Media

De media over duurzame energie in het algemeen en in de polder Rijnenburg en Reijerscop

Utrecht gaat niet in op alternatief energieplan voor polder Rijnenburg: ‘Afspraken al gemaakt’

Vier windmolens in de Utrechtse polder Rijnenburg, plus veel zonne-energie. Dat alternatieve plan komt van grondeigenaren. Het stadsbestuur wil juist graag acht windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Maar die plannen stuiten op verzet. Gemeenteraadsleden en belanghebbenden kwamen gisteravond bijeen om meer te weten te komen over het plan van de grondeigenaren en het plan dat er al ligt, van Rijne Energie. Maar de projectleider ging inhoudelijk niet in op het alternatieve plan.

We moeten het nu doen met de informatie van twee verschillende kanten die er al zes jaar niet uit komen, Wij hebben gewoon behoefte aan objectieve informatie.”
– Raadslid Gertjan te Hoonte (VVD)

Lees verder op RTV Utrecht.

 

Stadsbestuur wil niets weten van alternatief windmolenplan in Utrechtse polder

Is er nog ruimte voor een alternatief of is het een achterhoedegevecht? Grondeigenaren in de polder Rijnenburg presenteren een eigen plan voor windmolens en zonnepanelen in het gebied. Dit voorstel zou minder overlast geven voor bewoners en méér energie opwekken. Maar de gemeente wil vasthouden aan eerder gemaakte afspraken.

Er zou vandaag een inhoudelijke vergelijking worden gemaakt tussen de voorstellen. Waar staan de windmolens in plan A en waar staan ze in plan B? Blijkbaar kunnen we dat als gemeente niet eens.”
– Raadslid Gertjan te Hoonte (VVD)

Lees verder in AD.nl.

 

Windmolens op land, gék worden burgers ervan. Terwijl de oplossing allang bekend is

Geen extra gezondheidsklachten onder mensen die dicht bij een windpark wonen? Probeer dat maar eens uit te leggen in Meeden. 

Alles aan het windpark ademt kilte en gevoelloosheid: van de brutalistische naam, Windpark N33, tot de bouwer, de Eurus Energy Group, een Amerikaanse windmultinational die vanuit een kantoorflat aan de Amsterdamse Zuidas projecten ‘exploiteert’.

Lees verder in de Volkskrant.

 

Rechtbank in Frankrijk eist dat windturbines worden ontmanteld

Volgens een rapport in de Franse krant The Connexion heeft het Hof van Beroep van Nîmes een baanbrekende uitspraak gedaan dat een windpark in het zuiden van Frankrijk gesloten moet worden vanwege geluidsoverlast en negatieve gevolgen voor vogels.

Sinds 2016 klagen bewoners over het meedogenloze lawaai dat hun dagelijks leven verstoort en hen berooft van hun nachtelijke rust.

Lees verder in The Connexion.

 

SP wil windparken stilzetten totdat onderzoek RIVM is geweest: ‘Gezondheid gaat boven opbrengst van stroom’

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat er actie ondernomen wordt tegen windparken vanwege de overlast voor omwonenden, zoals in Meeden. Staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur wil eerst wachten op een onderzoek van het RIVM. De SP is het daar niet mee eens en vindt dat het windpark bij Meeden al stilgezet moet worden.

Ik vind het onderzoek van de huisartsen heel verontrustend. Het is de meeste directe zorgverlening die er is.”
– SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk

Lees verder op RTV Noord.

 

Kabinet leeft mee met ‘heftige’ gezondheidsklachten vlakbij windmolens, maar weigert pauzeknop

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W) wil niet meewerken aan een pauze voor de bouw van nieuwe windparken op land. Ze verwijst naar gemeenten en provincies die daarover moet besluiten. Uit de Tweede Kamer klinkt de roep om een pas op de plaats, nu artsen de noodklok luiden over de gezondheidseffecten van windturbines.

Huisartsen luiden de noodklok. Het is dus kiezen tussen gezondheid en het laten draaien van windturbines. Dan kiest de SP voor gezondheid.”
– Bart van Kent, SP

Lees verder op AD.nl.

 

Flexwoningen in polder Rijnenburg moeten woningnood verlichten

18-3-2024 Vijf partijen in de Utrechtse Provinciale Staten willen dat er zo snel mogelijk flexwoningen in polder Rijnenburg komen. Daarom dienen ze woensdag een motie in om samen met de gemeente Utrecht te onderzoeken wat er nodig is om dat te realiseren.

Ze willen daarom dat de provincie samen met de gemeenten Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein en Montfoort onderzoekt of het mogelijk is snel flexwoningen in Rijnenburg neer te zetten en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan.

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

 

Een derde van Gronings dorpje bezoekt dokter vanwege klachten windturbines

18-3-2024  ,,Een geluiddichte kast”, zegt huisarts Cornelis Pet in het Groningse Meeden. ,,Dat is wat een echtpaar in hun woning heeft laten bouwen als uiterste poging om het geraas en het gebrom maar buiten te sluiten. Meneer en mevrouw worden gillend gek van de windturbines.”

Het baart me grote zorgen hoe de overheid te werk gaat. Het enige doel lijkt plaatsing van windparken. Terwijl is bewezen dat voortdu­rend geluid een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziek­ten”
– Anneke Bodde, Huisarts in Denekamp

Lees verder op AD.nl.

 

Meer onderzoek nodig voor landelijke turbinenorm

26-1-2024 Gezondheidsgevolgen moeten nog beter worden meegewogen in de vaststelling van milieunormen  voor windturbines.

Ook mist een optelsom van de uiteenlopende milieunormen: geluid, afstand, slagschaduw, externe veiligheid. Juist die optelling heeft gevolgen voor het oppervlak waar windturbines straks nog kunnen worden geplaatst.

Lees verder op binnenlandsbestuur.nl.

 

‘Lijst met plekken voor windturbines in de provincie Utrecht is misleidend’

27-1-2024 De provincie heeft een lijst met 27 plekken voor windturbines aangewezen. “Weinig hinder en veel resultaat”, volgens gedeputeerde Huib van Essen (AD 12-1-2024). Gemeenten moeten binnen zes maanden met plannen komen. Anders worden windturbines door de provincie van bovenaf opgelegd met een aanwijzing. Dit besluit van de provincie is ongefundeerd, misleidend en ondemocratisch, aldus Pieter van Veenen, woordvoerder van Buren van Rijnenburg en Reijerscop.

De Provincie noemt Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop een lopend project. Ook dit is een foute inschatting. Het is een doodlopend project waarvoor inmiddels betere alternatieven bestaan.
– Pieter van Veenen namens Buren van Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder op AD.nl.

 

In polder Reijerscop bij Harmelen komen straks 2 tot 5 windmolens, en daar zijn de meningen over verdeeld

25-1-20224 Twee windmolens van 270 meter hoog, vijf kleinere en alles daartussenin; in zwembad H2O in Harmelen werden gisteravond vijf scenario’s geschetst voor het opwekken van windenergie in polder Reijerscop. Hoe het er straks uit gaat zien, is nog te vroeg om te zeggen maar uit de eerste onderzoeken blijkt: alle seinen staan op groen.

Ja, ze staan niet in zijn buurt, daarom is hij zo positief. Ze komen vlak achter onze deur te staan. Aan de voorkant de A12, aan de achterkant de windmolens. Dus waar de wind vandaan komt, we blijven altijd last houden.”
– bewonder Reijerscop

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

 

Verbazing en boosheid over windmolenultimatum provincie Utrecht: gemeenten verzetten zich tegen plannen

12-1-2024 Wisselende reacties op het ultimatum van de provincie Utrecht dat stelt dat gemeenten binnen een half jaar met plannen voor de opwekking van windenergie moeten komen. Doen ze dat niet dan neemt de provincie de regie. Dit vinden Utrechtse gemeenten van het ultimatum.

Ik was verbaasd om te lezen dat de provincie ook het gebied tussen Harmelen en Woerden kansrijk vindt voor windenergie”
– wethouder energietransitie Jelmer Vierstra

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

 

Deze 27 locaties zijn volgens de provincie Utrecht het geschiktst voor windmolens

11-1-2024 Het provinciebestuur heeft 27 locaties door heel Utrecht op het oog die het kansrijk ​a​cht voor de opwekking van windenergie. Dat betekent niet dat op al die plekken windmolens komen, maar van gemeenten wordt wel verwacht dat ze concrete plannen gaan maken.

Veel mensen maken zich zorgen, constateert Van Essen. ,,Over het lage tempo waarmee overheden klimaatverandering aanpakken, maar ook over wat de komst van windmolens doet met hun leefomgeving. Het zijn allebei terechte zorgen.
– gedeputeerde Huib van Essen

Lees verder op AD.nl.

 

Windmolenultimatum voor Utrechtse gemeenten: nog 6 maanden voor provincie touwtjes in handen neemt

De provincie geeft Utrechtse gemeenten nog een half jaar de tijd om zelf met plannen te komen om duurzame energie op te wekken. Als gemeenten niet met voldoende concrete plannen komen, neemt de provincie de leiding.

Sommige gebieden die eerder al door een gemeente waren afgewezen als locatie voor windenergie zijn toch aangewezen als meest kansrijk gebied, zodat de betreffende gemeente “weet dat daar wel kansen zijn”.

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

 

Ze waren fors tegen, maar nu komen grondeigenaren zélf met plan voor windmolens in Utrechtse polder

Tot voor kort waren ze mordicus tegen, maar nu komen grondeigenaren in de polder Rijnenburg met een alternatief plan voor windmolens. Energiecoöperatie Rijne Energie die ver is gevorderd met de voorbereidingen van een windpark in het gebied tussen Utrecht en Nieuwegein, reageert verrast. ,,Helemaal terug naar de tekentafel is geen optie.’’

In de plannen van Rijne Energie komt één van de drie molens in Rijnenburg dicht bij Oudenrijn te staan. Snelwegbeheerder Rijkswaterstaat heeft al te kennen gegeven hier niet gerust op te zijn. De vrees is dat een windmolen automobilisten te veel afleidt.

Lees verder op AD.nl.

 

Grondeigenaren polder Rijnenburg komen met alternatief windmolenplan, mogelijk wel meer vertraging

Vier windmolens in polder Rijnenburg, plus veel zonne-energie. Dat nieuwe plan heeft een consortium van grondeigenaren in de polder voorgelegd aan het college van B&W in Utrecht. Het initiatief levert twee keer zo veel energie op als het plan van Rijne Energie, dat door het college omarmd is.

Wij denken met deze vorm meer energie op te wekken op een handiger positie zodat er een betere aansluiting van de eventuele nieuwe woonwijk Rijnenburg komt met De Meern.”
– een van de grondeigenaren

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

 

Gemeente Amsterdam dramt windmolens door

Provincie Noord-Holland stemt tegen windmolens die gemeente Amsterdam wil plaatsen bij de Noorder IJplas. Democratie of politiek spelletje?

De Hofbar van 21-11-2023
De Hofbar van 21-11-2023

Kijk aflevering De Hofbar terug

 

Elf organisaties roepen provincie met petitie op: ‘Geen windmolens erbij’

Provincie Utrecht – Elf organisaties zijn een petitie gestart tegen de komst van windmolens in de provincie Utrecht. Ze vrezen dat de komst van extra windmolens leidt tot geluidsoverlast, gezondheidsproblemen voor bewoners, schade aan flora en fauna en aantasting van het cultuurlandschap.

De organisaties vragen de Provinciale Staten om de plannen voor windmolens stil te leggen.

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

U vindt de petitie hier: https://windturbinesutrecht.petities.nl/

 

Bijna 7000 reacties op bekritiseerde Utrechtse raadpleging over windmolens

Provincie Utrecht – Op de oproep van de provincie Utrecht om mee te denken over de plaatsing van windmolens zijn 6965 reacties binnengekomen.

Vanuit actiegroepen klonk kritiek. Het onderzoek zou sturend, suggestief en ondemocratisch zijn.

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

 

Tegenstanders kraken enquête provincie Utrecht over windmolens

De actiegroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop heeft geen goed woord over voor de enquête van de provincie Utrecht over windmolens. Volgens de actiegroep zijn de vragen ‘sturend en suggestief’.

De eenzijdige focus op windenergie is niet juist. Het kan ook met zonne-energie en bovendien kunnen windmolens ook op zee.”
– Pieter van Veenen, BVRR

Lees verder op AD.nl.

 

Engelman: Vechten tegen windmolens

Soms overvalt de twijfel je over de juistheid van een overheidsbeslissing. Ook al volgt die de regels.

Bureaucratie heeft hier de overhand gekregen. En dan begint het te lijken op vechten tegen windmolens.”
– Louis Engelman | Nieuws030

Lees verder op Nieuws030.nl.

 

Opnieuw in verzet tegen windmolens in achtertuin: bewoners woonwijk Deventer zijn het zat

Windmolens die mogelijk in de buurt komen van een woonwijk: het zorgt voor onrust in de wijk Colmschate in Deventer. Bewoners vrezen daar voor plaatsing van 30 turbines. Het is een van de vele plekken in Nederland waar de transitie zorgt voor spanning.

Er zijn vragen gesteld: waar wil je het liefst industriële windturbines: bij een snelweg of in het centrum? Ja, dan kom je bij een snelweg uit; dat is het logische gevolg.”
– Vincent Völkers, DeventerWint

Bekijk de reportage op EenVandaag.

 

Centraal Stembureau wijst petitie windmolens af. Initiatiefnemers spreken van schandalige behandeling Utrechtse burgers

Er was veel gesteggel rond de petitie van de Buren van Rijnenburg en Rijerscop   tegen de plaatsing van windmolens in Utrecht. Er zouden te weinig stemmen  zijn voor een raadgevend referendum en de aanvraag was niet binnen de gestelde termijn gedaan. Om die reden wees het Centraal Stembureau de aanvraag af. De BVRR is teleurgesteld in de “volstrekt formalistische opstelling” van de gemeente. Lees hieronder hun reactie.

Opnieuw laat Utrecht zich van zijn slechtste kant zien als het gaat om burgerparticipatie”
– Pieter van Veenen, Buren van Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder op deNuk.nl.

 

Referendum over windmolens in Utrecht van de baan: initiatiefnemer komt 10 (!) handtekeningen te kort…

Er komt geen referendum over de komst van windmolens naar Utrecht. De initiatiefnemers komen tien geldige handtekeningen te kort, zo laat de gemeente Utrecht weten.

Enkele andere oorzaken voor niet geldig verklaren van verklaringen zijn het ontbreken van de benodigde gegevens (zoals adres of geboortedatum)

Lees verder op AD.nl.

 

Onderzoek: geen extra windmolens op land en zonneparken nodig om klimaatdoel te halen

Nederland hoeft geen nieuwe plannen meer te ontwikkelen voor windmolens op land om in 2050 de CO2-uitstoot tot nul te hebben teruggedrongen. Ook de aanleg van extra zonneparken op landbouwgrond is niet noodzakelijk. Dit concludeert onderzoeksbureau CE Delft in een rapport in opdracht van twee actiegroepen die zich verzetten tegen het plaatsen van windmolens op land.

‘Als 80 procent van reeds vergunde en gesubsidieerde windprojecten doorgaat en we besparen door vervoer en huizen te elektrificeren, dan zijn verder geen windmolens op land nodig”
– Marjan Minnesma,  directeur van klimaatorganisatie Urgenda

Lees verder op Volkskrant.nl.

 

Provincies drukken windmolens door

De gezondheidsrisico’s van windmolens die dichtbij huizen zijn geplaatst, zijn niet goed onderzocht. Toch drukken provincies het erdoor.

