Nieuws

GROOTS BURGERINITIATIEF GESTART: STOPWINDOPLAND

De Buren van Rijnenburg en Reijerscop vinden het nodig u op dit nieuwe burgerinitiatief te wijzen: de tijd is immers meer dan rijp dat ook Haagse politici eens goed nadenken of grootschalige windmolens op land per saldo bijdragen aan de CO2 reductieopgave. De BVRR steunen het komen tot meer windmolens op zee mits ze dan op land wegblijven.  Want die vele andere vormen van duurzame energie, vaak met nut voor uw directe omgeving (de stad/wijk) blijken inmiddels goedkoper, hebben minder de kans te verzanden in rechtszaken, kennen weinig hinderbeperkende maatregelen.
Verder blijven wij als BVRR geheel onze eigen koers varen, dit conform onze doelstellingen. Uiteraard staat het u vrij deze petitie te tekenen, door te sturen, te delen enz.

Burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land'
Burgerinitiatief ‘Stop de bouw van windmolens op land’

Voor meer info en het doel van dit burgerinitiatief: