Nieuws

Kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart: Uw stem telt!

Buren van Rijnenburg / Reijerscop werkt aan een eigen kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
BVRR heeft een brief (PDF) gestuurd aan de lijsttrekkers van alle politieke partijen van de gemeente Utrecht met de vraag zich uit te spreken vóór de verkiezingen of grootschalige windmolens en woningbouw duurzaam in te passen zijn in de polder. Aan de hand van deze kieswijzer kunnen dan burgers hun stem laten gelden die dit ook juist wel of niet een goede zaak vinden.
De stelling die wij aan de lokale politieke partijen hebben voorgelegd luidt:

Voorkom hinder van windmolens voor de huidige en toekomstige inwoners van Rijnenburg/Reijerscop en omwonenden. Participeer in wind op zee!

In deze brief aan de lijsttrekkers van politieke partijen schrijven wij over Rijnenburg: “Het is een kwetsbaar stedelijk gebied waar toekomstige woningbouw is gepland vanaf 2030. Mogelijke windmolens zouden gerealiseerd kunnen worden vanaf 2022. Met een afschrijvingsperiode van 15 jaar staan de molens toekomstige woningbouw in het gebied daarom in de weg. Bovendien is door de recente ontwikkelingen de prijs van wind energie op zee sterk gedaald en is daarom participatie in wind op zee nu een beter alternatief dan bouw van nieuwe windmolens op land.”