Bekijk De Hofbar

Ook Maarten van Rossem ziet meer windmolens in provincie Utrecht niet zitten

Maarten van Rossem vult samen met presentator Tom Jessen de stemwijzer in. Het stemadvies dat hij krijgt voor de Provinciale Statenverkiezingen is zeer opmerkelijk.

Nou, dat lijkt me nou niet dé locatie voor grote windmolens, eerlijk gezegd.

Helemaal vooraan in deze video (start op 3:00):

Nog meer windmolens op land dan gepland? Er zijn alternatieven om klimaatdoelen te halen, blijkt uit onderzoek

Extra windmolens op het land zodat we de klimaatdoelen halen? Dat is niet per se nodig, zegt een onderzoek dat EenVandaag heeft ingezien. Er zijn namelijk ook haalbare alternatieven. Omwonenden willen nu dat de politiek die ook meeneemt in besluitvorming.

Het is heel raar om nu in Nederland een heleboel windturbines op land te zetten als in 2031 een heleboel wind op zee beschikbaar komt”
– Joost de Groot, actiegroep Windalarm

Lees verder op EenVandaag of bekijk de video:

https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/540552/

 

Zembla Podcast: Maken windmolens te veel herrie? En wie bepaalt dat eigenlijk?

Duizenden mensen in Nederland hebben te maken met geluidsoverlast door windmolens. Ze lijden aan slapeloosheid en hebben als gevolg daarvan allerlei gezondheidsklachten. Zemblaontdekte een document uit 2009 waarin wordt gewaarschuwd voor de geluidsnormen die gelden voor windmolens: ze zouden omwonenden onvoldoende beschermen.

De inspectie oordeelt hard: de inspecteurs van VROM schrijven dat de regeling burgers ‘onvoldoende’ beschermt tegen ‘geluidsoverlast’ en waarschuwen voor ‘slaapverstoring door piekbelasting’. ‘Overtredingen’ op de geluidsnormen kunnen volgens de inspecteurs ‘straffeloos’ worden begaan. Volgens het rapport is de geluidsnorm in de praktijk niet handhaafbaar. Dit is omdat pas aan het eind van het jaar duidelijk is of de molens gemiddeld te veel lawaai hebben gemaakt.

Beluister de podcast van Zembla.

 

Utrechter wil best bouwen in het groen en meer opvallende resultaten uit het Kieskompas

Waar moet gebouwd worden en voor wie? Het nieuwe provinciebestuur heeft een grote opdracht als het gaat om de woningnood. Dat het daarbij onmogelijk lijkt te worden om iedereen tevreden te stellen blijkt ook uit de antwoorden die Utrechters gaven in het Kieskompas.

Stelling: Er moeten zoveel mogelijk woningen gebouwd worden in polder Rijnenburg, ook als op deze plek dan geen duurzame energie opgewekt kan worden

Zo’n 44 procent van de Utrechters is het met de stelling eens.

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

 

“Ik wil geen geld, ik wil gewoon gezondheid en leefgenot.”

Hanneke van den Berg maakt zich zorgen over gezondheidsschade door windmolens. “We moeten de lusten en de lasten van die windparken eerlijker verdelen”, reageert @RobJetten. Maar daar gaat het Van den Berg niet om. “Ik wil geen geld, ik wil gewoon gezondheid en leefgenot.” pic.twitter.com/4V1sYZYPEW

"Ik wil geen geld!" “Ik wil geen geld!”— NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 13, 2023

 

Windmolens op werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie? Met D66 valt daarover best te praten

In tijden van klimaatverandering zijn er voor D66 geen taboes, zegt Ralph Peters die voor zijn partij het woord voert over klimaat en energie. Hij vindt daarom dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een 19de eeuwse verdedigingslinie die ten oosten en noordoosten van de stad bewaard is gebleven, serieus onderzocht moet worden als mogelijke locatie voor zonnevelden en windmolens.

De waarde van cultuurhistorisch erfgoed blijft groot, zolang we maar goed vastleggen dat deze groene energiebronnen op den duur weer verwijderd kunnen worden.”
– Ralph Peters, woordvoerder klimaat en energie D66 Utrecht

Lees verder op AD.nl.

 

We worden misleid door de propagandisten van zonne- en windenergie

Nu we het moeten doen zonder olie en gas uit Rusland en het duidelijk wordt dat zonne- en windenergie daar op geen manier alternatieven voor zijn, rijst de vraag waarom er zo grootschalig is ingezet op zonnepanelen en windturbines. Hoe is ons wijsgemaakt dat de samenleving in belangrijke mate aangewezen is op windmolenparken en zonnevelden?

Bovendien ervaren burgers in hun privéleven dat zonnepanelen op het dak op een zomerse dag kunnen bijdragen aan het functioneren van een aantal huishoudelijke apparaten. Ook dat voedt de droomgedachte dat een moderne samenleving in belangrijke mate zou kunnen draaien op zonne-en windenergie. Dat is niet zo.

Wat opvalt is dat de tegenstanders van kernenergie ook vaak de grote voorvechters zijn van zonne- en windenergie. Kerncentrales maken niet alleen kolen- en biomassacentrales overbodig, maar ook zonnevelden en windturbineparken zijn niet meer nodig.

Lees verder op Telegraaf.nl.

 

Over een paar jaar dreigen stroomtekorten, waarschuwt netbeheerder

Er dreigen binnen een paar jaar stroomtekorten in Nederland te ontstaan. Vanaf 2030 gebeurt dit waarschijnlijk vaker dan is toegestaan.

Wind- en zonne-energie is per definitie niet te sturen. De combinatie van veel vraag naar stroom op een bewolkte dag zonder wind, is een beroerde.”

Lees verder op RTL.nl.

 

Verzet tegen windmolens ‘not in my backyard’ ? Meestal niet

Wij Nederlanders zijn in grote meerderheid vóór meer klimaatmaatregelen. Vier op de vijf Nederlanders vindt dat de Nederlandse overheid meer zou moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar vanuit een warme woonkamer is het makkelijk om vóór te zijn.

NIMBY-weerstand bestaat. Maar het blijkt zeldzaam.

Lees verder op nrc.nl.

 

Grote ravage door knakken windmolen: brokstukken tussen de spruitjes en boerenkool

ZEEWOLDE – Aan de Nekkeveldweg in Zeewolde is de bovenkant van een windmolen, inclusief de rotor vernield. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek lijkt het er sterk op dat de harde wind ter plaatse de molen heeft doen knakken. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan.

In december zijn de molens nog door monteurs geïnspecteerd. Toen was er geen gevaar.

Lees verder op telegraaf.nl.

 

Geluidsoverlast door windmolens: dit is wat Zembla erover ontdekte

Duizenden mensen in Nederland hebben te maken met geluidsoverlast door windmolens. Ze lijden aan slapeloosheid en hebben als gevolg daarvan allerlei gezondheidsklachten. Experts hebben de overheid hier jaren geleden al voor gewaarschuwd. In dit stuk lees je alles wat Zembla hierover ontdekte.

Inspectie VROM: burgers onvoldoende beschermd met nieuwe geluidsnormen

Lees verder op bnnvara.nl/zembla.

 

Mega-windturbines van 240 meter in polder Reijerscop: bewoners zien er nu al tegen op

De buren zien er nu al tegen op. Letterlijk bijna, als straks in de polder Reijerscop langs de A12 bij Harmelen mogelijk windreuzen van 240 meter hoog komen te staan. De gemeenteraad moet nog instemmen maar de bewoners van Reijerscop roeren zich al.

We weten dat de komst van windturbines zorgen meebrengt voor omwonenden.”
– Wethouder Jelmer Vierstra

Lees verder op AD.nl.

 

Zeewind in overvloed, toch wil de lobby honderden extra molens op land

Er is een fanatieke lobby voor honderden nieuwe windmolens op land, die vele miljarden aan subsidie vergen. Zijn ze nodig voor het behalen van de klimaatdoelen? Windmolens op zee leveren de komende jaren veel meer stroom dan waar de overheid van uitgaat, blijkt uit berekeningen van de windindustrie en van het onderzoeksinstituut TNO.

De windlobby: trots op grotere productie duurzame stroom én pleiten voor subsidie op basis van sombere voorspellingen

Lees verder op FTM.nl.

 

Utrechtse raad ruziet over windmolens Rijnenburg

Vier windmolens in de polder Rijnenburg gaan er komen, als het aan een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad ligt. Maar niet iedereen in de raad is daar blij mee. Het leidde vandaag opnieuw tot een verhit debat. De aanleiding voor het debat was een brief van wethouder Lot van Hooijdonk, waarin ze aankondigt dat Rijne Energie een concreet plan heeft ingediend voor die vier windmolens.

Ze worden maar liefst 270 meter hoog en dat is op land in Nederland nog niet eerder vertoond

Lees verder op RTVUtrecht.nl.

 

Inspectie: burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens

Omwonenden van windmolens worden met de geluidsregels onvoldoende beschermd tegen overlast. De geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met de zogenoemde ‘piekbelasting’: lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen. Dat blijkt uit een inspectierapport uit 2009 van de VROM-inspectie (nu ILT) dat Zembla na een beroep op de Wet open overheid (Woo) in handen heeft gekregen. De Tweede Kamer vroeg het inspectierapport in 2009 op bij de behandeling van de nieuwe geluidsregels, maar de minister weigerde het document destijds te verstrekken.

Je kan een hoge geluidsbelasting hebben en als het daarna een paar dagen windstil is, zit je gemiddeld goed.”
– Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder op Zembla.

 

’t Goy is zich rot geschrokken: ‘Herrie windmolens zo groot dat een enkeling zelfs in zijn auto slaapt’

Het Houtense fruitdorp ‘t Goy is zich rot geschrokken. Iedereen kent wel de verhalen van overlast die windmolens kunnen veroorzaken. Maar dat het zó erg kan zijn, had niemand in het dorp durven denken.

Zij slapen slecht, hebben vaak hoofdpijn en klagen over chronische vermoeidheid. Het zijn vooral de laagfrequente tonen waar mensen last van hebben”
– één van de deelnemers uit ’t Goy aan een busreis naar windmolenpark Ospeldijk in het Limburgse Nederweert

Lees verder op AD.nl.

 

Windmolens worden zo hoog als de Eiffeltoren, maar hoger kan ook

Windmolens worden in snel tempo steeds hoger en krachtiger. De torens die nu worden gebouwd zijn al gauw 250 meter hoog. En er zijn plannen voor nog veel hoger. Hoe ver gaat dat?

Kijk verder op RTL Nieuws.

 

Onderzoek: percelen in Rijnenburg zijn veel te smal en dus te klein voor mega-windmolens

Het verzet tegen de mogelijke komst van vier windmolens in de polder Rijnenburg en Reijerscop verhardt zich. De bewonersgroep Buren van Rijnenburg, die al jaren strijdt tegen turbines, waarschuwt voor ‘een zeer onzeker en langdurig traject’. Dat komt volgens hen mede doordat de beschikbare percelen veel te smal zouden zijn voor (mega)turbines.

Een molen moet in enige relatie staan tot de omvang van de kavel”
– Pieter van Veenen, Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR)

Lees verder op AD.nl.

 

Reuze-windmolens bepalen de keuze in het stemhokje: ‘Ik gruwel ervan, zet ze op zee neer’

Alle ogen zijn deze gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht gericht op De Meern. Zo’n 11.000 huishoudens wonen rondom de naastgelegen polder Rijnenburg (met de A12 ertussen), waar grote windmolens zijn voorzien. De mogelijke komst van de turbines speelt bij veel Merenezen dan ook een doorslaggevende rol in hun stemkeuze. ,,Het is een onderwerp dat ons bezighoudt.’’

Als u niets doet op 16 maart dan woont u binnenkort vlakbij of in een windturbinepark”

Lees verder op AD.nl.

 

Komst woningen in polder Rijnenburg zeker als D66 of de VVD in Utrechtse coalitie komen na de verkiezingen

De bouw van woningen in polder Rijnenburg staat vast als D66 of de VVD in de nieuwe Utrechtse coalitie terechtkomt na de gemeenteraadsverkiezingen. Als nieuwe huizen in deze polder geen deel uitmaken van het nieuwe akkoord, dan regeren deze partijen die op koers liggen om de verkiezingen te winnen niet mee.

Een breekpunt”
– D66-lijsttrekker Martijn Koning

Bouwen in Rijnenburg, het is uitgesloten dat wij meeregeren als dat niet gebeurt.”
– VVD-lijsttrekker Marijn de Pagter

Lees verder op AD.nl.

 

D66 Utrecht: ‘Bouwen in polder Rijnenburg breekpunt voor coalitie’

Woningbouw in polder Rijnenburg is voor D66 een absolute voorwaarde om deel te nemen aan een nieuwe Utrechtse coalitie. Lijsttrekker Maarten Koning noemde woningbouw in de polder een breekpunt voor onderhandelingen tijdens het lijsttrekkersdebat op RTV Utrecht.

Als je serieus bent in het aanpakken van de woningnood en de klimaatcrisis, moet je dat met beide handen aangrijpen om in Rijnenburg mogelijk te maken. Dan wil D66 dolgraag samenwerken met partijen die daar stappen in willen zetten.”
– Maarten Koning, lijsttrekker D66 Utrecht

Lees of luitster verder op RTVUtrecht.nl.

 

Utrecht lanceert scenario’s voor grootschalige woningbouw in polder Rijnenburg

Een megawijk met tienduizenden (drijvende) woningen, compleet met een tramlijn en autowegen. Of alleen een energielandschap zonder huizen, maar wel met een roeibaan. Utrecht heeft verschillende scenario’s laten uitwerken voor de ontwikkeling van de veelbesproken polder Rijnenburg tussen De Meern en IJsselstein.

Het derde model is Groot Rijnenburg. Hierbij wordt de hele polder benut voor 33.500 woningen en 16.500 arbeidsplaatsen.

Lees verder op RTVUtrecht.nl.

Wat willen de Utrechtse politieke partijen en waar kiest U voor? Ga naar onze Kieswijzer.

 

Huizen bouwen? Nee. Dit wil GroenLinks met polder Rijnenburg: het ‘Amsterdamse Bos’ van Utrecht

De Utrechtse verkiezingscampagne spitst zich meer en meer toe op de toekomst van de polder Rijnenburg. GroenLinks presenteert vandaag (woensdag) een plan waarin het duizend hectare grote gebied wordt ingericht ‘als Het Amsterdamse Bos van Utrecht’. Naast 11 windmolens moet er ruimte komen voor een zwemplas, bos en een roeibaan.

De eerste inschatting is dat het GroenLinks-plan tussen de 100 en 200 miljoen euro kost.”
– Julia Kleinrensingk, Groen Links Utrecht

Lees verder op AD.nl.

Wat willen de Utrechtse politieke partijen en waar kiest U voor? Ga naar onze Kieswijzer.

 

Een groene toekomstvisie voor klimaatlandschap Rijnenburg: natuur, roeien en duurzame energie

Rijnenburg, de polder aan de zuidwestkant van Utrecht, biedt een uitgelezen kans om een stuk nieuwe natuur te creëren waar gerecreëerd kan worden en waar duurzame energie wordt opgewekt. GroenLinks Utrecht presenteert vandaag een impressie van de mogelijkheden van het gebied.

In onze plannen roei je er vanuit de stad zo naartoe!”
– Julia Kleinrensingk, Groen Links Utrecht

Lees verder op Groen Links Utrecht.

 

Noodzaak of waanzin? Debat over windmolens in Utrecht

Onder het motto noodzaak of waanzin kruisten voor- en tegenstanders zaterdag de degens over nut en noodzaak van het plaatsen windmolens in Utrecht. Het debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was georganiseerd door Buren van Rijnenburg en Buren van Lage Weide, in samenwerking met het Stadspodium. Ook gemeenteraadsleden en wetenschappers namen deel aan de discussie in Zimihc in Overvecht. Het windmolendebat is hier terug te zien.

Natuurlijk wil iedere burger meewerken aan de transitie naar groene energie. Maar is het verstandig om windmolens dichtbij woningen te plaatsen als het ook anders kan? Moeten omwonenden zich opofferen voor de veel grotere vervuiling van andere CO2-verbruikers, zoals bedrijven?”
– Buren van Rijnenburg en Buren van Lage Weide

Lees verder op RTVUtrecht.

 

Windmolendebat: ‘Turbines pas plaatsen als gevolgen voor gezondheid duidelijker zijn’

Op dit moment torenhoge windturbines neerzetten is niet verstandig. Beter is te wachten tot nieuw onderzoek naar gezondheidseffecten klaar is. Dat zei klinisch fysicus en audioloog Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum zaterdagmiddag tijdens een debat over de plaatsing van windmolens in de polder Rijnenburg.

Mijn stelling is dat je in de avond en nacht naar 35 decibel moet. Anders krijg je te veel mensen met slaapproblemen.”
– Dr. ir. Jan de Laat, klinisch fysicus en audioloog LUMC

Lees verder op AD.nl.

 

Opinie: Lokale stroomproductie door de gebruikers zelf maakt energietransitie haalbaar en betaalbaar

Als we niet al die windmolenparken en zonnepaneelweiden willen, wat is dan het alternatief? Hou de oplossingen voor energieleverantie zo dicht mogelijk bij huis, bepleit een groep werktuigbouwkundigen.

Met een combinatie van zonnepanelen en een brandstofcel (gevoed door aardgas en op termijn door groen waterstof gas) per woning, gebouw en/of wijk wordt lokaal elektrische energie opgewekt die ook lokaal weer gebruikt wordt.

Lees verder op volkskrant.nl.

 

’Voor windturbines moeten geen geluids- maar afstandsnormen worden ingevoerd’

Voor windturbines moet de regering geen geluids- maar afstandsnormen invoeren, vindt audioloog Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum. „Die zijn veel eenvoudiger te handhaven en zo voorkom je dat er ’gemarchandeerd’ wordt.”

Bij een afstandsnorm leg je één keer een meetlint, en klaar.”
– audioloog Jan de Laat, LUMC

Lees verder op telegraaf.nl.

 

”Er moet voorlopig gestopt worden met het bouwen van windmolenparken”

Slaapstoornissen, stress, verminderde leerprestaties en een verhoogde bloeddruk. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het wonen vlakbij windmolens deze gezondheidsrisico’s met zich meedraagt. Zolang onduidelijk is wat veilige afstanden zijn voor plaatsing nabij woningen moet de aanleg van windmolenparken daarom worden stopgezet, vindt VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Maar Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, is het daar niet mee eens. Samen met gedupeerde Thijs Leydens waren ze te gast bij Op1.

Dat brengt echt grote gezondheidsproblemen met zich mee en zelfs dat we nu ook klimaatbeleidvluchtelingen hebben van veel gezinnen die echt wegtrekken en vluchten.”
– gedupeerde omwonende Thijs Leydens

Lees verder op Op1. Of bekijk het fragment.

 

Het ‘modderige’ polderen van D66: ‘In de afgelopen vier jaar zijn alle mogelijke standpunten ingenomen’

Bill Clinton – zeg maar: de Jeroen Rietbergen van het naoorlogse Amerika – prees ooit onze eigen Wim Kok de hemel in als grondlegger van het polderen. Dat oer-Hollandse poldermodel strekte de hele wereld ten voorbeeld. Als in navolging van Nederland, vakbonden, werkgevers en overheid mondiaal om de tafel zouden zitten om in harmonie sociaaleconomische kwesties af te hameren, zou er een glorieuze periode van langdurige rust, vrede en welvaart aanbreken.

Maar met nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is D66 kennelijk uitgepolderd over de polder en durft de partij, geheel tegen haar natuur, een ferm standpunt in te nemen. Benieuwd hoe lang het bij voortzetting van dit college standhoudt.
– Jerry Goossens in AD

Lees verder op AD of Topics

 

Over vijf jaar de eerste woningen in Rijnenburg lijkt niet realistisch (en wat doen we met die windmolens?)

De eerste woningen binnen vijf jaar in de polder Rijnenburg, zoals D66 wil? Dat lijkt niet realistisch. Volgens ontwikkelaars heb je voor de voorbereiding alleen al vijf jaar nodig. Uiterlijk twee jaar later zouden de eerste honderden woningen opgeleverd kunnen worden. De ontwikkelaars zien echter – in tegenstelling tot D66 – helemaal niets in het combineren van woningbouw met windmolens.

Het lijkt erop dat er hiermee een solide meerderheid van de gemeenteraad voor bouwen is. Dat is goed nieuws.’’
–  Harm Janssen van ontwikkelaar BPD en woordvoerder namens de grondeigenaren

Lees verder op Topics.

 

Een nieuwe Utrechtse wijk bij IJsselstein? ‘D66 is echt gestoord. Straks liggen ze eruit bij de verkiezingen’

Vooral verrast zijn inwoners en collega-politici, nu D66 de wens heeft geventileerd om in de polder Rijnenburg, vlakbij IJsselstein, 2500 woningen te bouwen én de Nedereindse Plas te saneren. ,,Dat is opmerkelijk opportunistisch.’’

Eerst was de grond niet geschikt om te bouwen en nu opeens wel.”
– Marianne Mols

Lees verder op Topics.

 

Houten ziet ‘tandenknarsend’ toe dat windmolens mogelijk tóch meer overlast gaan veroorzaken

Ze werden jaren geleden ingesteld om direct omwonenden van Windpark Houten ‘maximale bescherming’ te bieden tegen overlast. Maar de kans is groot dat deze windmolens hun langste tijd hebben gedraaid op de strengste geluidsnormen van het land.

De kans is namelijk groot dat de gemeente niet anders kan dan Eneco zijn zin te geven.

Lees verder op AD of Topics.

 

Deelnemers stappen uit windmolenparticipatie: “Het proces is een afvinkoperatie”

Zo’n veertig deelnemers aan de zogeheten reflectiefase over de komst van windturbines willen niet meer met de gemeente praten omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Dat laten ze weten aan de burgemeester, wethouder Ruimtelijk Ordening Marieke van Doorninck en de hele raad via een brief.

Deelname aan een proces waarin niet geluisterd wordt naar de inbreng van deelnemers, en waar bovendien de resultaten gepresenteerd worden als ware deze breed gedragen door de deelnemers is onjuist en onacceptabel. Het tast de geloofwaardigheid van het bestuur aan.”

Lees verder op AT5.nl.

 

Wethouder Van Hooijdonk: ‘Nooit een uitspraak gedaan over windmolens in Rijnenburg van maximaal 235 meter’

De gemeente Utrecht heeft nooit gezegd dat de windmolens in de polders Rijnenburg en Rijerscop maximaal 235 meter hoog zouden worden. Dat zei wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) in een commissievergadering van de Utrechts gemeenteraad. Inmiddels liggen er plannen voor molens van 270 meter hoog, tot ontsteltenis van omwonenden en de oppositie in de raad. Van Hooijdonk zegt dat hogere molens minder overlast veroorzaken en daarom geen probleem zijn.

Laten we het hele project stil leggen en in zetten op woningbouw”
– Gertjan te Hoonte, VVD

Lees verder op RTVUtrecht.nl.

 

Klimaatplannen Rutte IV zijn ondemocratisch

De aanstaande plaatsing van duizenden windturbines gebeurt op ondemocratische gronden, stelt Joost Eerdmans. Om de afspraken in het coalitieakkoord uit te voeren, grijpt het kabinet naar crisiswetgeving.

Inspraak en democratische besluitvorming zijn obstakels bij het volbouwen van het land met windturbines en zonneweides, dus we jassen het er gewoon doorheen met crisiswetgeving.”
Joost Eerdmans, fractievoorzitter van JA21 in de Tweede Kamer

Lees verder op AD.nl.

 

Volt Utrecht: ‘Nu gaan bouwen in Rijnenburg’

De gemeente Utrecht moet direct beginnen met het bouwen in Polder Rijnenburg. Dat vindt de lokale afdeling van de nieuwe partij Volt. Lijsttrekker Ruud Maas wil de woningcrisis in de stad doorbreken met veel nieuwbouw. Volgens hem komt daarmee de woningmarkt in beweging, waardoor er ook meer sociale woningbouw beschikbaar komt voor mensen met een kleinere portemonnee.

Laten we meteen gaan bouwen. Het is onzin om nu windmolens te plaatsen in Rijnenburg, het elektriciteitsnet kan dat niet eens aan.”
– Ruud Maas, lijsttrekker Volt Utrecht

Lees verder op RTVUtecht.nl.

 

Experts vrezen overal windmolens: ‘Ons land gaat in de uitverkoop’

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin.

,Als ze er eenmaal staan, kom je er nooit meer vanaf. Kijk naar Flevoland, waar windmolens van nog geen twintig jaar oud alweer massaal worden vervangen door nieuwe, veel grotere exemplaren.”
– Han Meerbeek, voorzitter van de Stichting Bewoners versus Windturbines

Lees verder op BD.nl.

 

Niet politici zelf, maar bezorgde burgers beginnen de campagne voor de verkiezingen: de (Reijers)cop is eraf!

COLUMN Nog maar zeventig nachtjes slapen en dan barst het grote feest der democratie weer los. Op 16 maart mogen we een nieuwe gemeenteraad kiezen. Kort dag, zou je zeggen. Temeer omdat er nogal wat op het spel staat.

Alle politici zitten klaarblijkelijk nog op de bank uit te buiken van de champagne en de oliebollen”
– Jerry Goossens/AD

Lees verder op AD.nl.

 

Welke politieke partij is voor en welke tegen windmolens in je achtertuin? Stemhulp in de maak

Utrechtse kiezers moeten weten welke partijen voor en welke tegen windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop zijn. Dat is de opzet van een digitale stemwijzer die tegenstanders van de turbines ontwikkelen.

Als we straks geen slapeloze nachten willen, als we straks voor onze zoon of dochter ook nog een betaalbare woning in Utrecht willen – dan moeten we nu nog meer in actie komen”
– Pieter van Veenen, Buren van Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder op AD.nl.

 

Overheid veroorzaakt chaos met ongeldige vergunningen voor windparken

De overheid heeft windparken lang de hand boven het hoofd gehouden. Zelfs toen duidelijk was dat verstrekte vergunningen juridisch niet in de haak waren, greep de minister niet in. Dat is te wijten aan de nauwe verwevenheid van de overheid met de windindustrie, blijkt uit ons onderzoek. Gevolg: de hele sector kampt nu met chaos en onzekerheid. En de beoogde energietransitie loopt juist vertraging op.

Nederland is nu al drie keer teruggefloten voor het negeren van internationale afspraken en nog steeds is er het patroon: het beleid is heilig, als het een keer misgaat in Luxemburg, dan is dat een soort bedrijfsongeval.”
– Albert Koers, emeritus hoogleraar internationaal recht

Lees verder op ftm.nl.

 

570 miljoen subsidie te veel naar windparken: geld gaat naar investeerders in plaats van de klimaatdoelen

Windparken in Nederland krijgen veel te veel subsidie. Daardoor maken ze grote overwinsten die investeerders in eigen zak kunnen steken. Voor windprojecten die in 2019 en 2020 subsidie kregen, gaat het om zo’n 570 miljoen euro te veel.

Het geld is eigenlijk bedoeld om de klimaatdoelen te halen. De consument draait op voor de subsidies via een heffing op het gebruik van gas en elektriciteit.

Met de 570 miljoen euro die de investeerders nu incasseren, zijn veel meer groene projecten te realiseren”
– Daan Hulshof, Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder op EenVandaag.

 

Geluid van industriële windturbines – De relatie met gezondheid

Bij een 56-jarige vrouw is sinds 2019 een windpark operationeel op 940 meter afstand van haar woning. Zij had voorheen geen noemenswaardige slaapproblemen. Sinds de plaatsing van de windturbines ervaart zij echter een niet te negeren, diep doordringend ‘geluid’ dat haar nachtrust verstoort. Met ramen open slapen is niet mogelijk, met ramen dicht ook niet.

Onderzoek heeft aangetoond dat industriële windturbines Infrasone (IS) en laagfrequente (LF) geluiden en trillingen produceren die op grote afstanden waarneembaar en meetbaar zijn.
– Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Lees verder op ntvg.nl.

 

Is thorium de oplossing voor ons energieprobleem?

Om het klimaat te redden moet alles uit de kast worden gehaald. Ook kernenergie ligt weer op tafel. Kernenergie-onderzoeker Jan Leen Kloosterman geeft antwoord op de vraag: is thorium de oplossing voor het klimaatprobleem?

Het is veiliger, het zorgt voor minder afval en er komt geen CO2 bij vrij.

Kijk op NPOStart / Atlas.

 

Jaren geleden al afgeschoten, maar omstreden windmolens op Lage Weide tóch weer in beeld

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad ziet mogelijkheden om op industrieterrein Lage Weide grote windmolens te plaatsen. De partijen willen dat Utrecht daar serieus onderzoek naar gaat doen. In 2014 strandden dergelijke plannen al eens: er was een te grote weerstand van omwonenden.

Wij willen dat niet in Rijnenburg, omdat we daar huizen willen bouwen. Een van de weinige plekken die dan overblijft is Lage Weide.”
– Jantine Zwinkels, CDA

Lees verder op AD.nl.

 

Utrecht bouwt in de stad. Past dat wel?

Elke gemeente worstelt met de gekte op de woningmarkt: Huizen zijn er niet alleen te weinig, ze zijn ook veel te duur! De gemeente Utrecht wil nu binnen de stadsgrenzen 60 duizend nieuwe woningen bouwen. Is dat inderdaad de oplossing? En: past dat wel? PvdA raadslid en fractievoorzitter Rick van der Zweth legt het uit.

Dure woningen hebben we genoeg in Utrecht; we hebben betaalbare woningen nodig
– Rick van der Zweth, PvdA raadslid en fractievoorzitter Utrrecht

Beluister op De NieuwsBV.

 

Franse rechter erkent ‘windmolensyndroom’ en geeft omwonenden een ton compensatie

Een primeur in Frankrijk: de rechter in Toulouse heeft het ‘windmolensyndroom’ erkend, nadat een echtpaar in het Zuid-Franse Fontrieu klaagde over gezondheidsschade als gevolg van de windmolens in de buurt van hun huis. De uitbaters ervan moeten hun ruim 100 duizend euro schadevergoeding betalen.

Het oordeel van de Franse rechter lijkt in lijn met wat wetenschappelijk onderzoek al langer laat zien”
– Jan de Laat, klinisch-fysicus-audioloog aan het LUMC

Lees verder op Volkskrant.nl.

 

Groene droom spat uiteen: door windtekort schakelde Duitsland over van windenergie naar kolenenergie

Het afgelopen jaar was voor de Duitse windenergiesector geen al te goede periode, omdat het in het voorjaar te weinig waaide moest men overstappen op het gebruik van kolenenergie. Ondertussen blijven politici, met name in Nederland, beweren dat windenergie zo’n goede en betrouwbare alternatieve oplossing is.

