Media

De media over duurzame energie in het algemeen en in de polder Rijnenburg en Reijerscop

Windmolens zaaien onrust: ‘Totale vernietiging van het agrarisch landschap’

Flevoland krijgt een nieuwe horizon, met ruim driehonderd nieuwe windmolens, van maximaal 250 meter hoogte. Goed voor het milieu. Én voor de portemonnee van een paar honderd windboeren. Er is óók een keerzijde. De onrust groeit en verdeelt gemeenschappen. Hoe worden de lusten en lasten verdeeld?

Alternatie­ven worden steeds maar weer van tafel geveegd”

Lees verder op destentor.nl.

 

Dit zonnepark wordt een bloeiende bijenweide

Zonneparkenbouwer SolarEnergyworks maakt zijn zonneparken geschikt als leefomgeving voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging en plaatselijke imkers werken eraan mee. Almelo heeft de primeur.

verbeteren van de bijenstand, behoud van de biodiversiteit en vergroting maatschappelijk draagvlak voor onze zonneparken

Lees verder op trouw.nl.

 

Van een veld vol zonnepanelen worden insecten heel blij

Een veld vol zonnepanelen is niet alleen lelijk. De bodem onder de collectoren kan flink bijdragen aan verbetering van de soortenrijkdom. Uit onderzoek van het biodiversiteitscentrum Naturalis blijkt dat een zonnepark waarvan de bodem is verrijkt met een uitgekiende mix van planten, heel veel insecten aantrekt. Zelfs zeldzame soorten.

zonneparken kunnen bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit

Lees verder op trouw.nl.

 

CEO GroenLeven: “Binnen vijf jaar geen subsidie meer nodig voor zonne-energie”

Oude zandafgravingen, voormalige vuilnisbelten, de ruimte tussen de start- en landingsbaan van vliegvelden. Op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende locaties om een zonnepark neer te leggen. Voor Roland Pechtold, CEO van ontwikkelaar GroenLeven, zijn dit soort moeilijke terreinen juist ideaal. En over de uitdagingen van het energienet is hij duidelijk: alleen bouwen op plekken waar het net het sterkst is, is volgens hem niet de enige oplossing.

Er zijn niet veel mensen die tegen de energietransitie zijn. Ze hebben alleen terechte vragen.”

Lees verder op duurzaambedrijfsleven.nl.

 

Gemeenteraad wil dat omwonenden mee profiteren van opbrengst zon- en windenergie

Laat projecten met zon- en windenergie voor minimaal de helft in eigendom zijn van de lokale bevolking, zodat omwonenden profiteren van de winst. Dit voorstel deed een meerderheid van de partijen vorige week in de Utrechtse gemeenteraad.

Lees verder op leidscherijnnieuws.nl.

 

Dit zonnepark wordt een bloeiende bijenweide

Zonneparkenbouwer SolarEnergyworks maakt zijn zonneparken geschikt als leefomgeving voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging en plaatselijke imkers werken eraan mee. Almelo heeft de primeur.

Voor ons biedt dit een kans die we móéten grijpen om de bijenstand te stimuleren”

Lees verder op Trouw.nl.

 

‘Minister moet Utrecht dwingen huizen te bouwen in plaats van zonneweide’

VVD en CDA zijn verontwaardigd over het plan van de gemeente Utrecht om een bouwlocatie bij de stad te gebruiken om zonnepanelen en windmolens te plaatsen. De regeringspartijen eisen nu van minister Ollongren dat zij Utrecht dwingt om die locatie voor woningbouw te gebruiken.

…onbestaanbaar als een links college in Utrecht de voorkeur geeft aan zonneweides, in plaats van nieuwbouw”

Lees verder op RTL Nieuws.nl, RTV Utrecht.

 

‘Een eerlijke afweging van zonne-energie versus windturbines ontbreekt’

De BVRR heeft heel wat commentaar op de respons van de wethouder op de vragen over de plannen voor de opwekking van duurzame energie in het energielandschap. Deze vragen waren gesteld door gemeenteraadslid Gertjan te Hoonte van de VVD. Zo vindt de BVRR dat een eerlijke afweging van het scenario ‘Zon Voorop’ versus scenario’s met windturbines ontbreekt. “De wethouder noemt alleen drie nadelen die aan het scenario met alleen zonne-energie zouden kleven”, aldus de BVRR.

De BVRR vindt het verder opmerkelijk dat er geen kostenpost voor planschade is opgenomen bij scenario’s met windturbines.

Lees verder op Leidsche-Rijn.Nieuws.nl.

 

Miljoenen waardedaling woningen bij windparken

De 6300 woningen rond het toekomstige windpark N33 in Groningen kunnen tot 40 miljoen euro in waarde dalen. Dat bevestigde onderzoeker en vastgoedeconoom Martijn Dröes van de Universiteit van Amsterdam afgelopen zaterdag 15 juni in Argos.

Juist in de range van 1000 tot 2000 meter staan de meeste woningen en dan loopt de waardedaling snel op door slagschaduw en horizonvervuiling.”

Lees verder op VPRO/Argos.

 

De winst en verliesrekening van windenergie

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro.

De lusten en lasten zijn zó ontzettend scheef verdeeld…”

Luister verder op VPRO/Argos.

 

Woerdense partijen willen dat gemeente zich harder opstelt tegen Utrechts energieplan

Het CDA, CU-SGP en SterkWoerden willen een hardere opstelling van Woerden over het energieplan van de gemeente Utrecht voor het energiepark in Rijnenburg. De partijen vinden dat de brief aan de buurgemeente kritischer moet.

Inwoners worden veel te weinig bij het energieplan (windmolens en zonnepanelen) betrokken”

Lees verder op AD.nl.

 

‘Mega-grote windmolens die overal in het land verrijzen zullen (infra)geluid tot kilometers ver weg dragen’

‘Vlakbij een windmolen van een meter of 200, produceert die meer dan 110 decibel. Het infrageluid draagt zo’n 2 kilometer ver en op die afstand bedraagt het 35 decibel.’

Mijn conclusie: men kan beter genoegen nemen met molens met een ashoogte van maximaal 50 meter, maar dan nog is het bereik waarop lage tonen geen hinder meer opleveren, zo’n 500 meter.”

Jan de Laat, Audiologisch Centrum LUMC, Leidsch Dagblad 4-5-2019

 

Windturbines duur verkocht

Volgens De Telegraaf van 6 juni 2019 is door de gemeente Utrecht al ruim een miljoen euro uitgegeven aan stadsgesprekken, deskundigen, dagvoorzitters, flyers enz. Bewonersparticipatie waar niets mee gedaan wordt want scenario 7 lag van begin af aan al klaar.

Windturbines duur verkocht. Al ruim miljoen voor promotie.

 

 

Grondeigenaren werken niet mee aan energielandschap Rijnenburg

Dinsdag 4 juni was de raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht waar raadsleden vragen konden stellen aan experts en betrokkenen over het Collegevoorstel Rijnenburg en Reijerscop. Er werden veel vragen gesteld over het geluid, en de deskundige, Gerard van Kempen van het ingenieurs- en adviesbureau DGMR dat onderzoek heeft gedaan naar geluid en slagschaduw, was duidelijk: de windturbines kunnen te horen zijn.

Er zijn dus inderdaad momenten, met name in de nacht als het verkeer stil is op de snelwegen, dat de windturbines in de woonwijken hoorbaar zullen zijn.”

Lees verder op leidsche-rijn.nieuws.nl

 

Omwonenden polder Rijnenburg: “Gemeente heeft geen oor voor zorgen en geen oog voor alternatieven”

De informatieavond over de toekomstplannen van de polder Rijnenburg heeft niet gebracht waar omwonenden op hoopten. In De Meern sprak wethouder Lot van Hooijdonk met omwonenden en geïnteresserden over het conceptvoorstel voor de polder. Daar komen maximaal elf windmolens en ruim tweehonderd hectare zonnepanelen.

Waar we ons echt boos over maken, is bijvoorbeeld dat een rapport over geluid in de polder is verzwegen. Ik verwacht daar ook vragen over in de gemeenteraad.”

Lees verder op RTV Utrecht.

 

Bewogen bewonersavond over windmolens in de polder: ‘wethouder dramt door met kokervisie’

Zo’n 400 omwonenden van de polder Rijnenburg, in de hoek van A12 en A2, lieten zich vanavond van hun felste kant horen over het gemeentelijke plan om 11 windmolens mogelijk te maken bij hun woongebied. Tijdens een informatiebijeenkomst richtten zij hun pijlen op GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk: ‘keer terug op uw schreden en kies voor zonne-energie’.

U negeert stelselmatig de mening van omwonenden en u heeft geen oog voor alternatieven zoals zonne-energie. Kies liever voor een zonnige toekomst van Rijnenburg.’’

Lees verder op AD.nl.

 

Het verzet tegen windmolenparken in Utrecht verhardt

Als het aan wethouder Lot van Hooijdonk ligt, worden de polders Rijnenburg en Reijerscop volgebouwd met windturbines en zonnepanelen. Vanavond wordt er meer duidelijkheid over de plannen gegeven. Omwonenden zien in het project een (financieel) debacle. “Wind is een al lang achterhaalde techniek die alleen de zakken van initiatiefnemers vult, maar tegelijkertijd een onoverzienbare ramp voor de omwonenden en de omgeving veroorzaakt”, aldus omwonende Marco van den Hoogen.

Weet je waarom de windturbines zo groot moeten zijn in onze polders Rijnenburg en Reijerscop? Omdat er onvoldoende wind is voor deze capaciteitsvraag in dit gebied.”

Lees verder op denuk.nl.

 

Ik snap best dat bewoners van De Meern over de rooie zijn van de windmolens

Column Wouter de Heus:
En we zijn weer terug in 2013. Het jaar waarin toenmalig wethouder Mirjam de Rijk (GroenLinks) haar plan lanceerde om zes windmolens te plaatsen op Lage Weide. Het geheel werd netjes ingepakt als een zogenaamd ‘bewonersinitiatief’ van Energie-U. Zoals u zich misschien nog kunt herinneren blies D66 het plan van tafel met als argument ‘te weinig draagvlak’. Het was in de aanloop naar de verkiezingen van 2014. GroenLinks, zwaar over zijn theewater, trok vervolgens de steun in aan de bouw van de Bieb++ op het Smakkelaarsveld. Tot overmaat van ramp won D66 destijds de verkiezingen en moest GroenLinks genoegen nemen toe te treden tot een coalitie met – naast D66 – de VVD en de SP.

