Nieuws

Compromis Rijnenburg van de baan

Huidig plan zeer onzeker

Uit de commissievergadering van de Gemeenteraad van 11 april 2024 is gebleken dat GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk, met steun van de coalitiepartijen, blijft vasthouden aan het huidige bestemmingsplan met vier windturbines in Rijnenburg en Reijerscop. Over het bestemmingsplan hiervoor wordt eind deze maand besloten.

Het Consortium van grondbezitters in Rijnenburg heeft afgelopen december een alternatief plan gepresenteerd dat bestaat uit een compact energiepark met alleen drie of vier windturbines geconcentreerd in het noordoosten van Rijnenburg (ter hoogte van Strijkviertel) met extra 100 ha. zonne-energie.

Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) had zich positief uitgesproken over het alternatieve plan. Dit plan is beter voor energieopwekking, beter voor omwonenden en ook beter inpasbaar in de totale gebiedsplanning met toekomstige woningbouw. 

De gemeente en Rijne Energie wijzen het alternatief af en hiermee is de kans op een compromis verkeken

En nu? De haalbaarheid van het huidige plan is zeer onzeker.

En nu? De haalbaarheid van het huidige plan is zeer onzeker. De meest oostelijke turbine, nabij het verkeersplein Oudenrijn, stuit op praktische bezwaren van Rijkswaterstaat (RWS) wegens risico’s voor de verkeersveiligheid. Na acht maanden heeft de gemeente nog steeds niet de noodzakelijke overeenstemming met RWS bereikt. 

Ook de twee overige turbines in Rijnenburg stuiten op praktische bezwaren. Deze zouden op 75 meter brede kaveltjes van de Gemeente komen te staan terwijl de turbines 180 meter breed zijn. Door gebrek aan overeenstemming met grondeigenaren over overdraai en toegangswegen is de uitvoerbaarheid van het plan ook voor deze twee turbines zeer onzeker.

En dan zijn de huidige plannen nog gebaseerd op theoretische jaargemiddelde geluidsnormen. De gehanteerde geluidsnormen voldoen niet aan noodzakelijke locatiespecifieke eisen en bieden onvoldoende bescherming aan huidige omwonenden in De Meern en Nieuwegein en toekomstige bewoners van het stadsdeel Rijnenburg.

De gemeenteraad kan dan wel een besluit nemen maar niet alle besluiten van plannen van deze wethouder zijn uitvoerbaar. Wij bereiden ons dan ook, net als diverse andere partijen, rustig voor op de komende beroepsprocedure.