Ondertussen blijft de klimaatkerk het gebruik van kernenergie, wat wél een geschikt alternatief zou zijn, met man en macht tegenhouden.

Lees verder op dedagelijksestandaard.nl.

 

Na 7 jaar strijd tegen windmolens haalde Anthon eindelijk zijn gelijk bij de rechter: ‘Dit dossier rammelt aan alle kanten’

Lees verder op EenVandaag.nl.

Streep door mega-windmolens bij Schalkwijk: vergunning vernietigd

Windpark Goyerbrug aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Schalkwijk mag voorlopig niet worden gebouwd. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de verleende omgevingsvergunning vernietigd.

De vlag hangt uit, bij ons is het feest. Wie kan het zeggen dat je als burger ook eens kunt winnen van de overheid?”
– Theo Knobbout, woordvoerder namens gezamenlijke actiegroep

Lees verder op AD.nl.

 

Verstrekkende klimaatuitspraak Raad van State – Nederlandse aanpak windturbines in strijd met Europees recht

De geluidsnormen die zijn gebruikt voor plaatsing van windparken in Nederland zijn per direct buiten werking gesteld door een uitspraak van de Raad van State. Ze deugen niet volgens Europees recht. De Nederlandse overheid heeft nooit een milieubeoordeling van de normstellingen gemaakt, en dat had volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie wel gemoeten.

In plaats van voor burgers op te komen en hen te beschermen tegen overlast, kiest het ministerie uitsluitend voor de belangen van de windindustrie.”
– Kees Pieters, Nederwind

Lees verder op telegraaf.nl.

 

Hoe ziet de toekomst van windmolens eruit na de uitspraak van de Raad van State?

Windparken op land moeten voortaan aan Europese normen voldoen, vindt de Raad van State. Het gevolg? In elk geval vertraging.

Critici vroegen zich al af of de normen nog voldoen nu molens veel groter worden

Lees verder op NRC.nl.

 

Sophie Hilbrand en Erik Dijkstra onderzoeken waarom burgers in opstand komen tegen lokale bestuurders. Sinds de gewelddadige protesten tegen de komst van windmolens in Noord-Drenthe, wil de rijksoverheid dat burgers en gemeentes meedoen en meepraten. De idealistische wethouder van Culemborg begint een initiatief dat moet leiden tot enthousiasme voor de bouw van de zes grootste windmolens ter wereld in deze kleine gemeente. Maar als omwonenden in protest komen, begint de gemeenteraad te wankelen en ontspint zich een spel waarin gemeente, burgers, provincie, wind-idealisten en energiemaatschappij Eneco tegenover elkaar komen te staan.

Geld verdienen over de rug van de mensen die hier wonen”

Kijk de aflevering terug op npostart.nl.

 

Regels windturbines in strijd met Europees Recht

Zoals in eerdere nieuwsberichten al aangegeven heeft de Grote kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Nevele (C-24-19) arrest gewezen. Daarbij heeft het Hof zich uitgesproken over de uitlegging van de SMB-richtlijn 2001/42 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s. De vigerende jurisprudentie van de Raad van State op dit punt – met name kenbaar uit onderdeel 29 en volgende (inzake Windlocatie Battenoord met verwijzing naar D’Oultremont – zie ECLI:NL:RVS:2019:1064 lijkt hiermee definitief in een ander daglicht zijn komen te staan.

De vigerende jurisprudentie van de Raad van State op dit punt lijkt hiermee definitief in een ander daglicht zijn komen te staan.

Lees verder op vdladvocaten.nl.

 

Windmolens zorgen voor overlast door ontoereikend RIVM-rapport

Het Haagse beleid over geluids- en afstandsnormen van windmolens is gebaseerd op een RIVM-rapport waarin de Nederlandse situatie niet is onderzocht. De mogelijke gezondheidsrisico’s van het plaatsen van windmolens in Nederland zijn dus niet in kaart gebracht. Artsen maken zich zorgen en luiden de noodklok.

Weegt het economisch belang zwaarder dan de gezondheid van omwonenden?

Bekijk hier de uitzending van De Hofbar van 30 maart 2021: De Hofbar.

 

Brandbrief artsen uit Noord en IJburg over gezondheidsrisico’s windturbines

Zes artsen uit Amsterdam-Noord en IJburg uiten dinsdag in een brandbrief hun zorgen over de gezondheidseffecten van windturbines. Zo zou de kans op onder meer hart- en vaatziektes en depressies groter worden. De brief werd door ruim honderd medici uit Nederland ondertekend.

Wij zijn absoluut niet tegen windmolens an sich, maar we willen aandringen op meer onderzoek en het maken van verstandige plannen.”
– Simone Brands, kinderpsychiater in Amsterdam

Lees verder op nu.nl.

 

VN-klimaatpanel heeft zonne-energie sterk onderschat (en dat is goed nieuws voor het klimaat)

De huidige modellen van het VN-klimaatpanel onderschatten het potentieel van zonnepanelen sterk, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De productie van zonne-energie groeit veel sneller en is een stuk goedkoper dan verwacht. Dat maakt klimaatneutraliteit nog voor 2050 mogelijk.

Je kunt geen achterhaalde schattingen van oude energiesystemen gebruiken om een totaal andere toekomst te modelleren”
– hoogleraar Ingenieurskunde Marta Victoria

Lees verder op Mondiaal Nieuws.

 

Ook de burgerpanels van de commissie-Brenninkmeijer kunnen falend klimaatbeleid niet redden

Dinsdag bracht de commissie Brenninkmeijer aan de regering advies uit over ‘burgerpanels’ in het klimaatbeleid, die in het advies ‘burgerfora’ worden genoemd. Zoals verwacht, luidt het advies dat ‘burgerfora een krachtige aanvulling vormen op bestaande vormen van burgerparticipatie en inspraak.’ Burgerpanels kunnen het falende klimaatbeleid echter niet redden en zullen slechts aanleiding geven tot  onnodig NIMBYism (niet-in-mijn-achtertuin-denken).

Critici van het klimaatbeleid zijn niet welkom

Lees verder op wyniasweek.nl.

 

Deze megawindmolen staat in de achtertuin van Enrico: ‘Zonder oordopjes kan ik niet slapen’

Wat jammer is, zegt een bewoner met uitzicht op een 150 meter hoge windmolen, is dat er geen aan/uitknopje op zit. Overdag heeft hij er geen last van, ’s nachts kan hij niet zonder oordopjes. Hoe is het om in de nabijheid van hoge windturbines te leven?

Er zit geen knop op waarmee je die windmolen uit kan zetten”
– Enrico Bak, inwoner Houten

Lees verder op AD.nl.

 

De verscholen kosten van windenergie

Het fluctuerende, onvoorspelbare karakter van wind maakt elektriciteit uit windenergie ruim twee maal zo duur als elektriciteit uit gas. En hoe meer windturbines, hoe instabieler het elektriciteitsnet wordt. Maar dat wordt u niet verteld…

Ons elektriciteitssysteem is, zonder windmolens, een perfect systeem. En dat moet ook.”

Lees verder op Climategate.nl.

 

Analyse: Utrechtse coalitie onder druk door verkiezingsuitslag, D66 sterker, GL verzwakt

De Utrechtse stadscoalitie van D66, GroenLinks en ChristenUnie zal door de verkiezingsuitslag van gisteren verder onder spanning komen te staan. Die conclusie trekt politiek verslaggever Marc van Rossum du Chattel. Hij denkt dat D66, na de grote overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen een grotere stempel wil drukken op het huidige beleid in de stad.

En dan is de eerste gedachte: Polder Rijnenburg. GroenLinks wil dat daar per se niet gebouwd gaat worden. D66 wil dat eigenlijk wel.”

Lees verder op RTV Utrecht.

Besluiten over nieuwe windmolens kunnen best wat minder gehaast, vindt energiedeskundige

“Ga niet met de bulldozer over mensen heen om windmolens te plaatsen”, adviseert lector energietransitie Martien Visser. Ondanks dat windmolens een thema zijn in de verkiezingsstrijd, is haast niet nodig: het opwekken van groene energie gaat al goed.

Je kunt bij wijze van spreken wel met een bulldozer toch zaken voor mekaar krijgen en windparken realiseren, maar de lust van de bevolking om verder te gaan wordt toch een stuk minder.”
– Martien Visser, lector energietransitie

Bekijk een korte reportage op EenVandaag:

Lees verder op EenVandaag.

 

Politiek worstelt met protesten tegen windmolens: ‘Alleen nog met steun omwonenden’

De politiek neemt zich voor om alleen nog maar windmolens en zonneparken op het land te bouwen als daar ook steun voor is bij de omwonenden. Uit de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen blijkt dat een meerderheid wil voorkomen dat ze aangelegd worden tegen de zin van de burgers. Maar hoe krijg je omwonenden mee? Sommige partijen willen ze er financieel van laten profiteren.

“Nu krijgen bedrijven die in die windmolens investeren subsidie. Ze halen er heel veel winst uit en de buurtbewoners krijgen vaak helemaal niets. Dat vind ik eigenlijk niet acceptabel.”
– Jesse Klaver, Groen Links

Lees verder op nos.nl.

69% Nederlanders woont liever niet in de buurt van een windmolen ondanks ambitie te verduurzamen

Bijna de helft van de Nederlanders heeft er bezwaar tegen om vlakbij een windmolen te wonen. Nog eens 21% zegt dit liever niet te willen. Het grootste bezwaar tegen windmolens is de vrees voor overlast. Toch zou een vijfde van de Nederlanders die niet in de buurt van een windmolen wil wonen, dit wél willen als zij korting krijgen op hun energiecontract of gratis stroom ontvangen van de windmolen. 18% twijfelt hier nog over. 46% van de Nederlanders met groene stroom, zegt hiervoor te kiezen om bij te dragen aan een beter klimaat. Toch is ook bijna de helft van de Nederlanders met een groen energiecontract niet bereid om in de buurt van een windmolen te wonen. Dat blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 1.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Slechts 12% van de Nederlanders geeft aan het geen probleem te vinden om in de buurt van een windmolen te wonen.”

Lees verder op hollandsekroonactueel.nl.

 

Achtung Baby! (It’s Cold Outside) – Germany’s ‘Green’ Energy Fail Rescued by Coal and Gas

De miljoenen zonnepanelen zijn bedekt met sneeuw en ijs en het windstille vriesweer zet de 30.000 windturbines ertoe aan helemaal niets te doen. Vergeet niet de constante toevoer van elektriciteit van het net die deze dingen consumeren om hun interne werking te verwarmen zodat ze niet vastvriezen.

In een wereld die voor 100% afhankelijk is van groene energie, zou dit betekenen dat het thuis bijna 100% donker is.”

Lees verder op 21stcenturywire.com.

UPDATE: volgens Australian Associated Press (AAP) bevat dit artikel feitelijke onjuistheden. Oordeel zelf: Misleading memes in the dark on renewable energy ‘fail’ during German winter

Bekijk ook de video:

 

Bewoners Rijnenburg en Reijerscop dreigen met miljoenenclaim als gemeente doorgaat met windmolens

De nieuwe stichting ‘Geen klap van de molen Reijerscop en Rijnenburg’ dreigt de gemeente Utrecht voor de rechter te slepen als zij doorgaat met het geven van vergunningen voor het plaatsen van windmolens in de gelijknamige polders. Ook het indienen van een miljoenenclaim behoort voor de stichting tot de mogelijkheden.

Als in de polder Reijerscop één windmolen wordt geplaatst, leidt dat tot een waardedaling van de 45 huizen die in een straal van 500 tot 800 meter rondom die windmolen staan.

Lees verder op duic.nl.

 

Democratie kan alleen bestaan als je ook nee kunt zeggen

De GroenLinkse wethouder van Weesp is afgetreden. Raadsleden van zijn eigen partij keerden zich tegen de plaatsing van windmolens in een naburige polder. Hij was ‘principiëler dan de fractie’, vandaar zijn vertrek. Je kunt er besmuikt om lachen dat er kennelijk ook GroenLinkse nimby-raadsleden bestaan. Maar laten we wijzer wezen en deze kwestie politiek-strategisch bezien.

…en burgers die ‘proceseigenaar’ worden. Proceseigenaar, dat is een woord uit een emmer snot.”
– Martin Sommer

Lees verder op Volkskrant.nl.

 

Bewoners Reijerscop en Rijnenburg eisen van college onmiddellijke stopzetting steun aan windturbines

De gemeente Utrecht negeert met de plannen om windturbines in Reijerscop en Rijnenburg te plaatsen Europese regelgeving en handelt daarmee onrechtmatig. En de gemeente brengt met het faciliteren van de turbines de gezondheid van de bewoners ernstig in gevaar. Dat is in hoofdlijnen het betoog van de bewoners, verenigd in de stichting i.o “Geen klap van de Molen Reijerscop en Rijnenburg”  dat gisteren naar het college van B & W is gezonden.

U bent mede aansprakelijk, omdat u medewerking heeft verleend aan de betreffende plaatsing.”
-Bernard Tomlow, Legal

Lees verder op denuk.nl.

 

Onderzoek naar burgerpanels bij wind- en zonneparken

Burgers worden mogelijk eerder betrokken bij plannen voor windmolens en zonneparken. Een commissie onder leiding van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt de invoering van burgerpanels.

We moeten burgerpanels zeer serieus nemen, daar valt of staat het succes mee.”
– Alex Brenninkmeijer, voorzitter onafhankelijke adviescommissie

Lees verder op AD.nl.

 

Opinie: Ons landschap mag niet de dupe zijn van windmolens

Onze ‘outdoor-Rembrandt’ loopt gevaar, door windmolens, zonneparken en datacenters. Dat vraagt regie van de overheid, waarbij de draagkracht van Moeder Aarde weer centraal staat, betoogt An van Veen.

Het Nederlandse landschap is uiteindelijk de dupe en dat is doodzonde.”
– An van Veen, adviseur strategie landschap en cultuurhistorie van Staatsbosbeheer

Lees verder op Volkskrant.nl.

 

Opinie: Pas op dat zelfvoorziening niet leidt tot zelfvernietiging

De klimaatverandering moeten we absoluut niet op zijn beloop laten, maar windmolenparken en weilanden vol zonnepanelen zijn desastreus voor ons landschap en onnodig, betoogt Jan Zappeij.

Laten we zonnepanelen op daken plaatsen en windturbines op zee en niet op de schaarse grond van dit kleine, volle land. En laten we ondertussen gestaag verder gaan met innovaties op energiegebied.”
– Jan Zappeij, oud-wethouder in de gemeente Berkelland en interim-manager

Lees verder op Volkskrant.nl.

 

‘Maak plannen voor wind- en zonneparken visueel inzichtelijk’

Overheden en bedrijven moeten samen inzichtelijk gaan maken hoe wind- en zonneparken het landschap zullen veranderen. Daarmee kan voorkomen worden dat gefotoshopte beelden van tegenstanders een eigen leven gaan leiden. Die oproep doet directeur Kristel Lammers van het Nationaal Programma van de zogenoemde RES’en, de energieregio’s die verantwoordelijk zijn voor het inplannen van grootschalige zonnevelden en windparken.

Als de overheid hier eerlijk over wil communiceren, en je hebt moeite met deze plaatjes, maak dan de goede plaatjes en vraag dan de mensen wat ze ervan vinden.”
– Willem Joustra, RESinbeeld.nl.

Lees verder op NOS.nl.

 

Utrechtse geograaf: ‘Je kunt je afvragen hoe erg het is dat de authentieke Utrechter verdwijnt’

Utrecht is de laatste jaren hard gegroeid. De ruimte is schaars, over de Utrechtse polder Rijnenburg woedt een fel debat over het bouwen van huizen of Windmolens.

Het sluiten van de vervuilende steenkolencentrales in Polen levert veel meer milieuwinst op dan dat wij hier als een bezetene windmolens en zonnepanelen plaatsen. We willen alles maar in ons kleine landje proppen, maar dat gaat niet.”
– universitair docent Ton van Rietbergen

Lees verder op AD.nl.

 

Bromtonen waargenomen bij zuidelijke molens van Windpark N33 (update)

Er is onverwacht veel laagfrequent geluid gemeten bij de vier zuidelijke molens van Windpark N33. Dat schrijven de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt in een persbericht. Het gaat om de vier molens ter hoogte van Ommelanderwijk.

Als het windstil is, is er geen tonaal laagfrequent geluid, maar als het waait wel.”
– woordvoerder van de gemeente Veendam

Lees verder op RTVNoord.nl

 

‘Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33’

Bij geluidsmetingen aan de windturbines van Windpark N33 is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt hebben direct de bouwers hierover geïnformeerd. Zij doen onderzoek naar de oorzaak hiervan en streven naar een oplossing. Dit hebben de 3 gemeenten vanmiddag bekendgemaakt via een persbericht.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling, ook niet in de testfase. Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden”.
– Wethouder Henk Jan Schmaal van Veendam

Lees verder op menterwolde.info.

 

Niet in mijn achtertuin! De regio worstelt met de uitvoering van klimaatambities. ‘We liggen er wakker van’

Pieter van Veenen staat bij een hek in het poldergebied Rijnenburg, Utrecht. Hij tuurt over de open velden. Van Veenen kwam op de fiets, hij woont vlakbij. Genieten doet hij niet. Zijn blik is somber. “Wij liggen hier wakker van”, zegt hij.

De energietransitie verandert ons landschap en levens van mensen, neem dat serieus.”
– Klimaatexpert Jan Paul van Soest

Lees verder op Trouw.nl.

 

‘Het valt toch niet mee’

Het aantal klachten in Meeden neemt toe. Diverse inwoners van het dorp doen hun beklag over slapeloosheid met stress en spanning tot gevolg. Klachten die zijn ontstaan nadat de windmolens zijn gaan draaien. „Het valt toch niet mee”, zo geven mensen aan bij de Dorpscoörperatie Meeden.

En daar zitten ook verscheidene tussen die 100 procent achter de komst van de windmolens stonden en nu er dus op terugkomen en zeggen ‘het valt echt niet mee’.”
– Johan Mulder, secretaris van de Dorpscoörperatie

Lees verder op Veendammer.nl.

 

Laatste commerciële grondeigenaar haakt af: plan voor windmolens in Rijnenburg steeds verder uitgekleed

Het toch al uitgeklede plan voor de bouw van windmolens in de Utrechtse polder Rijnenburg verliest verder zijn glans. De enige commerciële grondeigenaar die mee wilde werken aan de komst van de megaturbines tussen De Meern en Nieuwegein, is afgehaakt. De initiatiefnemer van de windmolens Rijne Energie blijft desondanks optimistisch.

De bouw van windmolens staat woningbouw in de weg.”
– Kopgroep grondeigenaren Rijnenburg

Lees verder op AD.nl.

 

’Windenergie is een uitzichtloze weg’

Een lezer vraagt zich af, waarom de afstand tot woningen van windturbines niet is vastgelegd. Er zijn wel regels, maar dan gaat de trukendoos helemaal open, weet Niek Gahrmann.

Als wij een afstandsnorm zoals in Duitsland hanteren (10 x de tiphoogte), kan er geen enkele turbine worden geplaatst.”

Lees verder op telegraaf.nl.

 

Bewoners hoorndol gedraaid door windturbines

In de huidige regelgeving wordt geen rekening gehouden met de enorme hoogte van de turbines, die niet alleen meer geluid produceren maar ook laag frequent geluid. En tegen dit geluid kun je niet je woning isoleren, het gaat over lange afstanden en overal doorheen. Dit maakt mensen ziek (slapeloosheid en concentratieverlies, daardoor hoofdpijn, vermoeidheid en stress). Artsen pleiten ervoor hier rekening mee te houden, de huidige geluidsnorm van 42-47 decibel op gevels van huizen is veel te hoog.

We moeten veel voorzichtiger zijn met de plaatsing van windturbines nabij bebouwing.”
– Jan de Laat, klinisch-fysicus en audioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum

Lees verder op telegraaf.nl.

 

Windmolens op IJburg en Noorder IJplas: GroenLinks-bewoners strubbelen tegen | De Hofbar

De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck is van plan windmolens te plaatsen bij IJburg en de Noorder IJplas. Ironisch genoeg sputteren de GroenLinks-bewoners tegen. Een presitgeproject, noemen zij het. Van Doorninck ziet het niet zo. Dinsdag om 22.10 uur bij PowNed.


Kijken: De Hofbar.

 

Druktemaker Kees van Amstel – Windmolens en GroenLinks

‘Windmolens zijn op zichzelf niet grappig. GroenLinks-stemmers zijn ook niet om te lachen. Maar waarom is het dan zo grappig als GroenLinks-stemmers tegen windmolens in hun achtertuin zijn?’ Aldus Kees van Amstel.

Links- of rechtsdraaiend, er komen een hoop windmolens op ons af.”
– Kees van Amstel

Luister NPOradio1.nl.

 

Wethouders boos over gephotoshopte windmolens in Utrechts landschap

Meerdere wethouders in de provincie ergeren zich aan de website RESinBeeld.nl. De makers van de pagina zeggen op basis van de grootschalige energieplannen in de provincie Utrecht nieuwe windmolens en zonneweides in landschapsfoto’s te bewerken. Gemeentebestuurders zijn daar niet van gediend en zeggen dat door de beelden de plannen een eigen leven gaan leiden.

Als er een besluit is genomen heeft bezwaar maken geen zin meer.”
– Willem Joustra, oud-wethouder is nu projectleider bij RESinBeeld.nl

Lees verder op RTVUtrecht.nl.

 

Maar liefst 160 sprekers bij inspreekavond over windmolens

Er zijn plannen voor windmolens in en rond Amsterdam en dat dat leeft bij omwonenden is wel duidelijk. Maar liefst 160 mensen hebben zich aangemeld om morgenavond iets te zeggen tijdens een inspreekavond over de aanleg van de windmolens, dat laat gemeente weten aan AT5. Wat al die 160 insprekers precies willen zeggen is nog niet duidelijk, maar alles wijst erop dat het overgrote merendeel van die mensen tegen de komst van de windmolens in hun omgeving is.

Dat gaat dag en nacht door. ’s Nachts gaat het harder waaien dan overdag. Mensen kunnen er niet van slapen en worden er gewoon hartstikke gek van.”

Lees verder op AT5.nl.

 

Experts vrezen overal windmolens: ‘Ons land gaat in de uitverkoop’

VIDEO Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin.

Ik vrees dat er over een paar jaar geen plek meer is waar je om je heen kijkt en géén windmolens boven alles ziet uittorenen. We zijn voor decennia de boel aan het verpesten.”
– landschapsarchitect en Rijksadviseur Berno Strootman

Lees verder en bekijk de video op destentor.nl.

 

Verzet tegen windmolens uit zich in stapel bezwaren van omwonenden

Die bezwaren zijn volgens het gemeentebestuur van Lingewaard ingediend namens zeker 366 omwonden. Het gaat om mensen uit Angeren, Doornenburg en het bij de gemeente Duiven behorende dorp Loo. Ook zijn er bezwaren ingediend door drie ‘instanties’, aldus de verklaring van het gemeentebestuur. Daarbij gaat het om reacties vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Het gemeentebestuur erkent dat ‘vele’ mensen bezwaar maken.

Is het standpunt van GroenLinks veranderd? Nee, de windmolens zijn veranderd! En hoe groter de molens, hoe groter de impact op de leefomgeving.”

Lees verder op Gelderlander.nl.

 

Voor deze mooie polder geldt nog steeds: ‘Veel mauwen, niet bouwen’

Dat Wim Hagenaar een visionair was durf ik niet te beweren. Maar ik was er bij toen de Nieuwegeinse wethouder voor volkshuisvesting zijn visioen op een flip-over tekende: snel oprukkende verstedelijking zou het agrarische land ten westen van Utrecht onverbiddelijk aan elkaar kitten: Vleuten, De Meern, Haarzuilens, Galecop en zeker ook Rijnenburg. – Maarten Venderbosch

Nieuwegein wilde hier – lang vóór Leidsche Rijn dus – 10.000 woningen bouwen. De tekeningen waren al klaar, maar de vlieger mocht niet op. Rijnenburg werd bij Utrecht gevoegd want de grote buur had dringend behoefte aan ruimte om te kunnen groeien.”

Lees verder op AD.nl.

 

Windmolens in Utrechtse polders zijn niet nodig

OPINIE – Het plan om windmolens te plaatsen in de polders Rijnenburg en Reijerscop langs de A12 is achterhaald. Omwonende Pieter van Veenen van belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop zegt dat met alleen zonne-energie de klimaatdoelen ook gehaald kunnen worden.

Samen met projectontwikkelaars en grondbezitters pleiten wij voor een alternatief. De turbines moeten van tafel en het compromis is zonne-energie in combinatie met woningbouw, groen en recreatie.”

Doe mee met de poll!

Poll AD 19-12-2020 Poll AD 19-12-2020

Lees verder op AD.nl.

U kunt het Opiniestuk 'Windturbines in Utrechtse polders achterhaald' ook downloaden van onze website.

 

Tweede Kamer wil Utrecht dwingen tot woningbouw in polder Rijnenburg

Utrecht moet opnieuw plannen gaan maken voor polder Rijnenburg. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om Utrecht te dwingen zo snel mogelijk te beginnen met woningbouw in de polder, en niet pas na 2035.

Terwijl de Utrechtse coalitiepartijen zich wentelen in hun eigen gelijk is dit een duidelijk signaal van de Tweede Kamer”
– Dimitri Gilissen, fractievoorzitter VVD Utrecht

Lees verder op RTV Utrecht.nl.

 

Tweede Kamer eist nu toch dat Utrecht snel ruim 20.000 woningen bouwt in polder Rijnenburg

De Tweede Kamer wil dat Utrecht de polder Rijnenburg, even ten zuiden van de stad, gaat gebruiken voor de bouw van een nieuwe woonwijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moet Utrecht die opdracht geven. Een motie van CDA en VVD, die dat aan de minister opdraagt, haalde vanavond een meerderheid.

Motie 2e Kamer Rijnenburg Motie 2e Kamer Rijnenburg

Lees verder op AD.nl.

 

‘Een einde aan mijn toekomst’: hoe 4 grote windmolens de droom van Pieter verwoestten

Een unieke plek vinden om je droom te verwezenlijken en vervolgens worden opgeschrikt door de bouw van vier grote windmolens op nog geen halve kilometer meter afstand. Het overkwam Pieter van Reeth. “Er is een eind gekomen aan mijn toekomst.”

Windmolens, dat klinkt als een milieuvriendelijke vorm van energiewinning, die historisch goed past in het typisch Hollandse landschap. Maar het is een miljardenindustrie geworden met enorme belangen en impact op de omgeving.”
– advocaat Peter de Lange

Lees verder op EenVandaag.nl.

 

O zo duurzaam, windmolens met fossiele wieken

Windmolens zijn heel duurzaam, zo horen we overal. Oh ja? Waarom weet dan niemand wat er met de wieken van windturbines moet gebeuren? En die wieken blijken ook nog eens gemaakt uit aardolie, dus fossiel, zo ontdekt Simon Rozendaal.

Lees verder op ewmagazine.nl. (alleen abonnees)

 

Huizen of windmolens? In deze polder loopt de strijd hoog op

Als rond 2001 mannen in pakken de polder Rijnenburg inlopen, wordt de kiem gezaaid voor een taai gevecht. Wat gaat hier komen: huizen, de droom van de projectontwikkelaars, of windmolens en zonnevelden, wat de gemeente Utrecht wil?

Het moest en zou een Energielandschap worden. Over woningbouw op Rijnenburg mocht niet worden gesproken.”
– Harm Jansen, woordvoerder consortium van grondeigenaren Rijnenburg

Lees verder op volkskrant.nl.

 

Megawindpark opgeleverd voor kust

Komende week wordt het eerste van een serie grote windmolenparken voor de Nederlandse kust opgeleverd in Zeeland. Borssele 1 & 2 leveren dan genoeg elektriciteit voor een miljoen Nederlandse huishoudens.

“De Noordzee kan vele honderden gigawatt elektriciteit produceren, de capaciteit is er, de ruimte is er, de technologie is er en het is rendabel”, zegt Henrik Poulsen, bestuursvoorzitter van Orsted.

Sommige nadelen van windturbines op land hebben we niet op zee.”
– Frans Timmermans, vice-voorzitter Europese Commissie

Bekijk NOS Journaal van 22-11-2020, vanaf minuut 10.

 

54 organisaties willen voorlopig subsidiestop windmolens op land

54 organisaties hebben minister Wiebes in een brief verzocht om het subsidieloket voor wind op land per 24 november gesloten te houden. Ook Buren van Rijnenburg heeft het verzoek ondertekend.

Vroeg of laat is toepassing van het Europees recht onvermijdelijk.”
– Kees Pieters, NederWind

Lees verder op RTV Drenthe.

 

NVM-baas: Nú noodplan nodig voor woningmarkt

Er moet zo snel mogelijk een noodplan komen om de ergste woningnood op te lossen. Die oproep doet voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in het televisieprogramma WNL Op Zondag.
Als voorbeeld noemt hij het project Rijnenburg in Utrecht, waar de gemeente volgens hem al jaren discussieert over of daar nu woningen of windmolens moeten komen.

Woonbeleid is politiek beleid geworden, en ik denk dat je daar echt vanaf moet.”
– Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in het televisieprogramma WNL Op Zondag

Lees verder op AD.nl.

Bekijk de uitzending WNL op zondag (vanaf minuut 37).

 

Partij voor de Dieren: een miljoen nieuwbouwhuizen op landbouwgrond

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, worden de komende jaren een miljoen nieuwe woningen gebouwd op landbouwgrond. Dat kan door de veestapel met minstens 75 procent te verkleinen, stelt de partij in haar nieuwe verkiezingsprogramma.
Maar… de Utrechtse afdeling van de PvdD sluit woningbouw in Rijnenburg uit…

Wat ons betreft wordt woningbouw in deze polder daarom uitgesloten.”
– standpunt PvdD Utrecht over Wonen

Lees verder op AD.nl.

 

De groene oases in Utrecht worden volgebouwd met duurzame yuppenbunkers voor de hoogste bieder

Column Jerry Goossens  – Zaterdagavond wandelde ik op coronakuier door de Voorveldsepolder, het lommerrijke stadsparkje naast de Berekuil, toen ik ineens door een schrikbeeld bevangen raakte: wat als ze deze groene oase met bebouwing gaan volplempen?! Er was geen acute aanleiding om dat te vermoeden, behalve dat de Utrechtse coalitiepartijen vastbesloten zijn zestigduizend (!) nieuwbouwwoningen te ‘realiseren’ binnen de bestaande gemeentegrenzen.

De coalitie regeert bovendien onbekommerd over haar graf heen, door bebouwing Rijnenburg voor de komende vijftien jaar te verbieden.

Lees verder op AD.nl.