Persoonlijk zie ik meer in grote windparken op zee”

Lees verder op AD.nl.

 

Grote winsten ten koste van omwonenden windparken

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van vijftien jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland. Zij moeten rekening houden met een waardedaling van hun woningen van naar schatting 87 miljoen euro.

Met subsidie op woningisolatie bespaar je meer CO2″

Lees of luister op NPO Radio1 Argos.

 

Discussie over windmolens barst nu echt los

De verwachte discussie over windmolens in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop barst nu echt los.

VAR 11april 2019
VAR 11april 2019

Politieke Podcast Utrecht: Lot van Hooijdonk beschadigd en windmolens Rijnenburg

Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) heeft een flinke deuk in haar imago opgelopen door het gedoe rond de aanleg van de tram naar De Uithof. Dat is de algemene conclusie van vier volgers van de Utrechtse politiek in de eerste politieke podcast van RTV Utrecht.
Diane Hoekstra legt de vinger op de zere plek bij het debat over de windmolens in Rijnenburg. De inspraak op de plannen lijkt een schijnvertoning: “Het is in ieder geval wel zo dat het participatieproces tot zover door heel veel bewoners is afgedaan als een schijnvertoning. Er zijn ook al mensen opgestapt, die in een soort uitwerkgroep meededen, opgestapt omdat ze alleen maar het gevoel hadden dat het voor de bühne was.”
Beluister de podcast Stadhuisplein Utrecht op RTVUtrecht.nl.

Kamervragen over zonnepanelen en windmolens in Rijnenburg

Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) heeft middels schriftelijke vragen bij minister Kajsa Ollongren (Wonen) om opheldering gevraagd over de voorgenomen plaatsing van zonnepanelen en windmolens in de Utrechtse polder Rijnenburg.

Klopt het dat de provincie Utrecht de komende vijftien jaar 115.000 woningen moet bouwen en dat slechts 30.000 woningen hard gepland zijn?”

Lees verder op AD.nl.

 

Hoogleraar: ‘De overheid heeft het verzet tegen windmolens over zichzelf afgeroepen’

‘De overheid heeft heel veel fouten gemaakt. Ze hebben het wel over sociale cohesie, transparantie, communicatie en verbinden, maar als je dat zelf in het verleden niet hebt gedaan, heb je nu een groot probleem. Eigen schuld, dikke bult.’

Trouwe PvdA- en VVD-stemmers stemmen allemaal Forum, uit protest – Herman Bröring – Hoogleraar Bestuursrecht

 

Bewoners Nedereindseweg reageren gelaten op mogelijke komst windmolens in achtertuin

Berusting en gelatenheid typeren de reacties van veel bewoners aan de Nedereindseweg langs de polder Rijnenburg op de plannen voor een energielandschap in hun achtertuin. Dat zou het idyllische plekje bruut verstoren. ,,Er is al langer sprake van en je kunt er toch niet veel tegen doen”, aldus één van de bewoners.

Gelukkig hebben we hier geen last van slagschaduw. Dat ze daar in De Meern bang voor zijn, kan ik me wel voorstellen”

Lees verder op AD.nl.

 

Maixmaal elf windmolens en ruim 227 hectare met zonnepanelen. Dat wil het college van Utrecht in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal vijftien jaar.

Dit heeft wethouder Lot van Hooijdonk van milieu vanochtend bekend gemaakt. Het college heeft in dit conceptvoorstel de balans gezocht tussen belangen van bewoners en omwonenden en de productie van duurzame energie. Daarom stelt het college ook extra voorwaarden om geluid en slagschaduw te beperken; dat zijn de grootste zorgen van omwonenden. Ook wil het college dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan bewoners en omwonenden.

Het college wil dat de molens zo stil mogelijk worden en dat bewoners van de polder kunnen aangeven wanneer er sprake is van hinderlijke slagschaduw

Lees verder op leidsche-rijn.nieuws.nl.

 

Elf windmolens en 227 hectare zonnepanelen in Rijnenburg en Reijerscop

Maximaal elf windmolens en ruim 227 hectare zonnepanelen. Daarvoor willen burgemeester en wethouders ruimte bieden in het zogeheten energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Wethouder Lot van Hooijdonk (Milieu) heeft dat vanochtend bekendgemaakt.

De windmolens moeten op ten minste 800 meter afstand van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein verrijzen.

Lees verder op AD.nl.

 

Utrecht maakt wens toekomst Rijnenburg morgen bekend

GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk komt morgenochtend (woensdag 3 april) met een voorstel naar buiten voor het energielandschap in de polder Rijnenburg, het gebied tussen De Meern en IJsselstein. Het onderwerp ligt politiek erg gevoelig, omdat er kans is dat er windmolens komen, die al dan niet op termijn gecombineerd moeten worden met woningbouw.

In de wandelgangen wordt aangenomen dat dit een scenario zal zijn waarbij er in het noorden van de polder ruimte wordt gemaakt voor de plaatsing van windmolens én zonnepanelen.

Lees verder op AD.nl.

 

‘Geluid turbines als donder bij onweer’

De korte testen met de torenhoge windturbines in Piershil leiden nu al tot grote ergernis bij omwonenden. ,,We wisten van niets, het geluid viel rauw op mijn dak. Wat als ze straks allemaal gaan draaien?’’

Alsof er constant een vliegtuig boven je hoofd blijft cirkelen of donder bij onweer.’’

Lees verder op AD.nl.

 

Windparken als kraamkamer voor onderwaternatuur

De bouw van windmolenparken is een unieke kans om de natuur onder water te versterken, stelt Floris van Hest (directeur van Stichting De Noordzee). De Rijke Noordzee experimenteert met versterking van onderwaternatuur in windmolenparken.

In iets geloven vóórdat het er is, vraagt om een visionaire blik.’

Lees verder op goedgeld.asnbank.nl.

 

Het Rijk wil windmolens en zonnepanelen op overheidsgrond

De rijksoverheid gaat eigen grond in de markt zetten voor de opwekking van duurzame energie. De overheid wil zo de energietransitie versnellen en hoopt op minder verzet van omwonenden.

Bedrijven zoeken altijd de grens van het toelaatbare op, voor maximale opbrengst

Lees verder op Trouw.nl

 

Geluidsscherm wekt elektriciteit op met ochtendzon uit het oosten en middagzon uit het westen

Langs de A50 bij het Brabantse Uden prijkt sinds maandag een unicum: ’s werelds grootste muur van dubbelzijdige zonnecellen, vermomd als geluidsscherm. De ‘Solar Highways’ moet niet alleen het verkeerslawaai tegenhouden, maar ook tussen de 145 en 175 megawattuur aan zonnestroom opwekken, genoeg om 40 tot 60 huishoudens van groene energie te voorzien.

Je wilt zonnecellen het liefst zo onzichtbaar mogelijk combineren met reeds bestaande functies, zoals in een geluidsscherm.’

Lees verder op Volkskrant.nl

 

Woningtekort blijkt nóg groter, onder meer in regio Utrecht

Het woningtekort in Nederland is sneller opgelopen dan gedacht. Utrecht is zoals al langere tijd een van de regio’s waar het tekort het meest nijpend is. Er zijn momenteel 263.000 huizen te weinig, terwijl vorig jaar nog werd verwacht dat het tekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen.

Jaarlijks moeten tussen de 95.000 en 115.000 woningen worden gebouwd

Lees verder op RTV Utrecht.

 

Fractievoorzitter Sander van Waveren van CDA Utrecht wil huizen bouwen in Rijnenburg, want dat is hard nodig.

We pleiten er allang voor dat in de polder Rijnenburg snel gebouwd kan worden”

Kijk vanaf 8:30 m Goedemorgen Nederland

 

VVD bereid windmolens in te ruilen voor kerncentrales

De VVD is bereid minder windmolens te bouwen als dat nodig zou zijn om kernenergie de ruimte te geven. ‘Als dat het slimste is, dan gaan we dat doen.’ De partij zal drie scenario’s door laten rekenen waarin kernenergie een rol speelt. Dat zegt Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz in ons onderzoek Klimaatconflict in de polder.

Een van de drie scenario’s: nieuwe kerncentrales bouwen in Europees verband

Lees verder op De Monitor.

 

Hoogleraar TU Eindhoven: ‘Nu van het gas af leidt alleen tot meer CO2-uitstoot’

Als we nu stoppen met aardgas, wordt de CO2-uitstoot alleen maar hoger, zegt TU/e-hoogleraar David Smeulders. Over een eenvoudig rekensommetje dat de regering vergat te maken.
Overschakelen op duurzame elektriciteit is uiteraard de juiste richting, maar we moeten eerst zorgen dat we voldoende duurzame energie kunnen opwekken en opslaan en dan pas het gas loslaten.

Warmtepom­pen maken veel herrie en gebruiken ook te veel energie. Gas is de schoonste energie­bron die we hebben

Lees verder op ed.nl.

 

Lopend Vuur: Er is geen plek op land voor windmolens

De Raad van State heeft een streep gezet door een nieuw windpark bij Delfzijl Zuid. De molens zorgen voor teveel slagschaduw en lawaai.
Kunnen we niet beter al die windmolens op zee plaatsen? Of moeten we accepteren dat we, nu we van het gas af moeten, er ook windmolens zullen zijn.

Doe mee met de poll; eens of oneens

Lees verder op rtvnoord.nl.

 

‘Stop het “groenwassen” van stroom’

De manier waarop stroom het stempel ‘groen’ krijgt, deugt niet, vindt energiedeskundige Jon van Diepen. Hij pleit voor een systeem waarbij de certificaten voor groene stroom slechts één uur geldig zijn.

Stop sjoemelgroen

Lees verder op elseviersweekblad.nl.

 

De aarde draait door

De Britse denker en schrijver Paul Kingsnorth vindt dat de groene beweging van nu de nog overgebleven wilde natuur in een overwinningsroes inruilt voor een windmolenpark of zonnepanelen farm. De strijd is verloren.
Beeld uit documentaire VPRO Tegenlicht "De aarde draait door".
Beeld uit documentaire VPRO Tegenlicht “De aarde draait door”.

 

Omwonenden windmolens in buitengebied Zwolle eisen hogere schadevergoeding

In het voorheen landelijk agrarische gebied Tolhuislanden ten noordoosten van Zwolle verpesten sinds 2012 vier windmolens het uitzicht volgens buurtbewoners. Zes van hen hebben burgemeester en wethouders van Zwolle voor de rechter gedaagd, omdat ze het niet eens zijn met de schadevergoeding die ze hebben gekregen voor waardedaling van hun woning. De compensatie is in hun ogen te laag.

Het is niet alleen het uitzicht dat bedorven is.

Lees verder op destentor.nl.

 

Roemeense windmolens bieden uitweg voor Nederlandse miljoenenboetes

Waarom windmolens bouwen in Drenthe als het ook in Roemenië kan? Door daar een windmolenproject te ondersteunen, kan Nederland ontsnappen aan zeker lijkende miljoenenboetes. De Tweede Kamer spreekt zich er dinsdag over uit.

Als Nederland te vol is om in hoog tempo windmolens te bouwen, waarom bouwen we ze dan niet op plaatsen waar dat wel kan?

Lees verder op volkskrant.nl.

 

‘Windmolens en zonnepanelen gaan ons klimaat niet redden’

Hoe de klimaatdoelen van Parijs ooit gehaald moeten worden, bespreken 200 landen momenteel op de klimaattop in Katowice. Bestenaar Maarten van Andel concludeerde het al in zijn nieuwe boek, De Groene Illusie: de huidige maatregelen zijn volstrekt onvoldoende.

Als het gaat om energie hebben mensen geen idee van de verhoudingen”

Lees verder op ed.nl.

 

And so this is Christmas

Het duurt en duurt maar voordat de langverwachte rapportage van de Universiteit Utrecht (UU) er is, maar gelukkig hebben we nog altijd onze eigen experts om ons heen. Dus dachten we: dan delen wij alvast de conclusies die onze experts hebben getrokken, een cadeautje voor de Kerst.

Het slapstickduo gemeente en Eneco schermt al jaren met de nodige drogredenaties…

Lees verder op Eneeco.nl.

 

Strijd tegen turbines Oude Maas gaat door

Tegenstanders van het plan voor de bouw van vijf windturbines langs de Oude Maas tegenover Barendrecht deden gisteren in Den Haag verwoede pogingen de Raad van State te overtuigen. De hoogste bestuursrechter moet beslissen of de bouw van de gevreesde ‘reuzen’ tussen Heinenoord en Puttershoek door mag gaan.

Dat heeft gevolgen voor grote bouwprojecten in het hele land”

Lees verder op AD.nl.

Plan windmolens Ambt Delden ‘misdadig’ voor gezinshuis in Borne

Zoek alternatieven voor de nog te bouwen windmolens in Ambt Delden. Met die boodschap kwam de Brabantse huisarts Sylvia van Manen gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen voor de bouw van twee windmolens langs de A1/A35. Die plannen kunnen misdadig uitpakken voor een gezinshuis in Borne, oordeelt de huisarts.

Er moet beter gekeken worden naar geschikte plekken voor dit soort initiatieven”

Lees, luister en kijk verder op RTV-Oost.nl.

Podcast over zonneweides

Beluister de nieuwste aflevering van de podcast De Vooroplopers. De aflevering gaat over zonneweides en in het bijzonder zonneweide Eemnes, dat onlangs werd geopend. Kom meer te weten over zonneweides, de ontwikkelingen van afgelopen jaren en de verwachtingen voor de toekomst. Beluister de podcast direct hieronder, in Soundcloud óf in je favoriete podcastapp (zoals iTunes).

Vier enorme windmolens in Houten, maar bij de buren weten ze van niks

Vier windmolens van het grootste formaat, zo’n 240 meter, werpen straks hun schaduw over Culemborg. Alleen, geen Culemborger weet ervan. Dat komt doordat ze in de gemeente Houten worden geplaatst. En die gemeente heeft alleen het Culemborgse college en een selectief aantal adressen daarbuiten, waaronder de Lekstad, geïnformeerd.

Windmolens van 240 meter hoogte? Niks van gehoord.

Lees verder op AD.nl.

Kernenergie is een proces waarvan we de consequenties niet overzien

Een van de indringendste ervaringen die ik had als correspondent in Frankrijk was een bezoek aan het dorpje Bure. Daar, in een verlaten hoek van Oost-Frankrijk, bouwen de Fransen een gangenstelsel voor de opslag van in totaal 80 duizend kubieke meter radioactief afval, waarvan 10 duizend kubieke meter hoogradioactief. De eerste zendingen worden tussen 2030 en 2035 verwacht.

We weten niet hoe we mensen in de verre toekomst moeten waarschuwen voor ons kernafval

Lees verder op volkskrant.nl.

Boven land waait het veel minder hard dan vroeger

Naar schatting is de windsnelheid sinds de jaren 70 wereldwijd met 25 procent afgenomen. Ze hebben het griezelige fenomeen zelfs een naam gegeven: the stilling, wat vrij vertaald ‘het bedaren’ betekent.

Naar schatting is de windsnelheid sinds de jaren 70 wereldwijd met 25 procent afgenomen.

Lees verder op topics.nl.

Drijvende zonnepanelen wekken de meeste stroom op – alleen jammer van dat subsidiefoutje

Zonnepanelen worden steeds krachtiger. Als je ze op het water legt, leveren ze nóg meer stroom op. En als je ze met de zon mee laat draaien is het helemaal een feest. Jammer alleen dat de subsidieregeling gunstiger uitpakt voor minder goed presterende systemen.

Door de panelen met de zon mee te laten draaien, heb je niet alleen rond het middaguur de maximale opbrengst, maar zes uur lang

Lees verder op Trouw.nl.

Het energieprobleem in de 21ste eeuw

Bijdragen Fred Udo aan het ronde tafelgesprek van de Tweede Kamer over klimaatbeleid.

Wanneer u een inzicht wilt krijgen in de sociale ontwrichting, die wind op land teweeg brengt, raadpleeg dan de ruim honderd verenigingen en stichtingen, die op lokaal niveau meestal vergeefs proberen de verloedering van hun leefomgeving tegen te houden.”

Lees verder op De Groene Rekenkamer.

Meebeslissen over windmolens in polder Rijnenburg? ‘Schijndemocratie!’

Komen er windmolens of zonnepanelen in de polder Rijnenburg? De Utrechtse raad moet zich er nog over uitspreken. Volgens Nieuwegeiner Peter Kool is er sprake van schijndemocratie.

Doe mee aan de poll: De besluitvorming over zonnepanelen of windmolens in de polder Rijnenburg heeft veel weg van schijndemocratie

“Lot van Hooijdonk benadrukte mijn vrees voor een Erdogan- of Poetin-scenario.”

Tussenstand poll maandag 5 november: 92% is het eens met de stelling.

Poll schijndemocratie AD.nl tussenstand
Poll schijndemocratie AD.nl tussenstand

Lees verder op AD.nl.

‘Besluitvorming wind op land voldoet niet aan democratisch ideaal’

De besluitvorming bij de bouw van windparken de afgelopen jaren voldeed niet aan de democratische idealen van onze samenleving. De overheid riskeert een verlies aan vertrouwen van de burger. Dit stelt juriste en politicologe Sanne Akerboom die donderdag aan de Universiteit van Amsterdam promoveert op onderzoek naar deze besluitvorming.

Lees verder op Energeia.nl.

Dit zijn de ervaringen met torenhoge windmolens in Duitsland: verschrikkelijk uitzicht en vergalde sfeer

Weijerswold, de buurtschap tussen Coevorden en Schoonebeek, kijkt sinds kort uit op Duitse windmolens die met 206,5 meter bijna net zo hoog zijn als de toekomstige exemplaren in Drenthe. Hoe pakt dat uit?

‘Een ding is zeker. Het komt niet meer goed in Weijerswold.’

De verzuchting is van een van de inwoners van de buurtschap tussen Coevorden en Schoonebeek die niet met naam en toenaam genoemd wil worden.

Lees verder en bekijk video op Dagblad van het Noorden.

Platform Storm wil miljoenen claimen bij windboeren

Platform Storm wil een stevige schadeclaim bij de windboeren in de Veenkoloniën op de grens van Groningen en Drenthe neerleggen. Door de windplannen zijn volgens het platform veel huizen in het gebied flink in waarde gedaald en daarvoor moeten de windboeren betalen.

Dat er nog helemaal geen windmolens staan betekent volgens Nieboer niet dat mensen geen schade leiden als gevolg van de waardedaling. Dat is zogeheten schaduwwerking.

Lees verder op RTV Noord

Bekijk opwarming positief. Weg met doemscenario’s!

Ook rechters en politici zijn gebonden aan de universele wetten van de natuurkunde. Dus weg met dat gammele Klimaatakkoord en ruim baan voor de vele kansen die klimaatverandering de wereld ook biedt, stellen Guus Berkhout en Dick Thoenes.

‘De overheid maakt gebruik van windturbineprestaties gebaseerd op rekenmodellen die zijn voorzien van de nodige sjoemelknoppen’

Lees verder in Elsevier Weekblad

De slag om polder Rijnenburg: komen er windmolens of zonnepanelen? (of allebei)

Wint de wind of de zon? Wordt de polder Rijnenburg en Reijerscop volgebouwd met grote turbines, een zee van zonnepanelen, of beide? Dat bepaalt de gemeenteraad in de loop van volgend jaar. Dit zijn de zes scenario’s voor het eerste Utrechtse ‘energielandschap’.

Met name de windmolens zijn omstreden bij omwonenden, die geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling vrezen.

Lees verder op AD.nl

Investeerders steken liever geld in zonnepanelen dan in windmolens. En met reden…

Er moeten vragen worden gesteld bij de capaciteit van windturbines als alternatieve energiebron. De opbrengsten lijken minder hoog dan oorspronkelijk was gehoopt, terwijl tevens met belangrijke ecologische complicaties rekening moet worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University, die een analyse hebben gemaakt van de prestaties van 411 onshore windturbine-parken in de Verenigde Staten.

Volgens het rapport zouden zonnecentrales per vierkante meter tien keer meer energie opleveren dan de windturbineparken en ook minder bijdragen tot een lokale opwarming.

Lees verder op Express Business

WHO: geluid windmolens is potentieel gezondheidsrisico

Windturbines kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken als mensen erdoor worden blootgesteld aan buitensporige geluidsniveaus. Dat staat voor het eerst in Europese richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De blootstelling aan dat geluid zou volgens de WHO-richtlijnen overdag niet boven 45 decibel mogen uitkomen.

