Nieuws

Voorstel B&W aan Raad: maximaal 8 windmolens en 230 hectare zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop

Als het aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders ligt komen er maximaal acht windmolens en voor 230 hectare aan zonnepanelen in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Dat hebben zij vandaag voorgesteld aan de gemeenteraad.

Uit de Raadsbrief Totstandkoming visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop:

“Wij willen in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal twintig jaar plaats bieden voor een energielandschap met zonnevelden en windmolens. Utrecht wil hiermee een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. Wij hebben na een lang en zorgvuldig voortraject een definitief raadsvoorstel opgesteld voor vaststelling van een visie op het energielandschap en een uitnodigingskader voor initiatiefnemers. Op basis van dit voorstel kan planologische besluitvorming in gang gezet worden voor maximaal 8 grote windmolens en 230 ha zonnevelden in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. Hiermee kan voor 82.500 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Voor windmolens is ruimte in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop en voor zonnevelden in het noorden en oosten van Rijnenburg. In het middengebied van Rijnenburg komen geen windmolens in tegenstelling tot het eerdere voornemen. Vanwege het uitgebreide proces dat is doorlopen, lichten wij met deze brief de totstandkoming van de visie en uitnodigingskader verder toe. Samen met de raadsbrief van 3 april 2019 bevat deze brief alle beslisinformatie die heeft geleid tot het raadsvoorstel voor het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.”

Persbericht gemeente Utrecht

Alle documenten van het definitieve voorstel van het college naar de raad voor het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop zijn zojuist openbaar gemaakt. Je vindt ze hier: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/0d5e607e-e6a4-47e8-8e8f-64184970191c

Afbeelding uit Bijlage 9 Rapport geluid en slagschaduw.pdf

 

Reactie Buren van Rijnenburg

Het College voorstel Rijnenburg bevat weinig veranderingen in vergelijking met het concept voorstel van april vorig jaar. Er worden nu geen 11 maar 8 windturbines gepland. Hiermee wil men tegemoet komen aan de bezwaren van grondeigenaren en projectontwikkelaars die woningen willen bouwen. Deze 8 turbines geven bij ongunstige wind nog steeds 23 tot 24 uur hoorbaar geluid midden in de polder. Precies daar wordt de toekomstige woningbouw  gepland.

De projectontwikkelaars zijn tegen windturbines, want die zetten de ontwikkeling van het gebied voor 20 tot 30 op slot.

Het College geeft toe dat de turbines er minimaal 20 jaar moeten staan vanwege de nieuwe SDE plus subsidie voorwaarden. Dit is 5 jaar langer dan eerder was voorgesteld. Hiermee kan het College niet meer voldoen aan de oorspronkelijke afspraak dat woningbouw vanaf 2030 mogelijk moet zijn.

Men is afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren. BVRR verwacht dat zij geen medewerking verlenen aan dit energieplan en vasthouden aan hun Appèl waarin wordt gevraagd om een integraal plan dat ook rekening houdt met woningbouw, waaraan grote behoefte is wegens het enorme woningtekort.

BVRR wijst erop dat er nog steeds een scenario op tafel ligt met alleen zonne-energie. Het College onderschat de opbrengst van zonne-energie nog steeds. De opbrengst van windenergie wordt overschat, zoals blijkt uit ervaring met windpark Houten. Wij roepen de raad op te kiezen voor het scenario met zonne-energie, dat goed is te combineren met woningbouw.