Nieuws

“Grote windmolens waaien prima op zee!”

Interview Leidsche-Rijn Nieuws.nl

De gemeente Utrecht heeft plannen om van Rijnenburg, het gebied naast de A12 ter hoogte van De Meern, een ‘energielandschap’ te maken. Dat betekent dat er – als het aan de gemeente ligt – zonnepanelen en/of windmolens komen die energie leveren voor 60.000 huishoudens.

En daar is niet iedereen het zo maar mee eens. De Vereniging Buren van Rijnenburg houdt het proces dat de gemeente hierin bewandelt, nauwlettend in het oog. “Deze vereniging is opgericht om de burgerparticipatie goed te regelen. Want iedereen heeft tot dusverre zijn zegje mogen doen over het energieakkoord, behalve de burger. Die komt niet voor in de planvorming”, aldus initiatiefnemer en inwoner van De Meern Henk Diemer.

De polder Rijnenburg. Foto: Leidsche-Rijn Nieuws.nlDe polder Rijnenburg. Foto: Leidsche-Rijn Nieuws.nl
De polder Rijnenburg. Foto: Leidsche-Rijn Nieuws.nl

Vier scenario’s

De gemeente is nu bezig met het vormen van werkgroepen die vier scenario’s gaan uitwerken voor mogelijke energielandschappen. “Iedere deelnemer zit daar op persoonlijke titel in; als vereniging Buren van Rijnenburg mogen wij daar niet in vertegenwoordigd zijn”, aldus Henk. En dat vindt hij eigenlijk maar raar: “Want straks zijn de plannen en tekeningen klaar, en dan moet je er maar vertrouwen in hebben dat het goed is verlopen.”

Roofvogels sneuvelen

Let wel: de Vereniging Buren van Rijnenburg – opgericht door verontruste bewoners in De Meern, Nieuwegein en IJsselstein – is niet per definitie tegen windmolens. Het uitgangspunt is het voorkomen van hinder en overlast voor mens en dier door windmolens en zonnevelden. “Weet je hoeveel roofvogels sneuvelen door de wieken van die enorm grote windmolens? Dat schijnen er behoorlijk veel te zijn. Het doel van de gemeente en de provincie lijkt niet om de duurzaamheid te vergroten, maar om zoveel mogelijk megawatt op te wekken. Maar kleine windmolens bestaan ook, die veroorzaken veel minder hinder maar leveren ook minder op; is dat erg? Nog een alternatief: daken van woningen vol leggen met zonnepanelen.”

Evenwicht

Henk Diemer wil maar zeggen: we willen duurzame energie en minimale hinder. Daar moet een evenwicht in gevonden worden. En het proces daarheen gaat de Vereniging Buren van Rijnenburg nauwlettend volgen. “En die grote windmolens waaien prima op zee, die hoeven wij niet naast onze deur!”

Voorwaarden gemeenteraad:

De gemeenteraad van Utrecht heeft voor de ontwikkeling van Rijnenburg tot energielandschap een aantal voorwaarden gesteld. Dit zijn onder andere:

  • Kritisch zijn op geluidhinder en stapeling met het geluid van omringende auto- en snelwegen. Ook het laag frequent geluid van windmolens en hinder door slagschaduw en waardevermindering van woningen zijn punten van zorg. Afgesproken is dat de effecten van geluid en slagschaduw zullen worden onderzocht en gedeeld in bijeenkomsten in het gebied.
  • Zorg ervoor dat bij de ontwikkeling van zonne-energie het landschap niet versnipperd raakt door grote velden zonnepanelen. En er moet ruimte blijven voor de agrariërs in het gebied.
  • Kom met een samenhangende visie op het energielandschap: geen  versnippering maar zoveel mogelijk aaneengesloten zonnevelden, plaats windmolens bij voorkeur in lijnopstelling en zorg dat toekomstige woningbouw mogelijk blijft.
  • Zet een zorgvuldig proces op voor de participatie, waarmee bewoners en belanghebbenden betrokken worden bij het ontwerpen van de scenario’s en het vervolg daarop.
  • Bewoners en bedrijven moeten ook financieel kunnen participeren, zodat lusten en lasten evenwichtig verdeeld worden.
  • Bekijk of we in het ontwerpproces nog meer ideeën uit de omgeving kunnen meenemen. Bijvoorbeeld ideeën om het gebied levendiger en mooier te maken, of ideeën over landschappelijke inpassing en recreatie.