Lees verder op AD.nl, deStandaard

WHO rapport over geluid van windturbines
WHO rapport over geluid van windturbines

Een samenvatting van het rapport is hier te lezen:  NOISE GUIDELINES for the European Region EXECUTIVE SUMMARY

Energiepark ‘Het Groene Lint’ presenteert alternatief plan voor Rijnenburg

Deze week werd een flyer h.a.h. bezorgd in delen van De Meern, Nieuwegein en Rijnenburg en Reijerscop, afkomstig van het Energiepanel. Dit panel heeft een duurzaam energiescenario ontwikkeld  – zonder windmolens, met goed rendement, naar eigen zeggen. Het plan is niet opgenomen in de bestaande scenario’s, omdat het geen hoge windmolens bevat.
Voor het idee hebben de parkpergola en het Lint van het Utrechtse Maximapark model gestaan. Op de website parkhetgroenelint.nl staan ontwerpschetsen, waarop overigens wel degelijk windmolens te zien zijn, zij het heel kleine exemplaren. De ontwerpen zien er aantrekkelijk uit en verdienen het om serieus bekeken te worden.

Een modern en duurzaam energiepark, dat toepasbaar is in elk park en op elk bedrijventerrein in en rondom Utrecht.

Lees verder op parkhetgroenelint.nl

Wij willen verduurzamen, maar dan wel democratisch

Het verzet tegen de windmolens in Groningen en Drenthe krijgt een landelijk vervolg in het zogeheten Democratisch Energie Initiatief (DEI).
Het eist meer democratie bij de ontwikkeling van de plannen voor de bestrijding van de CO2-uitstoot. Gemeenten en waterschappen in 30 regio’s moeten het komende jaar een plan opstellen om in hun gebied de energie te verduurzamen. Volgens het DEI krijgen de bestuurders een dwingende opdracht, waarin onvoldoende ruimte is voor de ideeën en opvattingen van de burgers.

Wij willen een verduurzaming die democratisch is gelegitimeerd

Lees verder op climategate.nl

Lopen Drenten en Groningers gezondheidsgevaar door windmolens? Gemeenten onderzoeken het

GGD Drenthe en Groningen gaan eventuele gevolgen voor de gezondheid van inwoners in de Veenkoloniën door de komst van 45 windmolens onderzoeken. De gemeentelijke gezondheidsdiensten benaderen inwoners, die in de omgeving windparken Drentse Monden en Oostermoer wonen, onder meer om hun longen te laten onderzoeken.

Het zoeven en zwiepen van de molens zou kunnen leiden tot gezondheidsklachten als ‘angst, negatieve gevoelens, gedragsverandering en stress’

Lees verder  op dvhn.nl (abonnees)

Niemand hoeft meer mee te praten in de gemeente Utrecht

Schrijver, journalist en columnist Jerry Goossens schrijft van dinsdag tot en met zaterdag in het AD over wat hem opvalt in de stad Utrecht. Dit keer over burgerparticpatie.
Jerry Goossens 28 september 2018, 06:58

Al dat geklets is overbodig. De werkwijze is nu anders: niemand hoeft meer mee te praten

Lees verder in het AD of op Topics.nl (abonnees)

Wijknetwerk Galecop woest op Utrechtse wethouder van Hooijdonk (GroenLinks)

Het wijknetwerk in Galecop is woest over de uitspraak die GroenLinks wethouder van Hooijdonk van Utrecht heeft gedaan over de windmolens die zouden komen in polder Rijnenburg en Reijerscop bij Nieuwegein. Jan van Rossum, de voorzitter van het wijknetwerk in Galecop wil dat de politiek in Nieuwegein krachtig een signaal van afkeuring geeft richting de Utrechtse politiek.

Wij hebben geen behoefte aan een debacle à la Houten
Jan van Rossum, voorzitter Wijknetwerk Galecop

Lees verder op Pen.nl

.

Wethouder Van Hooijdonk onder vuur na uitspraken over windmolens

Omwonenden van polder Rijnenburg en de VVD in Utrecht zijn verbolgen over uitspraken van wethouder Lot van Hooijdonk over de komst van windmolens in het gebied. In een tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks zegt ze dat het al zeker is dat de turbines worden geplaatst.

Dit versterkt het gevoel bij omwonenden dat in het stadhuis al wordt gedacht dat de windmolens er komen”
VVD-raadslid Gertjan te Hoonte

Lees verder op AD.nl.

‘Windmolenterroristen’ worden eindelijk gehoord door de overheid

De muur van woede zag ik op een avond in Groningen. Ed Nijpels kwam de burgers uitleggen dat we allemaal milieuvriendelijk worden en daar zat Lies, ze kóokte. Ze wilde alles tegelijk vertellen, acht jaar vechten tegen windmolens en dit als resultaat: dovemansoren.
Wat begon als een actiegroep met een alternatief voor windmolens op land, eindigt met de dreiging van terrorisme. ‘Windturbínes’, corrigeert Lies, ‘van tweehonderd meter hoog. Ze maken ons gebied tot industriegebied.’

‘De achterliggende gedachte is’, zei een topambtenaar tegen Lies, en dat heeft ze op band, ‘om dingen tegen de zin van mensen door te drukken’.

Lees verder op volkskrant.nl.

Wethouder wekt woede met ‘verspreking’ over windmolens

De Utrechtse VVD is boos op wethouder Lot van Hooijdonk. Die beweert in een interview dat het vaststaat dat er in Polder Rijnenburg windmolens komen. Volgens de VVD klopt daar niets van en moet er nog een besluit komen over vier verschillende varianten van duurzame energie-opwekking. Inmiddels heeft Van Hooijdonk gezegd dat ze zich heeft versproken.

We kunnen die windmolens niet meer wegdromen”
Lot van Hooijdonk

Lees verder op RTVUtrecht.nl en leidsche-rijn.nieuws.nl.

Met een bescheiden windmolen de wereld veroveren

Na Groningen wil E.A.Z. Wind nu de wereld veroveren met hun bescheiden windmolen met houten wieken. Doel: productie en verbruik windenergie bij elkaar, dus lusten en lasten op één erf. Pluspuntje: ‘Deze molen is goedkoper dan een nieuwe tractor.’

Ons doel is dat elke boer zijn eigen stroom kan opwekken

Lees verder op Volkskrant.nl.

Onze groene energie verwoest elders de natuur

Door de energietransitie in het Westen stijgt de vraag naar grondstoffen als nikkel en kobalt. Inwoners van Madagaskar, rijk aan grondstoffen, gingen op de Filippijnen kijken hoe de mijnbouw daar de natuur heeft verwoest.

Voor ‘schone’ energie zijn meer mineralen nodig dan voor fossiele energie

Lees verder op nrc.nl.


Provincie Utrecht: ‘Plaatsing windmolens in Houten en Wijk bij Duurstede niet afdwingen’

De provincie Utrecht is niet van plan de plaatsing van windmolens in Houten en Wijk bij Duurstede af te dwingen. Alleen als de gemeenten zelf voldoende draagvlak weten te vinden, kan plaatsing doorgaan.

Wij wijzen gebieden aan waar windmolens kunnen, niet waar ze moeten

  • Woordvoerder gedeputeerde Pim van den Berg

Maarten Venderbosch


IJsselstein duldt geen Utrechtse windmolens aan gemeentegrens

De gemeente IJsselstein wil niet dat er windmolens aan haar gemeentegrens worden geplaatst. Een brief met die boodschap wordt binnen zes weken verstuurd aan het stadsbestuur van buurgemeente Utrecht.
Lees verder op AD.nl.


IJsselstein verzet zich tegen komst windmolens polders Rijnenburg en Reijerscop

De gemeenteraad van IJsselstein verzet zich tegen de komst van windmolens aan de grens van de gemeente. In een motie die is aangenomen door de raad, wordt het college opgeroepen een brief te sturen naar Utrecht met de mededeling dat IJsselstein de windmolens niet wil hebben.

Windmolens zullen van grote invloed zijn op IJsselstein en haar inwoners, overlast is onvermijdelijk

Lees verder op RTV Utrecht.


Onvrede over windmolens en zonnepanelen in Utrechtse polder blijft

De windmolens wat verder weg, iets meer zonnepanelen en wat meer aandacht voor het landschap. Daarmee komt Utrecht de omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop tegemoet na een bewogen meepraatbijeenkomst, vorige maand in De Meern.
De resultaten van de reacties van de bezoekers waren zaterdag zichtbaar tijdens een tweede ‘Werkbijeenkomst’ in het NBC congrescentrum in Nieuwegein. Enkele honderden mensen bezochten de bijeenkomst, waar de gemeente de aangepaste plannen op tientallen borden en schermen presenteerde. Van groot enthousiasme was nog altijd geen sprake. Scepsis overheerst.

Het geluid blijft, het verstoorde uitzicht en de knipperlichtjes op die dingen.

Lees verder op AD.nl.


Bewoners polder Rijnenburg: raad moet ingrijpen in ‘geflopt proces’  (AD 1 juni 2018)

Utrechtse raadsleden moeten ingrijpen om alsnog ‘zorgvuldige participatie’ van bewoners en omwonenden van Rijnenburg over de toekomst van de polder mogelijk te maken. Die oproep deden bewoners gisteravond in het Utrechtse stadhuis. Tijdens een raadsinformatie-avond kwam opnieuw alle kritiek over die participatie op tafel. In de polder, gelegen in de linkeroksel van knooppunt Oudenrijn, wil de gemeente Utrecht een ‘energielandschap’ ontwikkelen, met onder meer windmolens. Burgers mogen meepraten, maar criticasters spreken van een ‘geflopt’ proces.

Het was alleen voor de bühne, er is totaal niet naar ons geluisterd
Lees verder op AD.nl.


Omwonenden polders Rijnenburg en Reijerscop: “Er is totaal niet naar ons geluisterd”

UTRECHT – Waardoor is het overleg tussen politiek en omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop misgelopen? Over die vraag praten politici, bewoners en andere betrokkenen vanavond tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst uitten de overgebleven leden van de uitwerkingsgroep vooral hun onvrede over het proces. Sommigen van hen dachten nog te kunnen meebeslissen over de mogelijke komst van het windmolenpark, maar in feite praat de groep alleen mee over de invulling van het plan.
“We staan er meer voor de bühne dan dat we echt inspraak hebben gehad”, zo zei Maurice Kassing namens de opgestapte leden van de uitwerkingsgroep.

Het was alleen voor de bühne, er is totaal niet naar ons geluisterd

Lees het hele bericht op RTV Utrecht.


