Ik teken de petitie omdat…

TEKENT U OOK? Al  meer dan 2.000 bezorgde omwonenden tekenden de petitie Windmolens Nee – Zonnepanelen Oké. Dit zijn enkele argumenten:

Ik teken omdat ik deze locatie niet geschikt vind voor windturbines. In de provincie Utrecht zijn genoeg locaties te vinden waar windturbines geen overlast geven voor omwonenden (omdat die er niet zijn).”

 

Er leeft bij mij de stellige overtuiging dat de te verwachten geluidsoverlast door de draaiende molens voor de omwonenden gebagatelliseerd wordt!”

 

Ik teken omdat ik vrij dicht op de groenstrook nabij de snelweg woon. Met het plaatsen van windmolens hebben wij zeer veel overlast waardoor ook onze woningen in waarde dalen bij verkoop.”

 

Ik teken tegen de windmolens want zonnepanelen zijn veel milieuvriendelijker voor mens, dier en natuur.”

 

Dit horizonvervuiling is, de natuur beschadigt en de kosten voor onderhoud hoger zijn dan wat de molens opbrengen.”

 

Windmolens niet geplaatst zouden mogen worden in drukbevolkte gebieden gezien alle overlast die zij veroorzaken.”

 

Ik tegen windmolens ben i.v.m. negatieve impact voor de omwonenden. Van zonnepanelen heeft niemand last en die kunnen straks ook op de daken geplaatst worden als er woningen worden gebouwd.”

 

Ik teken omdat ik van mening ben dat er gekozen moet worden voor een integrale langetermijnvisie waarin woningbouw en duurzame energievoorziening samen moeten gaan. Dat betekent: geen windmolens!”

 

Ik teken omdat ik het onverteerbaar vind dat windmolens in de buurt van woonhuizen worden neergezet. Het is simpelweg niet gezond. Elk onderzoek wijst het uit. Zonne-energie prima!”

 

Ongelooflijk dat er niet wordt geluisterd naar de bevolking. Zoveel plekken waar bewezen wordt dat windmolens veel negatieve aspecten hebben.”

 

Het is absoluut niet goed om zo dicht bij de windmolens te hebben. Kijk naar eerdere voorbeelden.”

 

De torens zijn te hoog en geven teveel extra geluidsoverlast naast de al bestaande drukke snelwegen. Dit kan echt niet!!!!”

 

Ik ben tegen horizonvervuiling. Daarbij moet alles mooi zijn in de stad Utrecht maar de buitenwijken moeten alles wat minder is maar opvangen.”

 

Ik ben voor duurzame energie, maar dit plan vind ik allesbehalve duurzaam. Ten eerste vraag ik me af waarom elke gemeente apart aan een klimaateis moet voldoen, pak dat landelijk op. Er zijn echt wel plekken in NL die meer ruimte hebben dan dit stukje groen in de Randstad. En de technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat windmolens over 10 jaar waarschijnlijk achterhaald zijn. Gebruik de ruimtes naast snelwegen en snelwegen zelf met flexibele zonnecellen…. Er zijn zoveel betere plannen te bedenken dan dit.”

 

Doe es even gewoon, het mooiste stukje ongerepte natuur in de regio Nieuwegein/Utrecht. Hier komt iedereen tot rust; degenen die windmolens willen plaatsen daar zijn er nooit lang genoeg geweest! Gedraag je!”

 

Ik teken als voorstander van groene energie maar tegen de horizonvervuilende en door geluidshinder en slagschaduw overlast veroorzakende windmolens!”

 

Mogelijke gezondheidseffecten door ultrasoon geluid kunnen ontstaan. De beleving van geluid is niet te meten, maar juist deze geluidsbeleving kan verstrekkende gevolgen hebben.

 

Geluidsoverlast en onduidelijke lange termijn gevolgen voor de gezondheid, Horizonvervuiling, Waardevermindering van de woningen.”

 

Omdat ik een toekomstige bewoner ben van Rijnvliet De Meern / Leidsche Rijn.”

 

Ik ben tegen horizonvervuiling en de overlast van windmolens. Zonnepanelen zijn een mooi alternatief. Er is zojuist een zonnepark aangelegd op Galecop. Hier stoort niemand zich aan. Mooi alternatief is ook dat huizen standaard worden voorzien met zonnepanelen.”

 

Ik tegen de windmolens ben. Zonnepanelen zijn veel goedkoper en maken geen geluid. En het zicht blijft ook mooier over de weilanden.”