Nieuws

Geldinzamelactie Rijne Energie voor onderzoek windturbines doorkruist alternatief zonne-energie

De geldinzamelactie van Rijne Energie  (niet te verwarren met de crowdfunding actie van de Buren van Rijnenburg en Reijerscop) voor onderzoek naar windturbines in Rijnenburg doorkruist lopende gesprekken over zonne-energie. Rijne Energie wil 100.000 euro ophalen als bijdrage aan de totale kosten van 400.000 euro voor een MER onderzoek. Dit MER onderzoek is voor 75% gerelateerd aan onderzoekskosten voor windenergie. Die kosten zijn niet nodig als men kiest voor zonne-energie. Het MER onderzoek heeft betrekking op slechts drie windturbines en enkele hectares voor zonne-energie met een opbrengst van slechts 50 GWh aan duurzame energie.

Achter de schermen zijn er sinds enkele maanden gesprekken gaande tussen het consortium van Rijne Energie (met Eneco, BHM Solar en De Windvogel) en grondeigenaren (Kopgroep Rijnenburg) over een alternatief met “Alleen zonne-energie”. Het gaat over een groot zonnepark waarmee een veelvoud aan duurzame energie wordt opgewekt van 125 GWh. Een voorwaarde voor medewerking aan een groot zonnepark is dat de windturbines dan van tafel gaan.

Grondbezitters weigeren mee te werken aan windturbines omdat die niet zijn te combineren met hun plannen voor toekomstige woningbouw in Rijnenburg. Zonne-energie is wel te combineren met toekomstige woningbouw.

“Het vasthouden aan drie windturbines is louter symboolpolitiek. Men vertelt niet het ware verhaal, namelijk dat een groot zonnepark mogelijk is en bovendien veel meer duurzame energie oplevert. En men verzwijgt bovendien dat men al in gesprek is over een alternatief waarvoor deze crowdfunding helemaal niet nodig is. Utrechters die hun geld investeren in dit onderzoek worden misleid. Zij investeren niet in optimale duurzame energie maar in een prestigeproject van het huidige College dat bovendien toekomstige woningbouw onmogelijk moet maken”, aldus Pieter van Veenen, woordvoerder BVRR.