Nieuws

Dit is waarom Utrecht draagvlak voor energie transitie verspeelt

Het AD publiceerde 19 oktober een artikel in de e-versie over de plannen voor windmolens in de regio Utrecht: “Dit is waarom plannen voor windmolens je opeens om de oren vliegen in de regio Utrecht”. Buren van Rijnenburg en Reijerscop wil hier graag op reageren.

Het artikel verwijst naar de doelstelling van de regionale energie strategie (RES) van regio U16, die 1,8 TWh energie wil opwekken in de regio, waarvoor 45 grote windturbines, 800 hectare zonnevelden en 15 procent zon op grote daken nodig zouden zijn.
In het Klimaatakkoord (2019) wordt gesteld dat tot 2030 49 TWh, dat is 60% van de op te wekken duurzame energie, zal worden opgewekt door Windenergie op Zee. Dit kan vrijwel zonder subsidie. De overige 40% (35 TWh) moet met subsidie op land worden opgewekt door 30 regio’s. De gemiddelde bijdrage per regio is dus 1,2 TWh en niet 1,8 TWh.

1,2 TWh kan ruimschoots met zonne-energie worden bereikt.

Het doel van 35 TWh duurzame energie opwekking op land wordt landelijk ruimschoots overschreden. Men heeft al voor 50 TWh aan plannen ingediend. De grote meerderheid van de regio’s kiest daarbij uitsluitend voor zonne-energie. Plannen voor zonne-energie zijn lokaal beter inpasbaar en daarvoor is meer draagvlak te vinden zoals in het Klimaatakkoord wordt gevraagd.

Utrechtse politici ondermijnen het draagvlak voor de energietransitie met het doordrammen van windturbines die onnodig zijn om de klimaatdoelen te halen.

Pieter van Veenen – Utrecht
Buren van Rijnenburg en Reijerscop