Nieuws

Geen zon in Reijerscop?

Dinsdag 9 oktober was ‘Buren van Rijnenburg’ uiteraard weer aanwezig op de 3e werkbijeenkomst, nu met een bescheiden standje. In een andere zaal was het mogelijk om vragen aan de gemeente en ontwerpers te stellen, in rondes van 30 minuten.

De vele vragen van de vele bezoekers werden genoteerd, deels meteen beantwoord of genoteerd voor latere beantwoording. Het gaat helaas nu steeds over de hinder van grote molens in een fraai landschap, wat ook nog bebouwd moet kunnen worden. Over het Zon Voorop scenario leven helemaal geen vragen. Frappant? Nee, want dit heeft het zo belangrijke draagvlak, en de politiek moet dat – vinden wij dan ook – goed weten.

Wat ook opvalt is dat Reijerscop geen zoekgebied (meer) is voor zon, alleen voor windmolens. Waarom?

Reijerscop geen zoekgebied (meer)  voor zon?

Gehoord werd helaas weer de klacht dat er inmiddels heel veel informatie over de burger is uitgestort, maar dat er nog geen mogelijkheid is om de gemeenteraden duidelijk te maken welk scenario de betrokken inwoners zouden kiezen. De gemeenten IJsselstein, Montfoort en Woerden kunnen wél binnenkort hun mening geven. De gemeente Utrecht wil eigenlijk pas na de raadsvergadering begin volgend jaar e.e.a. bespreekbaar maken.

Wij hadden voor die avond daarom alvast een flyer  Oproep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR): KIes scenario 2 Zon Voorop [pdf]  gemaakt hoe wij – BVRR –  aankijken tegen  scenario’s met windturbines.  We kijken uiteraard naar de hindersaspecten die vaak beter onderzocht moeten worden. Daarnaast kon men zich bij ons uitspreken – als men dat wilde – voor welk van de 6 scenario’s (zie AD.nl) de voorkeur uitgaat. Van de 53 mensen die dat deden kozen 52 voor Zon Voorop, en 1 voor de Ring.

Wij snappen dat: scenario‘s met windturbines geven – zo wordt meer en meer duidelijk –  onverantwoorde gezondheidsrisico‘s. Qua opbrengst kan Utrecht zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie en duurzame huizen dan ook beter bereiken met 100% zonne-energie in de polder en daarnaast kijken naar alternatieven zoals het Park Het Groene Lint met wind, maar dan zonder torenhoge turbines! Wij zouden graag zien dat dit duurzame scenario nog een serieuze kans krijgt.