend voor opwekking van duurzame energie voor 30.000 huishoudens door zonne-energie en windenergie. Het oorspronkelijke plan van de gemeente bood ruimte voor duurzame energie voor 90.000 huishoudens. Het nu ingediende plan komt hiermee slechts op een derde van de oorspronkelijk beoogde energie-opbrengst. Een zeer mager bod, aldus BVRR. De aanbesteding moet eigenlijk worden gezien als een mislukking. Men is er nauwelijks in geslaagd medewerking te krijgen van grondeigenaren. 

Slechts 3 turbines en weinig zonne-energie

Men heeft slecht drie grondposities voor turbines weten te verwerven. Eén turbine staat helemaal aan de westzijde van Reijerscop en twee staan (op gemeentegrond!) midden in Rijnenburg. 

Daarnaast staan er nog turbines geprojecteerd op plekken waarvoor men geen grondposities heeft verworven. Men wekt de indruk dat er 5 turbines worden ingediend maar heeft slechts voor 3 grondposities.

Er zijn slechts enkele tientallen ha. (minder dan 30 ha.) aan zonne-energie in Rijnenburg ingetekend. Daarnaast is er zonne-energie gepland op de Nedereindse Plas.

Geen van de grondeigenaren van het Consortium Rijnenburg heeft medewerking verleend en ook geen van de particuliere grondbezitters in Rijnenburg. Men heeft slechts één boer in Reijerscop kunnen overtuigen. Het resultaat is een zeer versnipperd plan waarvoor men ook de business case nog niet rond heeft gekregen. 

Wij kunnen dit bod twee keer overtreffen met een alternatief plan voor zonne-energie voor 60.000 huishoudens”

Impasse duur voort

De ontstane impasse kan nog vele jaren voortduren. Grondeigenaren zijn vastbesloten niet mee te werken aan dit combinatieplan van windturbines en zonne-energie. De windturbines geven grote overlast aan huidige omwonenden en toekomstige bewoners.

“Wij kunnen dit bod twee keer overtreffen met een alternatief plan voor zonne-energie voor 60.000 huishoudens, zoals ook in het Appèl Rijnenburg is genoemd. Maar dan moeten de turbines van tafel. Zij blokkeren de nodige toekomstige woningbouw.

Er moet een nieuwe start worden gemaakt met alleen zonne-energie. Dat is wel te combineren met woningbouw”, aldus Pieter van Veenen woordvoerder BVRR.