Nieuws

Ingezonden brief aan de raad met tips voor betere bewonersparticpatie

De Buren van Rijnenburg hebben bijgaande open brief  met tips van een verontruste omwonende uit Nieuwegein nogmaals aan de Utrechtse gemeenteraad gegeven. De brief is door de griffie  later nagezonden en is vinden op de site van de gemeente hier bij de raadstukken voor Rijnenburg participatie,  en op onze website.  We hopen dat de raad er het nodige mee doet, want zo gaat het niet langer: rechtvaardige belangen en zorgen van de directe omwonenden missen goede spelregels en garanties  wat er precies wanneer en door wie hoe afgewogen wordt.  Op 14 juni gaan wezien of dit aspect en onze vragen een echte plek hebben gekregen, of het nog steeds ´voor de bühne blijkt.