Nieuws

Conferentie “Rijnenburg energie om te wonen”

Door Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) ingediend Conferentie Paper Provinciale Conferentie Rijnenburg 28 mei 2021

Op 11 november 2020 spraken Provinciale Staten zich uit voor een Conferentie “Rijnenburg energie om te wonen”. De overweging was “dat er nog geen brede gedeelde uitgangspunten zijn over de noodzaak en urgentie van ontwikkelingen op het gebied van (binnen-) stedelijk wonen, recreatie en duurzame energie”. Partijen hebben elkaar nodig om tot oplossingen te komen en het kan helpen als we over dezelfde feiten en uitgangspunten praten zo luidde de overwegingen. Hopelijk draagt deze (online) Conferentie bij aan het vinden van oplossingen.

Omdat wij enige twijfel hebben in hoeverre onze inbreng kan worden gegeven op de virtuele bijeenkomst hebben we besloten onze inbreng tevens in een Conferentie Paper vast te leggen. Het Paper wordt aan deelnemers en de Pers beschikbaar gesteld.

Erken fouten uit het verleden; participatie mislukt

“We moeten eerlijk fouten uit het verleden erkennen, zodat we lessen kunnen leren voor de toekomst”, aldus het BVRR Conferentie paper.
Zo is het participatieproces volledig mislukt. De doelen waren voor bewoners vooraf niet duidelijk en werden tussentijds door de politiek bijgesteld en veranderd. Een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft een gedegen analyse van het mislukte participatieproces in de case-studie over Rijnenburg. Over toekomstige woningbouw was er vooraf geen politieke overeenstemming.

“Begrippen als energielandschap en pauzelandschap bieden geen goed uitgangspunt voor een integrale gebiedsbenadering”.
Een ander discussiepunt vormen de kritische geluidsrapporten. “De kritische geluidsrapporten uit 2018 en 2019 werden door het College van Utrecht stelselmatig verzwegen en gebagatelliseerd. Het College, evenals Rijne Energie c.s. verwees steeds naar de (gebrekkige) wettelijke geluidsnormen, aldus het BVRR Conferentie Paper.

Geen goed plan energie opwekking en woningbouw op lange baan geschoven

Het Energielandschap verkeert in een impasse: “er is geen goed plan voor substantiële opwekking van duurzame energie in Rijnenburg: het glas voor duurzame energie is nog niet eens voor een kwart gevuld”. Het Utrechtse raadsbesluit Energielandschap Rijnenburg van 9 juli 2020 is niet goed uitvoerbaar. Initiatiefnemers zijn afhankelijk van medewerking van grondeigenaren, maar in Rijnenburg wil geen enkele particuliere grondeigenaar of projectontwikkelaar meewerken (er resteren alleen twee perceeltjes van de gemeente) en ook in Reijerscop weigert 90% van de grondeigenaren mee te werken. Er is geen draagvlak onder bewoners, grondeigenaren en projectontwikkelaars voor windturbines. Wel voor zonne-energie.

Woningbouw in Rijnenburg wordt door het College op de lange baan geschoven.

“Waarom moet Rijnenburg voor grootschalige betaalbare woningbouw 15 jaar wachten? Het antwoord is men wil in Rijnenburg eerst een energielandschap realiseren. Een schijn- antwoord is dat ontsluiting te duur zou zijn en 15 jaar moet duren”, aldus BVRR.

Integraal gebiedsplan groen stadsdeel Rijnenburg

Naar het voorbeeld van het Maxima Park in Leidsche Rijn moet er ook in Rijnenburg een Park Rijnenburg komen, als een Groen Lint vanaf de Nedereindse Plas via de Midden Wetering waar de gewenste roeibaan is gepland naar Reijerscop. “Met een zonnepark in het noorden kun je heel goed de nodige woningbouw starten in het zuiden en het midden. Na 20 jaar kan het tijdelijke zonnepark in het noorden plaats maken voor de eindfase van het Park Rijnenburg en de laatste fase van de woningbouw in het noorden”, aldus BVRR.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Pieter van Veenen, woordvoerder BVRR, tel 06 4793286

Bijlagen:

In de paper wordt nog verwezen naar: