Nieuws

Gemeente kiest voor uitgekleed energieplan Rijnenburg en Reijerscop

Vrijdag jl. heeft de gemeente Utrecht bekend gemaakt dat Rijne Energie, Eneco en BHM zijn geselecteerd als initiatiefnemers voor wind- en zonne-energie in Rijnenburg en Reijerscop met een plan voor slechts drie windturbines en 7 ha. zonne-energie in Rijnenburg. Daarnaast is er nog een plan voor 20 ha. zonne-energie op de Nedereindse Plas. De opbrengst aan duurzame energieopwekking van deze plannen is slechts 45 Gwh aan windenergie (15 Gwh per turbine) en ca. 16 GWh aan zonne-energie. In totaal leveren de ingediende plannen nu 61 GWh aan duurzame energie op. Het oorspronkelijke plan met acht turbines en 230 ha zonne-energie zou 280 (120 GWh aan windenergie en 160 GWh aan zonne-energie opleveren. Met dit magere resultaat bereikt de gemeente slechts 21,7% van de beoogde opwekking van duurzame energie.

De initiatiefnemers zijn er niet in geslaagd in Rijnenburg medewerking te krijgen van particuliere grondbezitters. De twee turbines en de 7 ha zonne-energie in Rijnenburg zijn gepland op gemeenschapsgrond van de Nedereindse plas en twee losse percelen van de gemeente Utrecht aan de Ringkade zuidelijk van de eendenkooi. In Reijerscop heeft men 1 particuliere grondpositie verworven voor een windturbine aan de uiterste westelijke zijde van Reijerscop.

Drie windturbines blokkeren toekomstige woningbouwplannen van meer dan 25.000 woningen waaraan Utrecht grote behoefte heeft”
– Pieter van Veenen, BVRR

De meeste grond in Rijnenburg is in handen van projectontwikkelaars, die geen medewerking willen verlenen aan windturbines die toekomstige woningbouw in de weg staan. Wel willen zij meewerken aan een tijdelijk zonnepark, zoals deze week opnieuw is bevestigd door Harm Janssen, voorzitter van de Kopgroep Rijnenburg in een interview met Elsevier Magazine.

Omwonenden hebben steeds een overgrote voorkeur uitgesproken voor zonne-energie. Volgens opgave kan een tijdelijk zonnepark van 230 ha. 160 GWh aan duurzame energie opleveren. Dit alternatief met zonne-energie levert dus een veelvoud op aan duurzame energie ten opzichte van het nu voorliggende uitgeklede energieplan.

De gemeente heeft nu opnieuw een termijn opengesteld tot 19 mei voor initiatiefnemers om met nieuwe of aanvullende plannen te komen. Zolang men vasthoudt aan het combinatieplan van windturbines en zonne-energie is er weinig kans op medewerking van particuliere grondbezitters in Rijnenburg en evenmin van andere grondbezitters in Reijerscop.

“Het lijkt erop dat het doorduwen van de windturbines een prestigezaak is geworden van het huidige College. De windturbines moeten er koste wat kost komen, ook al leveren andere plannen met zonne-energie veel meer duurzame energie op. Drie windturbines blokkeren toekomstige woningbouwplannen van meer dan 25.000 woningen waaraan Utrecht grote behoefte heeft”, aldus Pieter van Veenen, woordvoerder Buren van Rijnenburg en Reijerscop.

Pieter van Veenen
Buren van Rijnenburg en Reijerscop