Vraagtekens woningbouw Rijnenburg worden groter

VAR 24-5-2018
VAR 24-5-2018

De Uitwerkingsgroep Rijnenburg is opgeheven door de gemeente. Onlangs stapten 6 bewoners uit de groep, waarin ook een ontwerpbureau, gemeente en initiatiefnemers voor het Energielandschap in de polder Rijnenburg zijn vertegenwoordigd.
Na een gesorej net energiewethouder Lot van Hooijdonk viel dit besluit. Net als wethouder Paulus Jansen zet Van Hooijdonk ook vraagtekens bij de woningbouw in Rijnenburg.
Lees verder krantenknipsel.


Bouwers boos, burgers boos: met de energietransitie gaat het uitstekend

Na jaren geploeter blijken de Duitsers met hun Energiewende broddelwerk te hebben afgeleverd. Gedegen Nederlands vakwerk begint daarentegen vruchten af te werpen. Maar sinds het kabinet heeft besloten de gaskraan definitief dicht te draaien, lijkt de geestdrift het ook hier te winnen van de ratio die rond de energietransitie nodig is.
Pakweg 10 jaar na de start van de veelgeprezen Energiewende leunt de Duitse stroomvoorziening nog voor het overgrote deel op fossiele brandstoffen, deels het verwoestende bruinkool.
De energietransitie is typisch zo’n onderneming die je niet op een namiddag in elkaar flanst, maar waar een gedegen plan aan ten grondslag moet liggen, ondersteund door de beste kennis, feiten en data. Een nationale coördinatie is daarbij essentieel en is ook belangrijk om overgemotiveerde gemeentebestuurders tegen zichzelf te beschermen, en burgers tegen willekeur. Zo joeg de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk eind 2017 bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht de schrik op het lijf met een brief dat hun wijk in 2030 van het gas wordt gekoppeld: een keuze van de Utrechtse ‘regiotafel Energietransitie’, waar naast de gemeente ook de energiemaatschappijen, de netbeheerder en de woningcorporaties zijn aangesloten.
Lees verder op stadszaken.nl.


Zonnewende in Duitsland

Veel windparken in Duitsland zullen binnenkort moeten worden ontmanteld. De demontage kan tot onverwachte problemen leiden. Vanaf 2020 vervalt de jaarlijkse subsidie voor duizenden windturbines in de Bondsrepubliek. De exploitanten moeten dan hun elektriciteit aanbieden op de open markt – maar daar zijn de prijzen op een dieptepunt. Het recyclen van de componenten vormt een bijzondere uitdaging bij de ontmanteling. “We hebben windturbines gebouwd met enorme subsidies, maar niemand dacht eraan wat er naderhand met de apparatuur zou gebeuren, bijvoorbeeld dat de gebruikte onderdelen recyclebaar moesten zijn”, zegt Herwart Wilms, Managing Director van het grootste afvalbedrijf van Duitsland, Remondis.

We hebben windturbines gebouwd met enorme subsidies, maar niemand dacht eraan wat er naderhand met de apparatuur zou gebeuren

Lees verder op climategate.nl.


‘Serieuze zorgen’ over participatie rondom energielandschap Rijnenburg

De Utrechtse GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk maakt zich ‘serieuze zorgen’ over het participatieproces rondom de plannen van Utrecht om de polders Rijnenburg en Reijerscop vol te zetten met zonnepanelen en of windmolens. Dat schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad.
Reden voor de zorgen van de wethouder is dat onlangs zes leden van een uitwerkingsgroep – die nadenken over de toekomst van de polder – wegens onvrede over het proces zijn opgestapt. In een brief schrijven de opgestapte leden dat ‘de stem van de initiatiefnemers (met name windenergie) zo dominant is geworden dat de huidige voorstellen nu voor ons niet meer verdedigbaar zijn’.
Foto: Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). © Marnix Schmidt
Lees verder op AD.nl.


Buren van Rijnenburg niet tevreden met participatieproces

De belangenvereniging Buren van Rijnenburg vindt dat de gesprekken over de bouw van windmolens en zonnepanelen in Rijnenbrug niet eerlijk verlopen. Rijnenburg is een polder naast de wijk Vleuten-De Meern. De gemeente wil dit gebied gebruiken voor de productie van duurzame energie. Op 17 mei vindt een werkbijeenkomst in De Schalm plaats waar bewoners in gesprek kunnen gaan met de gemeente, belanghebbende en initiatiefnemers over de plannen voor de polder.
De aankomende coalitie doet geen recht aan de mening van heel Utrecht.
Gezien de verschillende standpunten en belangen wisten we op voorhand dat het een complex proces zou worden.

De aankomende coalitie doet geen recht aan de mening van heel Utrecht

Lees verder op leidscherijn.hu.nl.


Energietransitie die over Nederland wordt uitgestort zorgt voor duurzaamsheidskloof in onze samenleving

Ik ben geen klimaatscepticus, maar wel een klimaatdraagvlakscepticus. Ik vrees dat de energietransitie die nu door kabinet en maatschappelijke partners over Nederland wordt uitgestort tot diepere scheidslijnen zal leiden en de populistische kortsluiting tussen hoger en lager opgeleiden verder zal doen toenemen.
Er loopt een duurzaamheidskloof door onze samenleving. Een sterke alliantie van (start-up)bedrijfsleven en groene studenten heeft het klimaatvraagstuk als het meest urgente toekomstthema omarmd. Groene innovatie is de enige weg vooruit, voor economie en samen­leving. Maar er zijn ook grote groepen mensen die je, op z’n zachtst gezegd, ‘klimaatneutraal’ zou kunnen noemen. Die het vraagstuk tamelijk onverschillig laat, en die zich vooral panisch afvragen wie die energietransitie precies gaat betalen.
Lees verder op volkskrant.nl.


VVD breekt lans voor critici Energielandschap Rijnenburg

Het Energielandschap. Dat gaat over de plannen van Utrecht om de polders Rijnenburg en Reijerscop vol te zetten met zonnepanelen en/of windmolens. Want gebouwd wordt er daar tot 2030 toch niet.
Het voornemen van Utrecht is niet onomstreden. En zeker niet in Nieuwegein en De Meern. En nu vindt er op donderdag 17 mei een werkbijeenkomst plaats in Rijnenburg. Zonder de gekende critici Buren van Rijnenburg en Reijerscop. De VVD wil van het Utrechtse college weten waarom dat zo is.
Het lijkt er nu op dat alleen de experts van grootschalige energieopwekking aanwezig zullen zijn, om vragen over de verschillende scenario’s te beantwoorden. En zijn die kenners niet per definitie ook voorstanders, vragen de liberalen zich af.
Lees verder op AD.nl.
Lees de brief Vragen van raadslid G. te Hoonte, VVD  Vragen van raadslid G. te Hoonte, VVD [pdf]


Buren van Rijnenburg wil participeren bij discussie om windmolens

VARnws 4-5-2018
VARnws 4-5-2018

De Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) wil graag deelnemen aan participatiebijeenkomsten als betrokkenen bij de ontwikkeling van Rijnenburg en Reijerscop als duurzaam energielandschap. De eerste werkbijeenkomst komt eraan, maar de BVRR is hiervoor als organisatie niet uitgenodigd. De Buren weet dat zij belangrijke informatie bij elkaar heeft gezocht om bij te dragen aan de 4 scenario’s voor de polders. Bovendien hebben ruim 1250 bewoners van De Meern, Rijnenburg en Nieuwegein een petitie van de Buren ondertekend, waarin het belang van goede participatie wordt onderstreept. Daarnaast wordt een voorkeur uitgesproken voor zonne-energie boven grootschalige windenergie.
Lees verder op VARnws.nl.


Windenergie vs natuur – “…en dan gaan ze tsjop-tsjop-tsjop door die hakkers heen…”

We zetten volop in op duurzame energie en om de doelstellingen te halen bouwen we veel windmolens, onder meer in de Noordzee. Dit heeft echter gevolgen voor de natuur: bruinvissen vertrekken, vogels vliegen tegen de wieken aan en ze raken leefgebied kwijt door windmolens. We zien hoe eigenaren van windparken, politici en natuurliefhebbers worstelen met dit dilemma.
Zo worden In de Eemshaven in Groningen meer windmolens gebouwd, maar uit onderzoek blijkt dat er relatief veel vogels dood zullen gaan omdat ze tegen de wieken vliegen. Het plan is nu om de windmolens af en toe ‘s nachts stil te zetten als de vogeltrek is, maar niet alle windparken zijn daar blij mee.
Bekijk de uitzending van De Monitor van 1 mei 2018


Heibel over energiepark Rijnenburg: ‘gemeente doof voor alternatieven’

De initiatiefnemers van het toekomstige energiepark in polder Rijnenburg luisteren niet naar omwonenden en drijven hun eigen zin door. Dat zegt een groep leden van de zogenoemde uitwerkingsgroep, die meepraat over de plannen. De leden willen hun naam niet meer aan het project verbinden en stappen uit de groep.
”Van alternatieven die wij hebben ingebracht hebben we niets teruggezien”, zegt een van de teruggetreden leden, die anoniem wil blijven. Voorbeelden zijn het plaatsen van zonnevelden in de vervuilde plas in Rijnenburg of het integreren van zonnepanelen in een brede geluidswal.
De leden van de uitwerkingsgroep hebben het idee dat ze vooral worden gebruikt zodat de gemeente goede sier kan maken met de mate van inspraak rond het project. ”Ze zeggen steeds dat ze zo goed samenwerken met omwonenden, maar dat klopt helemaal niet. Daar doen we niet meer aan mee.”
Lees verder op RTV Utrecht.


Uitwerkingsgroep voor duurzame energie in polder Rijnenburg spat uiteen

De groep die helpt met het uitwerken van scenario’s voor het ‘energielandschap’ Rijnenburg, is voor de helft opgestapt. Dat hebben zes leden van de uitwerkingsgroep in een brief aan de gemeenteraad van Nieuwegein kenbaar gemaakt. Ze hebben geen vertrouwen meer in de gemeente Utrecht bij de voorbereiding van plannen voor windturbines en zonneparken in de polder ten westen van Nieuwegein.
De uitwerkingsgroep is in het leven geroepen om omwonenden en belanghebbenden bij de polder Rijnenburg te betrekken bij de ontwikkeling van het energielandschap. Ze bestond aanvankelijk uit vijftien leden uit Utrecht, Nieuwegein en  IJsselstein. Nadat eerder al twee leden opstapten, volgen nu nog zes dat voorbeeld.

