Nieuws

Geluidsoverlast polder Rijnenburg verzwegen

In het College voorstel Rijnenburg worden belangrijke gegevens over het hoorbare geluid in de polder van de geplande windturbines verzwegen. Dit blijkt uit een analyse van de gedetailleerde stukken die aan omringende gemeenten en de Provinciale Staten is gezonden, aldus Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR).

Het gaat om een gedetailleerd rapport van het door de gemeente ingehuurde bureau DGMR waarin onderzoek is gedaan naar het hoorbare geluid ten opzichte van het wegverkeer. Er zijn geluidsberekeningen gemaakt voor 18 meetpunten: 9 in de polder en 9 meetpunten voor het hoorbare geluid bij ongunstige wind aan de overzijde van de snelwegen A12 en A2 in De Meern en Nieuwegein.
In het bij het College voorstel bijgevoegde DGMR rapport ontbreken de gegevens van het geluid in de polder (9 van de 18 meetpunten). Die uitkomst is dramatisch voor meetpunt Nedereindseweg 543 midden in de polder.

Uit de ontbrekende gegevens blijkt dat bij de scenario’s 6 turbines bij ongunstige wind (windkracht 5 richting meetpunt) sprake is van 24 en 23 uur hoorbaar geluid bij ongunstige wind: gevolg slapeloze nachten, stress of stilzetten.
Bij de scenario’s met alleen windturbines in Reijerscop is er 7 uur of 5 uur hoorbaar geluid in de nacht berekend midden in de polder. Hier wordt dus ook de toekomstige woningbouw gepland.

Zoals uit de wel gepubliceerde gegevens al was gebleken wordt ook het meetpunt Aardakker in Veldhuizen ernstig getroffen. Dit meetpunt staat voor minimaal 750 woningen in De Meern in een strook langs de A12.
Bij het Polderscenario (met 3 turbines in Reijerscop) is hier 3 uur hoorbaar geluid in de nacht en bij scenario Nieuw Rijnenburg (met 4 turbines in Reijerscop zelfs 21 uur hoorbaar geluid.

De eventuele optie om die turbines tot Reijerscop te beperken is dus een onrealistische gedachte, omdat er nog steeds zeer veel huidige en toekomstige bewoners ernstige hinder van ondervinden.

BVRR ontvangt tientallen verontwaardigde reacties van bezorgde omwonenden. Het aantal handtekeningen onder de petitie voor zonne-energie stijgt met de dag en is sinds vorige week met ruim 250 gestegen tot 1920.

 

Bijlagen

– Uitleg over de geraadpleegde stukken (met link naar stukken)

– DGMR rapport versie 2-10-2018

– hoorbaarheid geluid in polder (28-11-2018): de ontbrekende DGMR gegevens Hoorbaarheid binnen polder

– tabel geluidsgegevens in de polder per scenario en per meetpunt Tabel-geluidsoverlast 28-11-2018

 

Bijlagen

Uitleg over de geraadpleegde stukken.

Uitgebreide versie met bijlagen

De uitgebreide versie van het Concept voorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg van 4-4-2019 met bijlagen is te vinden onder de volgende link: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/eb7417b6-2694-4366-b94f-65aaee3b37f1

Meetpunten binnen en buiten de polder

In bijlage 7 staat het DGMR rapport van 2-10-2018 met op pagina 14 een kaartje met alle 18 onderzochte meetpunten; de uitwerking van de gegevens van de 9 meetpunten in de polder ontbreekt in dit rapport.


Meetpunten buiten de polder

In de concept notitie van het College wordt op pagina 5 ingegaan op de gegevens van het hoorbare geluid van de 9 meetpunten in omliggende wijken in Nieuwegein en De Meern. Conclusie is men kan niet voldoen aan de opdracht van de Raad (6-7-2017) om een scenario te ontwikkelen met windturbines waarbij er geen geluidstoename boven het wegverkeer mag zijn in omliggende woonwijken.

Wij citeren het College voorstel (pagina 5):

“Scenario 2: “waarbij op basis van berekeningen, geen slagschaduw op de gevel van woningen plaatsvindt en bij woningen geen geluidstoename ten opzichte van aanwezige wegverkeersgeluid als gevolg van windmolens, voor de omliggende woonwijken”. Dit is uitgebreid onderzocht, maar het is niet mogelijk gebleken om een scenario met windmolens te maken dat aan deze wens voldoet. Ook in het Polderscenario (met alleen kleine windmolens in het zuiden van Reijerscop) is hoorbaarheid in de wijk Veldhuizen (De Meern) niet uit te sluiten. Feitelijk voldoet alleen het scenario ‘Zon Voorop’ aan de eis ”geen geluidstoename”.

 

Meetpunten in de polder

Na lang aandringen heeft BVRR de geluidsgegevens van het hoorbare geluid in de polder boven water gekregen. De gevolgen van het hoorbare geluid van de turbines bij ongunstige wind (windkracht 5 richting meetpunt) zijn zoals verwacht dramatisch slecht voor huidige en toekomstige bewoners van de polder.

Zie bijgevoegde rapport: Hoorbaarheid in de polder 28-11-2018. Hoorbaarheid binnen polder

Wij hebben hiervan een geluidstabel gemaakt met de gegevens per scenario en per meetpunt. Tabel-geluidsoverlast 28-11-2018