 

Ongekend: Tweede Kamer dwingt Utrecht te bouwen in Rijnenburg, toch zal het niet zo’n vaart lopen

De Tweede Kamer wil Utrecht dwingen een woonwijk te maken in de polder Rijnenburg. Utrecht wil hier voorlopig niets van weten, maar volgens de Tweede Kamer zijn de agrarische gronden ten zuidwesten van de stad ‘van nationaal belang’. Toch zal het vermoedelijk niet zo’n vaart lopen met de komst van huizen. Vier vragen over de inmiddels fameuze polder.

Je moet óók buiten de stad bouwen. In de polder kun je relatief snel bouwen, er zijn minder procedures dan in de stad en de grond is er goedkoper.’’
– VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis

Lees verder op AD.nl.

 

Kamer zet Utrecht mes op de keel: snel 25.000 woningen bouwen in de polder Rijnenburg

De Tweede Kamer wil dat Utrecht snel een bijdrage levert aan het enorme woningtekort door in de polders Rijnenburg en Reijerscop ten zuidwesten van de stad 25.000 woningen te bouwen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moet dat afdwingen door de stad een zogenoemde aanwijzing te geven.

Die regio (Utrecht) becijferde zelf dat er een tekort van zeker honderdduizend woningen bestaat.

Lees verder op AD.nl.

 

Meer windmolens in polder Rijnenburg? Alleen als er zicht komt op de bouw van huizen

De grondeigenaren in de Utrechtse polder Rijnenburg moeten zicht krijgen op de bouw van woningen. Als de gemeente ze dat niet biedt, wordt het energielandschap met windmolens en zonnevelden geen succes.

Er wordt straks nauwelijks energie opgewekt, maar we zitten wel met de overlast van een paar windmolens”
– Gertjan te Hoonte

Lees verder op AD.nl.

 

Grondeigenaren houden energielandschap Rijnenburg voorlopig klein

Vijf windturbines en 55 hectare zonnepanelen, goed voor duurzame elektriciteit voor 30.000 huishoudens. Daarmee komt het belangrijkste voorstel voor de opwekking van duurzame energie in de polders Rijnenburg en Reijerscop niet in de buurt van de oorspronkelijke doelstellingen.

We zien met een zekere voldoening dat het magere bod stuit op de boycot van de grondeigenaren.”
– Pieter van Veenen, Buren van Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder op AD.nl.

 

‘Magere’ windmolenplannen polder Rijnenburg oogsten kritiek: ‘Aanbesteding mislukt, woningbouw is noodzaak’

Te mager, te versnipperd en te weinig draagvlak. De ingediende initiatieven voor windmolens en zonnepanelen in de polders Rijnenburg en Reijerscop zijn kritisch ontvangen. Intussen klinkt de roep om woningbouw in het gebied steeds luider. Alternatieve plannen in combinatie mét woningen zouden bovendien meer energie opleveren.

Ik kan me niet voorstellen dat het college tevreden is”
– VVD

Bekijk de reportage (vanaf 2:00) op U-Stad.

 

Bijna zo hoog als de Eiffeltoren worden de zes nieuwe windmolens in Culemborg, en dat stuit op Tegenwind

De drie windturbines langs de provinciale weg in Culemborg krijgen mogelijk gezelschap van zes flink grotere exemplaren aan de andere kant van de weg. Dat blijkt uit het voorontwerp van het bestemmingsplan dat vandaag is gepresenteerd.De werkgroep Tegenwind is mordicus tegen, vooral vanwege overlast door geluid en slagschaduw. De werkgroep voelt zich niet gehoord en kondigt tegenacties aan. Ze wil de rest van de stad mobiliseren en de bezwaarprocedures starten.

Ik begrijp wel dat sommige grondeigenaren wel een windmolen willen als zij 50.000 euro opstrijken”
– Martin van Weelden van de werkgroep Tegenwind

Lees verder op AD.nl.

 

Nieuw onderzoek: ‘Onhoorbaar’ geluid schadelijk voor gezondheid

Mensen die in de buurt van windturbines wonen kampen veelvuldig met slaapproblemen. Daarnaast blijkt dat mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans hebben op een beroerte en/of een hartinfarct.

Veel onderzoeken rapporteren naast slaapverstoring en stress bijvoorbeeld ook effecten op geheugen en concentratieverlies.”

Lees verder op vpro.nl/argos.

 

Het gevecht van molenaar Maarten tegen de windmolens: ‘Als je niets doet, dan komen ze er gewoon’

Het komende jaar moet elke gemeente, opgedeeld in 30 regio’s, onderzoeken waar en op welke manier het best duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt. Molenaar Maarten van Dijk vreesde dat zijn molen erdoor in gevaar zou komen en kwam in actie.

Er werd geroepen: ‘Wilt u zes, acht of twaalf windturbines?’ Ik riep gelijk: ‘Dat wil ik niet, ik wil er nul.’ Maar die optie was er niet.”

Lees verder op EenVandaag.

 

Ierse familie krijgt vergoeding gezondheidsschade door ziekmakend windpark

Afbeelding: Climategate.nl Afbeelding: Climategate.nlEen Ierse familie die beweert gezondheidsschade te hebben opgelopen door een windmolenpark dat 700 meter van hun huis is geopend, heeft onlangs een schadevergoeding van € 225.000 ontvangen. De broers en zus uit Cork, die in de buurt van het windmolenpark woonden, schikken voor € 225.000.

Het zou natuurlijk beter zijn geweest als de familie Kelleher nooit deze vreselijke inbreuk op hun leven had hoeven meemaken…

Lees verder op Climategate.nl.

 

Dit is waarom plannen voor windmolens je opeens om de oren vliegen in de regio Utrecht

De plannen voor windmolens vliegen je momenteel om de oren in Utrecht en omgeving. In Utrecht liggen er plannen voor molens in polder Rijnenburg, ten zuiden van de stad. Zeist wil een plek daarvoor langs de A12 ‘verkennen’ en Utrechtse Heuvelrug ziet de komst van turbines ook wel zitten. Toch gaat het de plannenmakers niet voor de wind. Hoe zit dat?

‘Niemand’ wil een windturbine in zijn achtertuin”

Lees verder op ad.nl.

 

Brief 1: ’Windpark het volgende fiasco’

Niet bestemd, zoals vooraf gesuggereerd, om honderdduizenden huizen van duurzame energie te voorzien, maar met een paar slimme (zeg maar misdadige) trucs uitsluitend het enorme, stroomvretende data-centre van Microsoft te laten draaien.

De werkgelegenheid bij het datacentre blijft beperkt, het landschap verkwanseld en bewoners en fauna de dupe door het geraas van de molenwieken.”

Lees verder op telegraaf.nl.

 

Nederland als harde schijf | Zondag met Lubach

Afgrijselijke windmolenparken worden ons door de strot geduwd. Het landschap wordt verkwanseld. Arjen Lubach legt het klip-en-klaar uit.

Ed Nijpels wil met ‘panels’ burgers nog eens voor de gek houden

Onlangs pleitte Ed Nijpels voor ‘burgerpanels’ die het tanende draagvlak voor het klimaatakkoord zouden moeten ondervangen. De burger die niet mocht aanzitten aan Nijpels’ klimaattafels, is nu wel goed genoeg om de gulzige tafelheren te bedienen. Deze klimaatschijndemocratie is een belediging voor de gewone burger.

Er is geen wetenschappelijke noodzaak om het land vol te zetten met windmolens en zonneparken, of om te eisen dat burgers dure, inefficiënte apparatuur aanschaffen of van het gas worden afgesloten.

Lees verder op wyniasweek.nl.

 

Financieel profiteren van windpark naast de deur blijkt wassen neus

Van het voornemen van gemeenten en provincies om omwonenden van zon- en windparken mee te laten delen in de winst, blijkt nauwelijks iets terecht te komen. Duurzame energieprojecten roepen veel weerstand op, daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken te streven naar 50% lokaal eigenaarschap. Maar dat is niet af te dwingen, concluderen onderzoekers donderdag in economenvakblad ESB.

De hoop is dat dit voor meer draagvlak zorgt.

Lees verder op FD.nl.

 

Primeur: Kort geding voor windmolenpark in Drenthe

Donderdag 8 oktober 2020 dient in Drenthe een kort geding tegen de komst van windmolenpark De Drentse Monden, een primeur voor Nederland. ‘Bij een aantal windparken in Drenthe is het helemaal misgegaan, dat hebben we niet goed aangepakt qua draagvlak’, zegt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Bekijk de reportage.

Beeld uit reportage 'De Hofbar' van 7 oktober 2020 Beeld uit reportage ‘De Hofbar’ van 7 oktober 2020Kijk De Hofbar

 

Geen windmolens in het Gein: gemeenteraad stemt tegen

Er komen geen windmolens in het Geingebied bij Abcoude. De gemeente De Ronde Venen sluit het gebied nu uit als zoekgebied voor de plaatsing van windturbines.

Liefhebbers van het Gein keerden zich massaal tegen de plannen om in het natuurgebied windturbines te plaatsen.

Lees verder op rtvutrecht.nl.

 

Nieuw onderzoek: ‘Onhoorbaar’ geluid schadelijk voor gezondheid

Mensen die in de buurt van windturbines wonen kampen veelvuldig met slaapproblemen. Daarnaast blijkt dat mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans hebben op een beroerte en/of een hartinfarct.

Hartklachten vergergeren bij zo’n 1 procent van de meest kwetsbare groep’

Luister de reportage: Wakker van de windmolen

Ruimtetekort in Nederland: minister gaat weer meebeslissen

De landelijke overheid gaat zich weer bemoeien met de inrichting van Nederland. Sinds 2001 lag die taak bij provincies en gemeenten. Maar nu de ruimte schaarser wordt, en er tegelijkertijd nieuwe taken bij komen zoals de energietransitie, vindt het kabinet het tijd zelf weer aan de touwtjes te gaan trekken.

Laten we windmolens zo veel mogelijk op zee bouwen”
– Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken

 

Beeld NOS Journaal van 12 september 2020

Beeld NOS Journaal van 12 september 2020

Bekijk het item in het NOS Journaal vanaf minuut 6.

Lees verder op nos.nl.

 

Juridische tegenslag voor aanleg nieuwe windparken

Een arrest van het Europees Hof van Justitie pakt mogelijk slecht uit voor de bouw van nieuwe windparken. Aanvullende onderzoeksverplichtingen dreigen. Tegenstanders zien het arrest als nieuwe munitie om vergunningen aan te vechten. Gemeenten met ‘windambities’ zijn gewaarschuwd.

Een uitspraak in kort geding kan grote gevolgen hebben voor de bouw van nieuwe windparken

Lees verder: gemeente.nu.

 

Heuvelrug wil alternatieven voor zonne- en windenergie: ‘Met wind en zon gaan we het niet redden’

Liever geen windmolens en akkers vol met zonnepanelen; de politiek in de Utrechtse Heuvelrug wil meer ruimte geven aan alternatieve energiebronnen. Zonne- en windenergie tasten het landschap teveel aan. Tot half 2025 kunnen kunnen ontwikkelaars hun ideeën in de brievenbus van het gemeentehuis van Doorn stoppen.

Met wind en zon gaan we het niet redden zonder ingrijpen­de maatrege­len die ten koste gaan van ons park, ons landschap, ons toerisme”

Lees verder op AD.nl.

 

Hoe verder met polder Rijnenburg? Windmolens en zonnevelden toegestaan, maar grondeigenaren willen niet meewerken

Een krappe meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat er windmolens en zonnevelden mogen komen in de polder Rijnenburg. Maar er is wel een groot probleem. Het merendeel van de grondeigenaren in het gebied wil niet meewerken. Hoe moet dat nu verder?

Kans is klein dat het open landschap de komende jaren van beeld gaat veranderen.

Lees verder op AD.nl.

 

Gemeenteraad besluit: 8 windmolens in Rijnenburg, maar komst nog steeds onzeker

De Utrechtse gemeenteraad heeft in de nacht van donderdag op vrijdag besloten dat er acht windmolens kunnen komen in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Een kleine meerderheid van de raad steunde de plannen van het college. Maar of de windmolens er daadwerkelijk gaan komen is zeer de vraag.

We zitten nu met een patstel­ling”
– Gertjan te Hoonte, Raadslid VVD

Lees verder op RTV Utrecht en AD.nl.

 

Tweede Kamer voert druk op om woningen in polder Rijnenburg te bouwen

De druk vanuit Den Haag om in de polder Rijnenburg, tussen Nieuwegein en De Meern, woningen te bouwen, wordt opgevoerd. Donderdagavond laat zijn er in de Tweede Kamer twee verschillende moties aangenomen waarin de minister wordt gevraagd onderzoek te doen naar grootschalige woningbouw in de groene weide.

Wij zijn blij om te zien dat vanuit Den Haag Rijnenburg als woningbouwlocatie in beeld blijft’’
– Gertjan ten Hoonte (VVD)

Lees verder op AD.nl.

 

Strijd om windmolens in Rijnenburg gaat door: wethouder lijnrecht tegenover grondeigenaren

Ondanks verzet van grondeigenaren en zorgen van omwonenden ziet de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) geen reden de plannen voor windmolens in de polder Rijnenburg en Reijerscop bij te stellen. Dat maakte ze vanmiddag onomwonden duidelijk in een vergadering van de gemeenteraad.

Dé grondeige­na­ren bestaan niet. Ik weet niet wie er wel en niet mee willen werken aan de komst van de windmolens”
– Wethouder Lot van Hooijdonk

Lees verder op AD.nl.

De wethouder bleek vandaag heel veel niet te weten…

 

Kritiek op actie Stadsbelang tegen windmolens Rijnenburg: ‘Partij stemde eerst vóór de molens’

SP en D66 in de Utrechtse gemeenteraad hebben geen goed woord over voor de campagne die Stadsbelang Utrecht voert tegen de windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop.  Fractievoorzitter Cees Bos van de lokale partij stemde in het verleden herhaaldelijk voor turbines in het gebied.

Ik heb geluisterd naar bewoners en experts. Dat kan mij toch niet kwalijk worden genomen?”
– Cees Bos

Luisteren naar bewoners en experts… dat zouden SP en D66 en andere partijen ook moeten doen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Lees verder op AD.nl.

 

Protestactie tegen komst van 8 windmolens in de polders van Rijnenburg en Reijerscop

Samenenergieopwekken.nl is een initiatief van Cees Bos, ondernemer en bezorgde bewoner van De Meern en tevens raadslid voor Stadsbelang Utrecht. Het Utrechtse College neemt voor de zomer hetdefinitieve besluit om plaats te maken voor acht windmolens van 235 meter hoog in de polders van Rijnenburg en Reijerscop. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en De Meern en de gemeentes Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden.

Geen windmolens, maar duurzame woningbouw en energie in de polders van Rijnenburg en Reijerscop”

Lees verder op RegioLeidscheRijn.nl.

 

Ultieme poging om 235 meter hoge windmolens in de Utrechtse polders te voorkomen

Oppositiepartij Stadsbelang Utrecht doet een ultieme poging om de bouw van acht windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop te voorkomen. Met de steun van duizenden inwoners van de stad en regio wil de partij de gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer overtuigen dat er geen draagvlak is voor de 235 meter hoge turbines in het gebied tussen De Meern en Nieuwegein.

Wij zijn wel voor de opwekking van duurzame energie in de polders, maar niet door windmolens.”

Lees verder op AD.nl.

 

Bouwen in polder Rijnenburg bij Utrecht? Pas op voor natte voeten

Bouwen in de Utrechtse polder Rijnenburg ligt volgens hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden niet voor de hand. Bij een dijkdoorbraak van de Lek of Hollandse IJssel komt een groot deel van het gebied tussen De Meern en Nieuwegein onder water te staan.