Wij opperden de aanleg van meer zonnepanelen, maar dat kon niet vanwege de beperkte capaciteit van een hoogspanningsstation. Een volgende bijeenkomst stonden meer windturbines ingetekend, met een vergroot hoogspanningsstation.

Lees verder op AD.nl.


De klimaatlobby kreeg een flinke klap van de (wind)molen en maakt van klimaat religie

Van alle lobby’s in Europa is de ‘klimaatlobby’ het sterkst. Sterker dan de Duitse auto-industrie of Franse landbouwsector. Te machtig, bij gebrek aan tegenwicht. Kracht van de klimaatlobby is de coalitie: ‘groen- en grootkapitaal’. Links en rechts samen. Gloeilampen verdwenen. Windmolens rukken op. Stroomprijzen exploderen. De belastingbetaler is weerloos. Allemaal om de gemiddelde temperatuur in 2100 met 0,17 graad te drukken.
Rutte-III ziet zich als ‘groenste regering ooit’. En dat zonder GroenLinks. De geest van Bilderberg regeert: de coalitie ‘groen- en grootkapitaal’. Volgens klimaatminister Wiebes gaat tijdens deze hoogconjunctuur economische groei op aan de ‘energietransitie’. Alles is nu: ‘uitvoering’. Jawohl! ‘Bijbaantjeskoningen’, vaak ex-politici die hun ‘netwerk’ verkopen, staan paraat om het middenveld te verleiden en de publieke opinie te misleiden.
Lees verder op devolkskrant.nl.


Groningen zet windmolens stil om vogelsterfte tegen te gaan: windboeren niet blij

In de Groningse Eemshaven staan 88 windmolens en er komen er 64 bij. Het is ook een belangrijke trekroute: er vliegen jaarlijks miljoenen vogels over. Daarvan vliegen duizenden zich dood tegen de wieken aan. Maar daar heeft de provincie Groningen iets op gevonden: ze gaat de windmolens tijdelijk stil zetten tijdens de vogeltrek. Doel is het aantal dodelijke botsingen met driekwart te verminderen. Alleen de windboeren zijn niet blij.
‘Het levert de bizarre situatie op dat we duurzame energieproductie stil leggen, om enkele duizenden vogelslachtoffers te besparen’, aldus een email die wij krijgen van een windboer.

Rapport laat zien: duizenden slachtoffers onder vogels

Lees verder op De Monitor.


Draagvlak is cruciaal voor windparken op land, maar wat houdt dat in?

Met een dialoog over energie wil de provincie draagvlak creëren voor extra windparken in Groningen. Maar niet iedereen is het eens over wat precies de definitie is van draagvlak.
Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wil vooral dat mensen komen meepraten over de voorwaarden waaraan nieuwe windparken moeten voldoen. ‘Dat is draagvlak.’
Maar praten over de voorwaarden insinueert dat de bouw van extra windmolens op land al een feit is. De provincie wil tenslotte dat Groningen de ‘duurzame stekker van Nederland’ wordt.
Lees verder op RTV Noord.


Windmolens zijn stoorzenders voor het hart

Windenergie - Stoorzenders voor het hart
Allgemeine Zeitung 5-3-2018

Volgens de Duitse natuurkundige prof. Christian-Friedrich Vahl vermindert het ultrasone onhoorbare geluid van windmolens de kracht van de hartspier tot 20% en verhoogt het het risico op vaatvernauwingen.

“Infrageluid heeft een groot bereik en wordt niet getemperd door ramen of metselwerk. Het zou 30 meter hoge en acht meter dikke muren nodig hebben om te beschermen tegen de gebruikelijke infrasoonfrequenties. En met steeds groter wordende windturbines tot 200 meter met een toenemend vermogen, zal de infrageluidbelasting vanzelfsprekend hoger zijn.”

Klik op het artikel om te lezen. Link naar het Duitstalige artikel in Allgemeine Zeitung.


Vergunning voor acht windmolens wéér vernietigd

De rechter heeft voor de tweede maal de vergunning vernietigd die de gemeente Rotterdam had verleend voor acht windmolens aan het Hartelkanaal. Bewoners uit Geervliet en Heenvliet vochten met succes de afgegeven vergunning aan. Zij hebben al jaren last van de herrie.
Jan de Rijke van de bewonersorganisatie Buren van Botlek is blij met de uitspraak. ,,Goed dat Rotterdam opnieuw een tik op de neus krijgt. Het houdt geen rekening met de buren, maar doet gewoon.’’ Rotterdam beraadt zich op de uitspraak, meldt een woordvoerster.
Lees verder op AD.nl.


Windmolens maken wel degelijk ziek

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.
Omdat de nieuwe en grotere types windturbine meer laagfrequent geluid produceren, zal ook de hinder toenemen. Dit bleek in Houten, waar sinds de plaatsing van een aantal hoge turbines, de omwonenden over geluidsoverlast klagen. Toch heeft het drie (!) jaar geduurd voordat onderzoekers van de Universiteit van Utrecht konden bewijzen dat de overlast gevende toon gerelateerd was aan de turbines. De exploitanten moeten nu de coating van de bladen aanpassen.
Download de PDF Windmolens maken wel degelijk ziek.


Discussie over energiebeleid Leidsche Rijn in debat ‘Utrecht 2030′

Leidsche Rijn en de rest van Utrecht moeten energieneutraal worden, zo luidt een van de thema’s waarover gedebatteerd werd in het debat ‘Utrecht 2030’. Het lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen vond maandagavond plaats in TivoliVredenburg met alle vijftien partijen in Utrecht. Vanuit de organisatie van Buren van Rijnenburg werd gezegd dat het onbegrijpelijk is dat windmolens op land moet komen: ‘’Het is gebleken dat windmolens nu op zee zonder subsidie aangelegd kunnen worden, windmolens op zee zijn een goede bouw voor de toekomst’’. VVD-lijsttrekker Dimitri Gilissen is het daarmee eens: ‘’Die molens moeten absoluut niet op het land komen, dat land hebben we nodig om woningen neer te zetten, want we kunnen nergens anders in Leidsche Rijn bouwen’’.
Lees verder op leidscherijn.hu.nl.


Partijen durven zich niet al te hard uit te spreken vóór windmolens

De windmolen is uit de gratie. In de verkiezingsprogramma’s durft geen enkele partij in de grotere gemeenten rondom Utrecht keihard te stellen dat er meer van deze energie-opwekkers moeten komen.
De weerstand tegen windmolens groeit en voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week, hebben maar weinig partijen de windmolen prominent in het programma staan. Alleen de uitgesproken tegenstanders zeggen hardop dat deze horizonvervuiler niet meer welkom is.
Partijen die van oudsher voorstander zijn van strenge milieuregels, draaien in de verkiezingsprogramma’s om de hete brij heen. In Nieuwegein, Zeist, Stichtse Vecht en Veenendaal durft eigenlijk alleen GroenLinks nog te opperen dat er op zijn minst onderzocht moet worden waar nog ruimte is voor windmolens.
Lees verder op AD.nl.


Routekaart Waterstof: vijf key messages over waterstof

In 2030 duurzame waterstof op grote schaal beschikbaar. Hoe? Check de vijf key messages in de nieuwe Routekaart Waterstof voor Nederland.

1 De klimaatdoelen voor 2050 realiseren
2 Een integrale visie op energietransitie
3 Grijze, blauwe en groene waterstof
4 Niet wachten, maar vandaag beginnen
5 Blijf innoveren met waterstof

Lees verder op opwegmetwaterstof.nl.


Windturbine schade: glasvezeldeeltjes verontreiniging

Op een veld in de buurt van Borchen-Etteln (D) heeft het derde zware windmolenongeluk in het district Paderborn binnen twee jaar plaatsgevonden. De glasvezeldelen van de verminkte rotors zijn verspreid over een groot gebied en vaak zeer klein – een reiniging wordt bijna onmogelijk. Een dergelijke beschadiging is een echte ecologische ramp omdat de gehele omgeving is verontreinigd met de kleine vezeldeeltjes.
Deze glasvezeldeeltjes zijn bijzonder gevaarlijk wanneer dieren ze opeten, omdat ze erg scherp zijn. Het hele gebied is vervuild, waarschijnlijk moet ook aarde worden verwijderd. De volgende hooioogst in de gehele regio is in gevaar.

Diese Glasfaserpartikel sind besonders gefährlich, wenn Tiere sie aufnehmen, da sie sehr scharfkantig sind.

Lees verder op gegenwind.vogelsberg.de.


DE WINDWOKKEL IS IN ALLE OPZICHTEN EEN BETERE KEUS DAN DE WINDMOLEN

Bijna iedereen denkt dat een 3-bladige windmolen op een horizontale as het beste is. Simpelweg omdat dit het enige type is dat je overal ziet. Een turbine in de vorm van een wokkel op een verticale as is in alle opzichten een betere keus. Het enige nadeel is dat deze molens ongeveer twee keer zo duur zijn, maar dit verdien je gemakkelijk terug door een veel langere levensduur.
Rob Walter, gastdocent commerciële contracten aan de VU in Amsterdam, vindt dat we helemaal met windenergie moeten stoppen. Hij is niet de enige die kritiek heeft. Toch gaat de gesubsidieerde windmolenbouw gewoon door. Een aantal grote partijen verdient hier bakken met geld aan en het is immers groene energie, dus hoe kun je daar nu tegen zijn?
Lees verder op Eigenwijs Blij.


‘Ik word gek van die windmolens!’

Wim Luiken uit Nieuwe Niedorp is helemaal klaar met de windmolens die volgens hem veel geluidsoverlast veroorzaken. Eentje wordt nu vervangen door een groter exemplaar en hij snapt niet dat dat zomaar kan. Volgens de gemeente Hollands Kroon gaat alles echter volgens de regels.

Bekijk de reportage op YouTube.


Het geluk van Groningen

Het Gronings gas was lange tijd een zegen voor ons land. Inmiddels is het een slepend hoofdpijndossiers. Hoe komen we daar van af? Door de gaskraan dicht draaien ja, maar, wat dan? Misschien is er een alternatief en uitgerekend eentje waarbij Groningen voorop loopt: Waterstof, een schone kans voor Groningen.
Hoe je waterstof produceert met behulp van zonnepanelen op land en windmolens op zee. Opslag en transport via de huidige infrastructuur voor aardgas.
Bekijk de Brandpunt reportage Het Geluk van Groningen.


