Nieuws

BVRR is verbaasd: keuze voor een windmolenpark in Rijnenburg is al gemaakt

BVRR is verbaasd dat wethouder Lot van Hooijdonk in een interview op de website Bureau de Helling (het wetenschappelijk bureau van GroenLinks) verklaart dat de keuze voor een windmolenpark in Rijnenburg al is gemaakt.

De afspraak is immers gemaakt dat er meerdere scenario’s worden uitgewerkt waaronder op verzoek van de gemeenteraad (vorig jaar juli) ook een scenario met alleen zonne-energie.

Omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen voor een werkbijeenkomst om op 9 oktober mee te praten en te discussiëren over zes verschillende scenario’s: vijf met zonne- en windenergie en één met alleen zonne-energie. Op eerdere werkbijeenkomsten heeft 85% van de bezoekers een voorkeur uitgesproken voor zonne-energie. Onze petitie Windmolens Nee – Zonne-energie OK heeft inmiddels 1584 ondertekenaars.

BVRR heeft zich positief uitgesproken over scenario Zon Voorop dat op 227,5 ha een prima opbrengst heeft van 155 Gwh duurzame energie, terwijl een enkele windmolen van 230 meter 15 Gwh oplevert. Zonne-energie levert dus een vergelijkbare energie (eventueel met extra ha.) zonder de vele nadelen van windturbines.

We hebben een tabel gemaakt van geluidsoverlast per scenario en per meetpunt Tabel geluidsoverlast 11-9-2018 . Bij alle scenario’s worden ‘s nachts woningen van omwonenden geconfronteerd met slapeloze nachten en hoorbaar geluid (code geel in tabel). De windturbines staan minimaal tot 2043 in de polder, terwijl er vanaf 2030 woningbouw in de polder mogelijk moet zijn.

Wij hopen dat Van Hooijdonk terugkomt op haar uitspraken, zodat wij een zinvolle discussie kunnen hebben over duurzame energie in Rijnenburg en de mogelijke scenario’s. Inmiddels zijn er diverse reacties, ook van Lot van Hooijdonk. Lees artikel op RTV Utrecht.nl.