Lees verder op AD.nl.

Dat hele woonwijken van De Meern, Vleuten en Nieuwegein óók onder water komen te staan bij een dijkdoorbraak is kennelijk wél geoorloofd, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden? Hoog tijd voor maatregelen dan! Maar wacht… de grootste partij @WaterNatuurlijk is een verlengstuk van D66 en GroenLinks​. -BVRR

 

Windturbines in polders bij Utrecht zorgen wél voor veel overlast

OPINIE Windturbines in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop moeten voor de opwekking van duurzame energie gaan zorgen. Omwonenden Pieter van Veenen en Jan van Rossum stellen dat kritische rapporten over geluidsoverlast worden genegeerd.

De gegevens van het geluid in de polder heeft de wethouder echter niet aan de raad verstrekt”

Lees verder op AD.nl.

Onder de bijdrage wordt uw mening gevraagd over de stelling: Woningbouw met zonnepanelen in de polders van Rijnenburg en Reijerscop is een veel beter plan dan windturbines. U kunt eenvoudig ja of nee aanklikken.

 

Poll AD Poll ADOp 31 maart 2020 is 1176 keer gestemd op de poll. 95% stemt ja.

 

D66 wil grondeigenaren dwingen windmolens te plaatsen in Rijnenburg

De Utrechtse D66-fractie wil grondeigenaren in de polders Rijnenburg en Reijerscop dwingen om windmolens te laten plaatsen op hun terrein. De partij heeft het over een ‘gedoogplicht’. Dat is een mildere vorm dan onteigenen. De grondeigenaren willen liever woningen bouwen en dreigen daarom hun grond niet af te staan voor windmolens in de polders.

Stem je tegen windmolens dan ben je tegen duurzaamheid, stem je voor windmolens dan ben je tegen woningbouw”

Eva Oosters, Student & Starten

Lees verder op rtvutrecht.nl.

 

D66: Grondeigenaren Rijnenburg desnoods dwingen windmolens toe te staan

Grondeigenaren in de polder Rijnenburg en Reijerscop kunnen desnoods worden gedwongen windmolens toe te staan op hun percelen. Dat opperde D66 gisteravond in de gemeenteraadsvergadering in Utrecht.

Het draagvlak ontbreekt. Het plan moet van tafel”

Cees Bos – Stadsbelang

Lees verder op ad.nl.

 

Utrechters schreeuwen om huizen met een tuin en dat kan volgens ontwikkelaars in polder Rijnenburg

De stad Utrecht bouwt tot 2040 veel te weinig huizen. Bovenop de bestaande bouwplannen van de gemeente moeten 22.300 extra woningen komen. Met name de vraag naar huizen met een tuin is groot. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek naar de woningbehoefte in de regio Utrecht.

Iedereen kent wel iemand die zit te springen om een woning’’

Lees verder op ad.nl.

 

Bewoners liggen nu al wakker van windmolens in Rijnenburg: ‘Wij willen niet ziek worden. Wij willen worden beschermd’

Er zijn ook voorstanders van het plan voor acht windmolens van 235 meter hoog in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop. Volgens een van initiatiefnemers van het energiepark moet de gemeenteraad ook naar deze groep luisteren.

Nu neemt ’s avonds en ’s nachts het geluid van de snelweg af, maar straks liggen wij wakker van de windmolens”

Lees verder op ad.nl.

 

Opnieuw veel weerstand tegen windmolens in Rijnenburg

Bij een raadsinformatieavond in het Utrechtse stadhuis bleek opnieuw dat er veel verzet is tegen de komst van acht windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Zo’n tweederde van de 150 aanwezigen waren inwoners en omwonenden van de polders. Zij zijn in ruime meerderheid tegen de komst van de turbines.

De bewoners van Reijerscop worden niet gehoord.”

Lees verder op rtvutrecht.nl.

 

Klimaatactivisten, hou eens op met navelstaren

Nederland moet mondiaal handelen bij de aanpak van CO2-reductie en meer geld stoppen in innovatie, betoogt filosoof Maarten Boudry.

Bij de meeste activisten leeft echter het idee dat we ‘alle oplossingen al hebben’ (lees: zon en wind) en enkel nog politieke moed moeten opbrengen. De waarheid is dat hernieuwbaar nog steeds met grote problemen kampt (zoals weersafhankelijkheid en groot oppervlaktegebruik).”

Lees verder op volkskrant.nl.

 

Actiegroep: ‘175 miljoen euro schadevergoeding wegens windmolens Rijnenburg’

Bewoners van Nieuwegein en De Meern zijn van plan om een schadevergoeding van 175 miljoen euro te claimen als er windmolens komen in polder Rijnenburg. Dat schrijven ze in een memo aan het Utrechts gemeentebestuur. De schade ontstaat volgens hen doordat hun huizen minder waard worden. Een wetenschapper van de Vrije Universiteit Amsterdam zegt dat zo’n claim hoog is, maar niet irreëel.

175 miljoen is een hoop geld maar we hebben berekend dat dat minimaal dat bedrag gaat worden.”

Lees verder op rtvutrecht.nl.

 

Hoe hard is het ‘nee’ tegen de bouw van het energielandschap in de polder Rijnenburg?

Het gedroomde energielandschap in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop dreigt te mislukken nu de grondeigenaren weigeren mee te werken.  Volgens oppositiepartij VVD is het collegeplan ‘dood’. Wethouder Verschuure (D66) is minder bezorgd. ,,We blijven in gesprek.’’

De acht windmolens moeten van tafel”

Harm Janssen van ontwikkelaar BPD en woordvoerder namens de grondeigenaren

Lees verder op ad.nl.

 

VVD Utrecht lanceert plan voor woningbouw in polder Rijnenburg: op korte termijn beginnen

De Utrechtse VVD wil niet tot 2040 wachten met het bouwen van woningen in de polder Rijnenburg. De grootste oppositiepartij in de gemeenteraad komt met een plan waarin stapsgewijs ruim 24.000 huizen staan ingetekend tussen De Meern en Nieuwegein. Voor windmolens is volgens de liberalen in het gebied geen plaats.

Wie niet naar Rijnenburg durft te kijken als wo­ning­bouw­lo­ca­tie staat met de rug naar de wo­ning­zoe­ken­de. We hebben niet de luxe om met minder woningen toe te kunnen”

Gertjan te Hoonte (VVD)

Lees verder op ad.nl.

Lees het volledige plan van de VVD: RUIMTELIJKE VERKENNING RIJNENBURG DECEMBER 2019

 

Advies: bouw ook huizen in Groene Hart en op platteland

Denktank DenkWerk pleit voor meer eengezinswoningen in plaats van peperdure appartementen. De woningen moeten worden gecombineerd met nieuwe natuur en massale inzet van snelbussen.

Moet Utrecht haar overgebleven grond gebruiken voor woningbouw of voor de opwekking van energie? Dat zijn geen lokale keuzes.”

Lees verder op nrc.nl.

 

CDA wil desnoods dat de minister Utrecht dwingt om woningen te bouwen in Rijnenburg

De druk op Utrecht om woningen te bouwen in de polder Rijnenburg neemt toe. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat minister Van Veldhoven (D66, Wonen) ingrijpt nu de stad windmolens en zonnepanelen in het gebied wil aanleggen.

Binnenste­de­lij­ke oplossin­gen, zoals de Merwedeka­naal­zo­ne, zijn vaak heel duur en duren heel lang”

Lees verder op ad.nl.

 

Rijk, neem het heft in handen bij Rijnenburg

Er is veel te doen om de Utrechtse Polder Rijnenburg. De gemeente wil er een tijdelijk energielandschap creëren, grondeigenaren pleiten voor meer woningbouw. ‘Het kan niet anders dan dat de Rijksoverheid het heft in handen neemt,’ schrijft Friso de Zeeuw. ‘De vergaande decentralisatie van het ruimtelijk beleid en het normale polderproces werken hier niet.’

Wat stelt de Nationale Omgevingsvisie voor als de ruimtelijke ontwikkeling in het hart van ons land een desastreuze wending dreigt te krijgen?”

Lees verder op stadszaken.nl.

 

Waarom we moeten luisteren naar antiwindmolenactivisten

Bij de energietransitie kunnen we niet overal tegen zijn. Maar, schrijft Marco Visscher, kunnen we dan ten minste vóór het recht van de lokale bevolking zijn om te bepalen hoe er in hun gebied invulling aan wordt gegeven?

Wie volhoudt dat we de stem van omwonenden van windmolens, of van de ‘gasklevers’, moeten negeren of bestraffen, begeeft zich op gevaarlijk terrein. Het betekent doorgaans maatregelen waarvoor simpelweg onvoldoende publieke steun is – en dat is een recept voor tirannie.

Lees verder op volkskrant.nl.

 

Giftige schok: miljoenen windturbinebladen laten vergiftigde afvalstortplaatsen achter voor de komende generaties

De windturbinebladen zijn een giftig amalgaam van unieke composieten, glasvezel, epoxy, polyvinylchlorideschuim, polyethyleentereftalaatschuim, balsahout en polyurethaancoatings. In principe is er dus gewoon te veel plastic-composiet-epoxy crapola dat het niet waard is om gerecycled te worden. Nogmaals, ook al zijn er een paar kleine recyclingcentra voor windturbinebladen, het is niet economisch om op grote schaal te doen.

Honderden gigantische windmolenwieken worden naar een stortplaats in Wyoming verscheept om te worden begraven omdat ze gewoonweg niet kunnen worden gerecycled.

Lees verder op stopthesethings.com.

 

“Dit is niet de plek om windmolens van deze hoogte neer te zetten”

“Rijnenburg is destijds aan Utrecht gegeven om er woningen te bouwen. Het is niet de plek om windmolens van deze hoogte neer te zetten.” Aan het woord is gemeenteraadslid Gertjan te Hoonte van de VVD. De Utrechtse VVD is buitengewoon kritisch op de plannen van het college die gisteren zijn gelanceerd.

Er is niemand die kan onderbouwen dat 800 meter een reële afstand is voor dergelijke windmolens”

Lees verder op leidsche-rijn.nieuws.nl.

 

Teleurstelling bij tegenstanders windmolens in polder Rijnenburg

Het definitieve plan voor energie-opwekking in de polder Rijnenburg is bij omwonenden en belanghebbenden kritisch ontvangen. De politiek reageert verdeeld: oppositiepartij VVD is kritisch, maar met name D66 is blij: de democraten kregen hun zin met ruimte voor woningbouw.

Slechts kleine aanpassingen gedaan aan eerdere plannen”

Lees verder op ad.nl.

 

Maximaal 8 windmolens en 230 hectare zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop

Als het aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders ligt komen er maximaal acht windmolens en voor 230 hectare aan zonnepanelen in de polders Rijnenburg en Reijerscop, net aan de andere kant van de A12, ter hoogte van De Meern. Dat hebben zij vandaag voorgesteld aan de gemeenteraad.

De windmolens komen op een afstand van minimaal 800 meter van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein te staan

Lees verder op leidsche-rijn.nieuws.nl.

 

Polders Rijnenburg en Reijerscop 20 jaar energielandschap met 8 windmolens

De polders Rijnenburg en Reijerscop is ruimte voor minimaal 20 jaar een energielandschap met maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden. De gemeente Utrecht heeft een definitief voorstel gemaakt om duurzame energie op te wekken in het gebied. Het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 klaar zijn.

Er komen alleen nog windmolens in het noordelijke deel van Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder op duic.nl.

 

Definitief voorstel: acht windmolens in polder Rijnenburg

Er komen maximaal acht windmolens en voor 230 hectare aan zonnepanelen in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop, als het aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders ligt. Dat hebben zij vandaag voorgesteld aan de gemeenteraad.

De windmolens, met een tophoogte van 225 meter, komen op een afstand van minimaal 800 meter te staan van woonwijken in De Meern, Nieuwegein en IJsstelstein

Lees verder: AD.nl.

 

Met dit plan willen ontwikkelaars snel 25.000 woningen bouwen in polder Rijnenburg

Utrechtse projectontwikkelaars nemen het heft in eigen hand voor de bouw van 25.000 woningen in Rijnenburg, het gebied ten zuidwesten van Utrecht in de hoek van de A12 en de A2. De ontwikkelaars zijn bereid fors te investeren in de aanleg van de ov-verbindingen van de nu nog ontoegankelijke polder. Het doel: zo snel mogelijk een begin maken met de bouw van betaalbare huizen waar Utrecht met smart op zit te wachten.

Het lukt nu al niet om te voldoen aan de enorme vraag aan woningen, laat staan dat het de komende jaren lukt om het tekort in te lopen’’

Lees verder op AD.nl.

 

Rekenmodellen maken Nederland kapot

‘De uitkomsten van rekenmodellen worden volledig bepaald door wat de modellenmakers erin stoppen. Je kunt een model zo inrichten, dat eruit komt wat je graag wilt zien. In overheidsinstituten zijn wetenschappers bereid modellen zo in te richten, dat de uitkomst het beoogde overheidsbeleid bevestigt. Vervolgens wordt glashard beweerd dat die uitkomst wetenschappelijk verantwoord is. Echte wetenschappers weten dat métingen foute rekenmodellen kunnen ontmaskeren. Daarom hebben politici een grote hekel aan metingen.‘
Ook Rijne-Energie, Eneco en Lot van Hooijdonk beroepen zich op rekenmodellen.

Politieke rekenmodellen brengen ons land in een economische crisis. Stop er mee en ga meten

Lees verder op rd.nl.

 

Windenergie niet meer zo geliefd bij Duitsers

(Germans fall out of love with wind power)

De bouw van nieuwe windparken in Duitsland is het afgelopen jaar ingestort, niet in het minst als reactie op de groeiende weerstand van lokale activisten.

De schade aangericht door deze windinstallaties staat niet in verhouding tot de voordelen

Lees verder op ft.com.

 

Impact van windturbines op gezondheid: internationaal steeds meer waarschuwingen

Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windturbines in hun buurt ’s nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware don quichottes proberen ze hun gelijk te halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Tevergeefs want windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt wetenschapper Prof. Frits van den Berg. In dit lange artikel lees je er meer over. Ga er maar eens goed voor zitten.

De Nederlandse overheid accepteert bij het bepalen van geluidsnormen voor windmolens een zekere mate van ernstige hinder

Lees verder op GroenInZicht.

 

Mitros wil huizen bouwen én een zonnepark in polder Rijnenburg

Als er grootschalig energie opgewekt gaat worden met windmolens, zet dat het gebied voor de komende twintig tot dertig jaar op slot voor woningbouw’’

Lees verder op ad.nl.

 

PowerNEST, een kant-en-klare unit voor zon- en windenergie

Utrecht kreeg in de zomer van 2017 het prototype, Rotterdam in maart dit jaar de eerste commerciële versie van PowerNEST. PowerNEST is een prefab zonne- en windenergieturbine waarvan 1 exemplaar jaarlijks genoeg energie opwekt voor 7 appartementen.

Op een flat van 10 verdiepingen in Utrecht levert PowerNEST genoeg energie voor 8 appartementen”

Lees verder op detechniekachternederland.nl.

 

Zonneweides en windturbines in Lopik moeten Utrecht van energie voorzien

Lopik heeft flinke opgaven op het gebied van wonen, werken, recreëren en energietransitie. De gemeente als energiefabriek voor de regio Utrecht, met zonneweides en windturbines. Het is niet langer onbespreekbaar voor de Lopikse politiek, maar dan wel onder strikte voorwaarden.

