Nieuws

De invloed van geluid op gezondheid

Het belangrijkste effect van geluid van windmolens op de gezondheid van omwonenden komt van laagfrequent geluid (LFG) of infrasound. Dat is geluid, dat we niet kunnen horen, maar wel voelen. Het werkt op grote afstanden en gaat door alles heen. Men schat dat ca 10-20 procent van de bevolking gevoelig is voor LFG, terwijl die gevoeligheid toeneemt na langere blootstelling.  Het kan o.a. leiden tot chronische slaapproblemen, concentratie- en geheugenproblemen en duizeligheid.

Hieronder een overzicht van publicaties over dit onderwerp [PDF-bestanden]