“Geen windmolens in de buurt van bewoonde gebieden”

windmolens niet in Rijnenburg - Stadsbelang
Stadsbelang 7-2-2018

Vandaag verscheen een bijlage van Stadsbelang Utrecht bij Weekkrant De Brug. Hierin laat de partij duidelijk zien geen voorstander te zijn van windmolens in de buurt van bewoonde gebieden. Geen windmolens dus in Rijnenburg en Reijerscop. Stadsbelang Utrecht zit in de gemeenteraad van Utrecht. Binnenkort zijn er verkiezingen…
Klik op de afbeelding voor een vergroting.


‘Gevaarlijke verkeerssituaties door windturbine aan de A4’

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg en omwonenden hebben bezwaar ingediend tegen de ontwerpvergunning van Rijkswaterstaat voor de windturbine bij CEVA Logistics langs de A4.
De bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de A4 waar dagelijks zo’n 200.000 weggebruikers de windturbine passeren. De turbine staat hier gevaarlijk dicht op de weg (ca. 61 m.). Automobilisten zien de turbine vanuit elke ooghoek en worden afgeleid wanneer zij het 150 m. hoge en bewegende gevaarte passeren. Ook de opvallende verlichting en de slagschaduw kunnen gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.
Lees verder op Het Krantje online.


Infrageluid en laagfrequent geluid – heeft dit invloed op de menselijke gezondheid?

Biomedisch ingenieur dr. Mariana Alves-Pereira bestudeerde onlangs de impact van ILFN van windturbines in Ierland, en concludeerde dat geluidsvoorschriften moeten worden bijgewerkt om de geluidsniveaus weer te geven die de volksgezondheid in gevaar brengen.

Why is it that infrasound and low frequency noise (ILFN) is still such a taboo subject?

Lees het Engelstalige artikel verder op Engineers Journal.


Ombudsman: klachten omwonenden windmolens Houten zijn terecht

HOUTEN – De Nationale Ombudsman heeft vijf klachten van omwonenden van windmolenpark Houten gegrond verklaard. Dat heeft de Ombudsman laten weten aan woordvoerder Maurice Bakker van Stichting Gigawiek, een actiegroep tegen het molenpark.
Omwonenden hebben afgelopen zomer bij de Ombudsman geklaagd over de afhandeling van hun klachten over onder meer het geluid en de slagschaduw van de windmolens. Zij vinden dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van de provincie en de gemeente Houten daarin ernstig tekort zijn geschoten.
“Als zij klachten ontvangen, moeten ze reageren”, legt Bakker uit. “Dat is niet of niet voldoende gebeurd. De Ombudsman noemt het nu terecht dat omwonenden daarover klagen.”
Lees verder op rtvutrecht.nl.


Zonne-energie in trek door aantrekkelijke prijs zonnepanelen en zeker rendement

Het gaat plotseling geweldig met de zonne-energie in Nederland. Het afgelopen jaar zijn er 3,1 miljoen zonnepanelen bijgeplaatst, zodat het opgestelde zonnevermogen groeide met meer dan 60 procent. Net iets minder dan de helft van die nieuwe panelen is aangeschaft door particulieren. Maar zo mooi als het nu is, blijft dat financiële plaatje niet. Op dit moment geldt de salderingsregeling: elke kilowattuur die de paneelbezitter niet meteen zelf gebruikt, kan worden teruggeleverd aan het net, en de paneelbezitter krijgt voor die stroom evenveel als hij zelf betaalt voor een kilowattuur. Een zeldzaam mooie regeling, die lucratiever wordt naarmate zonnepanelen goedkoper worden.
Lees verder op volkskrant.nl.


Windenergie gaat nog duurder worden

Er wordt wel gezegd dat windenergie tegenwoordig goedkoop is, maar dat is een fabel. Elektriciteit uit wind is blijvend héél veel duurder dan elektriciteit uit gas of uit kernenergie. Van meerdere kanten wordt verteld dat windenergie, vooral elektriciteit uit wind op zee, in de komende decennia goedkoper zou worden dan elektriciteit uit fossiel of kernenergie. Dat is onzin, zelfs al zou de marktprijs voor olie verdubbelen of verdrievoudigen. Het is tijd om dit soort berichten te ontzenuwen. De Nederlandse burgers en hun politieke leiders hebben er recht op te weten hoe het echt zit.

Windenergie blijft duur en wordt nog duurder naarmate het aandeel windenergie groter wordt.

Lees het volledige artikel op climategate.nl.


Zonnepark Galecop in aanbouw

In het Zonnepark Galecop in Nieuwegein, komen 1186 zonnepanelen van elk 270 Wattpiek op een stuk grond langs de A12, de zogenaamde Galecopperzoom. Het park wordt vijf hectare groot, dat is vergelijkbaar met ongeveer tien voetbalvelden. Daarmee is het één van de grotere solarparken in de provincie.
De gemeente Nieuwegein heeft de grond tot 2030 ter beschikking gesteld voor de opwek van zonne-energie. Zonnepark Galecop PCR, een zogenoemd ‘postcoderoosproject’, krijgt een vermogen van 320 kWp en levert een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 300.000 kWh aan groene stroom. Naast het PCR wordt nog een zonnepark gerealiseerd, maar dan binnen het kader van de SDE+-regeling.
Lees verder op pen.nl.


Geen gas of windmolens. Hoe gaat de lokale politiek klimaatkeuzes verkopen?

Gaan politieke partijen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad een eerlijk verhaal vertellen over de noodzakelijke lokale klimaatmaatregelen? Er zijn deskundigen die dat somber inzien. Zodra het concreet wordt, zijn veel mensen en dus ook politici ineens tegen. Bekendste voorbeeld: de windmolens. [..] Vanaf nu gaan we dus de bewoners, maar ook de gemeentes meer invloed geven op hoe die energietransitie lokaal gaat plaatsvinden. Politieke partijen moeten dus bij de gemeenteraadsverkiezingen met de billen bloot.
Lees het volledige artikel op De Monitor.


Omwonenden windmolenpark zwaar teleurgesteld in ‘kilheid’ politiek: hardere acties

Omwonenden van het windmolenpark ten zuiden van Delfzijl zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente. Die heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding van het windmolenpark met zestien windmolens. De uitbreiding veroorzaakt volgens de omwonenden onrust in de dorpen.
De gemeente Delfzijl gaat aan die onrust en zorgen voorbij door kil te melden dat de besluitvorming over de windmolens een gepasseerd station is, zeggen de omwonenden. Zij ervaren de omgang van de gemeente met de burgers als kwetsend.
Lees het volledige artikel op RTV Noord.


Zo duurzaam zijn die windmolens niet

Windturbines maken vergt veel metalen en mineralen. Het delven daarvan schaadt mens en milieu. Tijd voor een ‘faire’ molen, vindt ook de windsector zelf. Ze staan er om het klimaat te redden door groene stroomproductie. Toch zijn windturbines niet volledig duurzaam te noemen. De snelle groei van het aantal windmolenparken gaat soms ten koste van mens en milieu, stelt de duurzame ontwikkelingsorganisatie ActionAid in een nieuwe studie. Voor de productie van windmolens zijn allerlei metalen en (soms schaarse) mineralen nodig. Mijnbouwbedrijven winnen die, hoofdzakelijk in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dat gaat gepaard met ‘milieuschade en mensenrechtenschendingen’, concludeert de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo), die de studie voor ActionAid uitvoerde.

Maar waarborg dan wel dat de windmolens gemaakt zijn van eerlijke materialen

Lees verder op trouw.nl.


Hakken in zand tegen molens

Alerte burgers viel het op dat de provincie Zuid-Holland een verbod op windmolens in Midden-Delfland heeft geschrapt. ,,Je moet er echt bovenop zitten.’’
Twee jaar geleden voorkwam de actiegroep Tegenwind-Molens dat er langs de A20 op de locatie Honderdland grote windturbines werden geplaatst. Ook de geplande windmolens op het terrein van ABC Westland in Poeldijk gingen niet door vanwege luide protesten van omwonenden.
De burgers waren er dankzij de actiegroep in een vroeg stadium bij geweest. De gigantische turbines bestonden alleen nog op papier. In Leidschendam-Voorburg hadden de omwonenden van een geplande windturbine echter niets in de gaten. Pas toen de vergunningen verleend waren en de procedures waren afgesloten, kregen ze lucht van de nieuwe ‘buurman’ omdat er vrachtwagens arriveerden met onderdelen van de 158 meter hoge molen.
“De draaiende wieken maken flitsende schaduwen in huis waar je gek van wordt”
Lees het volledige artikel op AD.nl.


Eneco zet proef windmolens in Houten alleen door met steun van bewoners

Energiebedrijf Eneco wil dit voorjaar meewerken aan een proef met een aangepast draaischema voor de omstreden windmolens in Houten, maar verbindt daar wel een harde voorwaarde aan: omwonenden moeten de proef steunen. Doen zij dat niet, of in onvoldoende mate, dan weigert het bedrijf de turbines ’s nachts een tandje zachter te laten draaien en overdag juist een tandje meer. De verwachting bij een test met dit alternatieve draaischema is, dat het gunstig uitpakt voor de nachtrust van bewoners van de wijken De Polder en Het Water. Zij wonen dicht op de windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
Lees het volledige artikel op AD.nl.


Zonneparken nemen steeds meer ruimte in beslag

Zeeën van zonnecellen leken ooit voorbehouden aan woestijngebied, maar ook in Nederland komen op boerenvelden en in natuurgebied steeds meer zonneweides. Goed voor de schone energie, maar wat betekent dit voor het landschap?
Er groeien nu bieten en aardappelen. Boerenland, 45 hectare. Volgend jaar moet op dit veld, in Middelharnis bij natuurgebied Haringvliet, een zee van zonnepanelen verschijnen. Bijna 134.000 stuks wil energiebedrijf Nuon er plaatsen. Keurig in rijen, op metalen pootjes, anderhalve meter van de grond. Een mini-energiecentrale kun je het gerust noemen, goed voor stroomlevering aan circa tienduizend huishoudens. De boer wil wel; die leent zijn grond uit aan Nuon, 25 jaar lang, tegen betaling.
Lees het volledige artikel op Trouw.nl.


Windmolens draaien tijdens storm in alle rust of helemaal niet

Het is windkracht 7 in ons land, aan de kust zelfs 9. En dan met windstoten die een snelheid van tegen de 90 kilometer per uur halen. Waarom draaien de windturbines dan niet op volle toeren? De reden hiervoor is dat elke windturbine een snelheidsbegrenzer heeft. Anders zouden ze niet meer te controleren zijn. Mathieu Meijer van energiebedrijf Eneco: ,,Op een zeker moment draait een windmolen op maximaal vermogen. Gelet op de wind vandaag zouden de molens zeker 25 meter per seconde moeten draaien, terwijl dat in werkelijkheid maar veertien meter is. Het is een kwestie van het afstellen van de bladen.”
Lees het volledige artikel op BN De Stem.


Postcoderoosproject (PCR) Zonnepark Galecop

Met dit project worden 1186 zonnepanelen van elk 270 Wattpiek geïnstalleerd op een stuk grond langs de A12, de zogenaamde Galecopperzoom.
De gemeente Nieuwegein heeft de grond tot 2030 ter beschikking gesteld voor de opwek van zonne-energie. Zonnepark Galecop PCR krijgt een vermogen van 320 kWp en levert een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 1.270.000 kWh aan groene stroom. Je kunt deelnemen aan het PCR Galecop voor € 315,00 per paneel.
Lees het volledige artikel op e-Lekstroom.nl.


Windmolenplan langs de Maas bij Nederasselt stilgelegd

NEDERASSELT – De stekker is uit het plan getrokken om windmolens langs de Maas de plaatsen. Om dat de inwoners van Nederasselt en Overasselt bijna allemaal tegen waren en ze ook aan de overkant van de rivier in het Brabantse Grave mopperden.
De actiegroep Windkracht Heumen meldt dat dit blijkt uit contacten met de gemeente. De fikse weerstand tegen het plan en de kleine kans dat er een vergunning afgegeven zal worden, zouden de oorzaak zijn van de stap.
Lees het volledige artikel op Omroep Gelderland.


‘Windmolens op zee vele malen goedkoper’ – burgerinitiatief gestart

Provinciale Staten beslist woensdag waar nieuwe windmolens in de regio moeten komen. Volgens Kees Pieters is er maar één goede plek: op zee. Hij voert daarom actie tegen de bouw van nieuwe windmolens op het land.
Pieters wil 40.000 handtekeningen binnenhalen voor een burgerinitiatief, zodat het onderwerp in de Tweede Kamer wordt besproken.
“In de regio Rijnmond worden 35 nieuwe windmolens gebouwd”, legt Pieters uit. “Dat kost 140 miljoen euro aan subsidie als je ze op land bouwt. Zet je ze in zee, dan kost dat maar 60 miljoen euro. Dat betekent dat we 80 miljoen euro in de sloot gooien.”
Lees het volledige artikel en bekijk de video op RTV Rijnmond.


Moederbedrijf Nuon gaat bieden op windmolenpark op zee

Vattenfall gaat meebieden om het windmolenpark Hollandse Kust Zuid te mogen bouwen. Het gaat om de eerste subsidievrije aanbesteding in Nederland. Vattenfall noemt de locatie van Hollandse Kust Zuid, zo’n 22 kilometer uit de Zuid-Hollandse kust ter hoogte van Noordwijk ”een perfect windgebied”.
Lees het volledige artikel op nu.nl


Subsidieaanvraag voor boren naar aardwarmte in Utrecht gedaan

Utrechtse initiatiefnemers hebben een subsidieaanvraag gedaan om te boren met een maximum van drie kilometer diep voor een onderzoek naar de winning van aardwarmte. Deze manier van warmtevoorziening kan helpen de Utrechtse klimaatambities te realiseren in 2020.
De meest geschikte plaats voor een proefboring lijkt de noord- of oostkant van Utrecht, vanwege de mogelijkheid om verbinding te maken met het warmtenet. Het boren zelf beslaat een periode van enkele maanden.
Lees het volledige artikel op nu.nl.


Energienota stijgt sneller dan kabinet denkt

Als er waardedaling door windmolens op land dreigt, wordt het bedrijfsleven nog steeds beloond en de burgers zelfs 3 keer gestraft, ook als je al het redelijke hebt gedaan aan je huis. Lees dit nieuwsartikel. Voor wie is onze steeds duurder worden overheid eigenlijk nog bezig?
Lees het volledige artikel op ensoc.nl.


Grondgebonden zonneparken

Verkenning naar de afwegingskaders rond locatiekeuze en ruimtelijke inpassing in Nederland

Initiatiefnemers, overheden, netbeheerders , belanghebbenden én burgers stellen zich de vraag welke locaties de beste mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling grondgebonden zonprojecten. Hierbij komen vragen aan de orde zoals waar, in welke omvang en onder welke voorwaarden.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wil hen met deze publicatie ondersteunen bij het verwerven van inzicht in afwegingskaders voor locatiekeuze en ruimtelijke inpassing.

Download de publicatie  Grondgebonden zonneparken


Nieuw in de Noordzee: een ‘stroomeiland’ voor windenergie

Een energieknooppunt in de Noordzee gaat na 2030 de stroom van duizenden windmolens op zee verdelen naar land. De Rotterdamse haven doet mee.
Een iconisch initiatief dat over de hele wereld kan uitstralen. „Dubai heeft zijn eilanden waar je op kunt wonen, Nederland profileert zich met een eiland dat een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van zijn energiegebruik.’’

Lees het volledige artikel op nrc.nl. Zie ook nos.nl.


‘Minder windmolens en meer schadevergoeding’, omwonenden windmolenpark schrijven brief

BREDA – De omwonenden van het geplande windmolenpark bij de A16 willen minder windturbines en een uitgebreidere schadevergoeding. Dat schrijven ze in een brief aan de provincie en gemeenteraden van Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert. De brief is zaterdag verstuurd door het bewonersplatform Voor De Wind West-Brabant. Dit platform is opgericht door een aantal omwonenden van de 29 geplande windmolens tussen Moerdijk en Hazeldonk. Volgens het platform worden de bewoners van 107 huizen zwaar getroffen door het plan. De bewoners mogen een planschadevergoeding aanvragen, maar volgens hen compenseert dit niet de eventuele waardevermindering van hun woningen. Zij vinden dat de provincie daar ook rekening mee moet houden.
Lees het volledige artikel op Omroep Brabant.


De Monitor: over afkopingen en belangenverstrengelingen

Wie bepaalt eigenlijk waar dat windmolenpark moet komen? En hebben omwonenden daarbij nog iets in te brengen? Of is het algemeen belang van zo’n project groter dan het individuele belang van omwonenden, en hebben zij gewoon pech dat ze daar wonen? En als dat zo is, worden zij dan wel voldoende gecompenseerd voor de geleden schade?
De Monitor onderzoekt de procedures rond grote bouwprojecten van de overheid en de mogelijkheden van omwonenden om daar invloed op uit te oefenen?
Diverse interessante korte video’s. Kijken!


Traag Utrecht moet haast maken met groene energie

AD 16-11-2017

De provincie Utrecht moet haast maken met groene energie, omdat het flink achterloopt op de rest van Nederland. Plannen voor weilanden vol zonnepanelen worden te vaak tegengehouden omdat ze niet in het landschap zouden passen. Dat stelt landschapsarchitect Paul Roncken, onafhankelijk adviseur van de provincie.
Download het volledige artikel  AD UN 16 nov 2017


‘Buren’ windmolens verder buitenspel

Buren windmolens buitenspel
Telegraaf 14-11-2017

De Vereniging Buren van Rijnenburg (VBVR) voelt zich buitenspel gezet in het besluitvormingsproces over de mogelijke komst van windmolens naar de gelijknamige polder tussen Utrecht en Nieuwegein.
Download het volledige artikel  'Buren' windmolens verder buitenspel


Mitros wil windmolens op woningen bouwen

Woningcorporatie Mitros wil via eigen windturbines duurzame energie gaan opwekken. Het is de bedoeling dat de windturbines op de daken van Mitros-woningen komen te staan. De eerste turbines heeft de corporatie al geplaatst: op het dak van haar eigen kantoor in Utrecht.
Lees het volledige artikel op Cobouw.nl


Windmolenbouwer ontkomt niet aan leegloop

Windmolenbouwer ontkomt niet aan leegloop
Telegraaf 11-11-2017

Windmolenbouwer SIF is nog naarstig op zoek naar werk voor het volgend jaar. “In Frankrijk, Engeland en Friesland vecht men tot de hoogste rechter door tegen de geplande windmolenparken. Dat zorgt dan voor leegloop en vaste kosten die niet gedekt kunnen worden.”
Download het volledige artikel  Windmolenbouwer ontkomt niet aan leegloop


Is de groene droom van Utrecht een utopie?

Is de groene droom van Utrecht een utopie?
AD 11-11-2017

In 2030, over iets meer dan twaalf jaar dus, heeft iedere Utrechter slechts een fiets of elektrische auto. Benzinestations zijn niet meer te vinden in de stad. In elke straat staan tientallen laadpalen om onze moderne auto’s van stroom te voorzien.
Download het volledige artikel Is de groene droom van Utrecht een utopie?


‘Polderenergie’ in Rijnenburg stuit op veel weerstand

Nieuwegein en De Meern zijn bang voor horizonvervuilende windmolens en projectontwikkelaars willen er liever bouwen. De wens van de gemeente Utrecht om de polders Rijnenburg en Reijerscop vol te zetten met zonnepanelen of windmolens, stuit op heel wat weerstand en bedenkingen.
Lees het volledige artikel op AD.nl


Bewoners aan de slag met ontwerp Rijnenburg

Bewoners en belanghebbenden gaan vanaf vandaag samen met de gemeente aan de slag om een ontwerp te maken voor het energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Inwoners van Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht worden gevraagd mee te denken over de polder aan de rand van de gemeente Utrecht.
Lees het volledige artikel op DUIC


Utrecht wil omwonenden betrekken bij ontwikkeling polder Rijnenburg

De gemeente Utrecht vraagt inwoners van Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht mee te denken over polder Rijnenburg. Vrijdag organiseeert de gemeente daarom bijeenkomsten in winkelcentrum Galecop in Nieuwegein, winkelcentrum de Veldhof in Utrecht en winkelcentrum de Clinckhoeff in IJsselstein.
Lees het volledige artikel op RTV Utrecht


Alles wat je moet weten over ‘energiepolder’ Rijnenburg

Nieuwegeiners en ook inwoners van De Meern vrezen in navolging van Houtenaren de komst van windturbines naar de polder Rijnenburg, in de linker oksel van knooppunt Oudenrijn. Ze zijn bang voor horizonvervuiling, maar veel meer nog voor bewegende schaduwen van de wieken en geluidsoverlast.
Lees het volledige artikel in AD.nl