Ook zijn zonnepanelen een optie op plekken met een hoge waterstand of andere ‘handicap’ waardoor landbouw daar niet lonend is

Lees verder op ad.nl.

 

Tennet breidt stroomnet uit voor 7 miljoen zonnepanelen

Tennet stopt nog eens 215 miljoen euro in het elektriciteitsnet, bovenop de miljarden die al eerder werden aangekondigd. Hierdoor komt er extra capaciteit op het stroomnet voor 7 miljoen zonnepanelen. De extra stroomcapaciteit is hard nodig, want op dit moment kan er vrijwel niks meer bij.

Omdat het jarenlang duurt om een windpark te bouwen, kunnen netbeheerders zich daar goed op voorbereiden. Maar zonneparken worden veel sneller tot stand gebracht

Lees verder op nos.nl.

 

Windmolens sneuvelen na massaprotest bevolking in Bronckhorst

Het massale verzet van inwoners van Bronckhorst tegen windmolens heeft effect. De windturbines van meer dan 200 meter hoog worden vrijwel zeker geschrapt uit het gemeentelijke plan om in 2030 energieneutraal te zijn.

We moeten eerst het laaghangend fruit plukken: zoveel mogelijk besparen, isoleren, alle daken vol leggen met zonnepanelen. Pas daarna kunnen we praten over windmolens, als die daarna nog écht nodig zijn”

Lees verder op degelderlander.nl.

 

Miljarden insecten te pletter tegen windmolens

Windmolens zijn ten onrechte een blinde vlek in de discussie over de achteruitgang van insectenpopulaties. Voor het eerst heeft een Duitse studie berekend hoeveel zwevende beestjes zich te pletter vliegen in windparken. De uitkomsten „zijn zorgwekkend”, concludeert hoofdonderzoeker Franz Trieb.

Tussen april en oktober – op Duitse windmolens – zo’n vijf tot zes miljard insecten per dag”

Lees verder: dektelegraaf.nl.

 

Windmolens zaaien onrust: ‘Totale vernietiging van het agrarisch landschap’

Flevoland krijgt een nieuwe horizon, met ruim driehonderd nieuwe windmolens, van maximaal 250 meter hoogte. Goed voor het milieu. Én voor de portemonnee van een paar honderd windboeren. Er is óók een keerzijde. De onrust groeit en verdeelt gemeenschappen. Hoe worden de lusten en lasten verdeeld?

Alternatie­ven worden steeds maar weer van tafel geveegd”

Lees verder op destentor.nl.

 

Dit zonnepark wordt een bloeiende bijenweide

Zonneparkenbouwer SolarEnergyworks maakt zijn zonneparken geschikt als leefomgeving voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging en plaatselijke imkers werken eraan mee. Almelo heeft de primeur.

verbeteren van de bijenstand, behoud van de biodiversiteit en vergroting maatschappelijk draagvlak voor onze zonneparken

Lees verder op trouw.nl.

 

Van een veld vol zonnepanelen worden insecten heel blij

Een veld vol zonnepanelen is niet alleen lelijk. De bodem onder de collectoren kan flink bijdragen aan verbetering van de soortenrijkdom. Uit onderzoek van het biodiversiteitscentrum Naturalis blijkt dat een zonnepark waarvan de bodem is verrijkt met een uitgekiende mix van planten, heel veel insecten aantrekt. Zelfs zeldzame soorten.

zonneparken kunnen bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit

Lees verder op trouw.nl.

 

CEO GroenLeven: “Binnen vijf jaar geen subsidie meer nodig voor zonne-energie”

Oude zandafgravingen, voormalige vuilnisbelten, de ruimte tussen de start- en landingsbaan van vliegvelden. Op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende locaties om een zonnepark neer te leggen. Voor Roland Pechtold, CEO van ontwikkelaar GroenLeven, zijn dit soort moeilijke terreinen juist ideaal. En over de uitdagingen van het energienet is hij duidelijk: alleen bouwen op plekken waar het net het sterkst is, is volgens hem niet de enige oplossing.

Er zijn niet veel mensen die tegen de energietransitie zijn. Ze hebben alleen terechte vragen.”

Lees verder op duurzaambedrijfsleven.nl.

 

Gemeenteraad wil dat omwonenden mee profiteren van opbrengst zon- en windenergie

Laat projecten met zon- en windenergie voor minimaal de helft in eigendom zijn van de lokale bevolking, zodat omwonenden profiteren van de winst. Dit voorstel deed een meerderheid van de partijen vorige week in de Utrechtse gemeenteraad.

Lees verder op leidscherijnnieuws.nl.

 

Dit zonnepark wordt een bloeiende bijenweide

Zonneparkenbouwer SolarEnergyworks maakt zijn zonneparken geschikt als leefomgeving voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging en plaatselijke imkers werken eraan mee. Almelo heeft de primeur.

Voor ons biedt dit een kans die we móéten grijpen om de bijenstand te stimuleren”

Lees verder op Trouw.nl.

 

‘Minister moet Utrecht dwingen huizen te bouwen in plaats van zonneweide’

VVD en CDA zijn verontwaardigd over het plan van de gemeente Utrecht om een bouwlocatie bij de stad te gebruiken om zonnepanelen en windmolens te plaatsen. De regeringspartijen eisen nu van minister Ollongren dat zij Utrecht dwingt om die locatie voor woningbouw te gebruiken.

…onbestaanbaar als een links college in Utrecht de voorkeur geeft aan zonneweides, in plaats van nieuwbouw”

Lees verder op RTL Nieuws.nl, RTV Utrecht.

 

‘Een eerlijke afweging van zonne-energie versus windturbines ontbreekt’

De BVRR heeft heel wat commentaar op de respons van de wethouder op de vragen over de plannen voor de opwekking van duurzame energie in het energielandschap. Deze vragen waren gesteld door gemeenteraadslid Gertjan te Hoonte van de VVD. Zo vindt de BVRR dat een eerlijke afweging van het scenario ‘Zon Voorop’ versus scenario’s met windturbines ontbreekt. “De wethouder noemt alleen drie nadelen die aan het scenario met alleen zonne-energie zouden kleven”, aldus de BVRR.

De BVRR vindt het verder opmerkelijk dat er geen kostenpost voor planschade is opgenomen bij scenario’s met windturbines.

Lees verder op Leidsche-Rijn.Nieuws.nl.

 

Miljoenen waardedaling woningen bij windparken

De 6300 woningen rond het toekomstige windpark N33 in Groningen kunnen tot 40 miljoen euro in waarde dalen. Dat bevestigde onderzoeker en vastgoedeconoom Martijn Dröes van de Universiteit van Amsterdam afgelopen zaterdag 15 juni in Argos.

Juist in de range van 1000 tot 2000 meter staan de meeste woningen en dan loopt de waardedaling snel op door slagschaduw en horizonvervuiling.”

Lees verder op VPRO/Argos.

 

De winst en verliesrekening van windenergie

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro.

De lusten en lasten zijn zó ontzettend scheef verdeeld…”

Luister verder op VPRO/Argos.

 

Woerdense partijen willen dat gemeente zich harder opstelt tegen Utrechts energieplan

Het CDA, CU-SGP en SterkWoerden willen een hardere opstelling van Woerden over het energieplan van de gemeente Utrecht voor het energiepark in Rijnenburg. De partijen vinden dat de brief aan de buurgemeente kritischer moet.

Inwoners worden veel te weinig bij het energieplan (windmolens en zonnepanelen) betrokken”

Lees verder op AD.nl.

 

‘Mega-grote windmolens die overal in het land verrijzen zullen (infra)geluid tot kilometers ver weg dragen’

‘Vlakbij een windmolen van een meter of 200, produceert die meer dan 110 decibel. Het infrageluid draagt zo’n 2 kilometer ver en op die afstand bedraagt het 35 decibel.’

Mijn conclusie: men kan beter genoegen nemen met molens met een ashoogte van maximaal 50 meter, maar dan nog is het bereik waarop lage tonen geen hinder meer opleveren, zo’n 500 meter.”

Jan de Laat, Audiologisch Centrum LUMC, Leidsch Dagblad 4-5-2019

 

Windturbines duur verkocht

Volgens De Telegraaf van 6 juni 2019 is door de gemeente Utrecht al ruim een miljoen euro uitgegeven aan stadsgesprekken, deskundigen, dagvoorzitters, flyers enz. Bewonersparticipatie waar niets mee gedaan wordt want scenario 7 lag van begin af aan al klaar.

Windturbines duur verkocht. Al ruim miljoen voor promotie.

 

 

Grondeigenaren werken niet mee aan energielandschap Rijnenburg

Dinsdag 4 juni was de raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht waar raadsleden vragen konden stellen aan experts en betrokkenen over het Collegevoorstel Rijnenburg en Reijerscop. Er werden veel vragen gesteld over het geluid, en de deskundige, Gerard van Kempen van het ingenieurs- en adviesbureau DGMR dat onderzoek heeft gedaan naar geluid en slagschaduw, was duidelijk: de windturbines kunnen te horen zijn.

Er zijn dus inderdaad momenten, met name in de nacht als het verkeer stil is op de snelwegen, dat de windturbines in de woonwijken hoorbaar zullen zijn.”

Lees verder op leidsche-rijn.nieuws.nl

 

Omwonenden polder Rijnenburg: “Gemeente heeft geen oor voor zorgen en geen oog voor alternatieven”

De informatieavond over de toekomstplannen van de polder Rijnenburg heeft niet gebracht waar omwonenden op hoopten. In De Meern sprak wethouder Lot van Hooijdonk met omwonenden en geïnteresserden over het conceptvoorstel voor de polder. Daar komen maximaal elf windmolens en ruim tweehonderd hectare zonnepanelen.

Waar we ons echt boos over maken, is bijvoorbeeld dat een rapport over geluid in de polder is verzwegen. Ik verwacht daar ook vragen over in de gemeenteraad.”

Lees verder op RTV Utrecht.

 

Bewogen bewonersavond over windmolens in de polder: ‘wethouder dramt door met kokervisie’

Zo’n 400 omwonenden van de polder Rijnenburg, in de hoek van A12 en A2, lieten zich vanavond van hun felste kant horen over het gemeentelijke plan om 11 windmolens mogelijk te maken bij hun woongebied. Tijdens een informatiebijeenkomst richtten zij hun pijlen op GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk: ‘keer terug op uw schreden en kies voor zonne-energie’.

U negeert stelselmatig de mening van omwonenden en u heeft geen oog voor alternatieven zoals zonne-energie. Kies liever voor een zonnige toekomst van Rijnenburg.’’

Lees verder op AD.nl.

 

Het verzet tegen windmolenparken in Utrecht verhardt

Als het aan wethouder Lot van Hooijdonk ligt, worden de polders Rijnenburg en Reijerscop volgebouwd met windturbines en zonnepanelen. Vanavond wordt er meer duidelijkheid over de plannen gegeven. Omwonenden zien in het project een (financieel) debacle. “Wind is een al lang achterhaalde techniek die alleen de zakken van initiatiefnemers vult, maar tegelijkertijd een onoverzienbare ramp voor de omwonenden en de omgeving veroorzaakt”, aldus omwonende Marco van den Hoogen.

Weet je waarom de windturbines zo groot moeten zijn in onze polders Rijnenburg en Reijerscop? Omdat er onvoldoende wind is voor deze capaciteitsvraag in dit gebied.”

Lees verder op denuk.nl.

 

Ik snap best dat bewoners van De Meern over de rooie zijn van de windmolens

Column Wouter de Heus:
En we zijn weer terug in 2013. Het jaar waarin toenmalig wethouder Mirjam de Rijk (GroenLinks) haar plan lanceerde om zes windmolens te plaatsen op Lage Weide. Het geheel werd netjes ingepakt als een zogenaamd ‘bewonersinitiatief’ van Energie-U. Zoals u zich misschien nog kunt herinneren blies D66 het plan van tafel met als argument ‘te weinig draagvlak’. Het was in de aanloop naar de verkiezingen van 2014. GroenLinks, zwaar over zijn theewater, trok vervolgens de steun in aan de bouw van de Bieb++ op het Smakkelaarsveld. Tot overmaat van ramp won D66 destijds de verkiezingen en moest GroenLinks genoegen nemen toe te treden tot een coalitie met – naast D66 – de VVD en de SP.

Persoonlijk zie ik meer in grote windparken op zee”

Lees verder op AD.nl.

 

Grote winsten ten koste van omwonenden windparken

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van vijftien jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland. Zij moeten rekening houden met een waardedaling van hun woningen van naar schatting 87 miljoen euro.

Met subsidie op woningisolatie bespaar je meer CO2″

Lees of luister op NPO Radio1 Argos.

 

Discussie over windmolens barst nu echt los

De verwachte discussie over windmolens in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop barst nu echt los.

VAR 11april 2019 VAR 11april 2019

Politieke Podcast Utrecht: Lot van Hooijdonk beschadigd en windmolens Rijnenburg

Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) heeft een flinke deuk in haar imago opgelopen door het gedoe rond de aanleg van de tram naar De Uithof. Dat is de algemene conclusie van vier volgers van de Utrechtse politiek in de eerste politieke podcast van RTV Utrecht.
Diane Hoekstra legt de vinger op de zere plek bij het debat over de windmolens in Rijnenburg. De inspraak op de plannen lijkt een schijnvertoning: “Het is in ieder geval wel zo dat het participatieproces tot zover door heel veel bewoners is afgedaan als een schijnvertoning. Er zijn ook al mensen opgestapt, die in een soort uitwerkgroep meededen, opgestapt omdat ze alleen maar het gevoel hadden dat het voor de bühne was.”
Beluister de podcast Stadhuisplein Utrecht op RTVUtrecht.nl.

Kamervragen over zonnepanelen en windmolens in Rijnenburg

Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) heeft middels schriftelijke vragen bij minister Kajsa Ollongren (Wonen) om opheldering gevraagd over de voorgenomen plaatsing van zonnepanelen en windmolens in de Utrechtse polder Rijnenburg.

Klopt het dat de provincie Utrecht de komende vijftien jaar 115.000 woningen moet bouwen en dat slechts 30.000 woningen hard gepland zijn?”

Lees verder op AD.nl.

 

Hoogleraar: ‘De overheid heeft het verzet tegen windmolens over zichzelf afgeroepen’

‘De overheid heeft heel veel fouten gemaakt. Ze hebben het wel over sociale cohesie, transparantie, communicatie en verbinden, maar als je dat zelf in het verleden niet hebt gedaan, heb je nu een groot probleem. Eigen schuld, dikke bult.’

Trouwe PvdA- en VVD-stemmers stemmen allemaal Forum, uit protest – Herman Bröring – Hoogleraar Bestuursrecht

 

Bewoners Nedereindseweg reageren gelaten op mogelijke komst windmolens in achtertuin

Berusting en gelatenheid typeren de reacties van veel bewoners aan de Nedereindseweg langs de polder Rijnenburg op de plannen voor een energielandschap in hun achtertuin. Dat zou het idyllische plekje bruut verstoren. ,,Er is al langer sprake van en je kunt er toch niet veel tegen doen”, aldus één van de bewoners.

Gelukkig hebben we hier geen last van slagschaduw. Dat ze daar in De Meern bang voor zijn, kan ik me wel voorstellen”

Lees verder op AD.nl.

 

Maixmaal elf windmolens en ruim 227 hectare met zonnepanelen. Dat wil het college van Utrecht in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal vijftien jaar.

Dit heeft wethouder Lot van Hooijdonk van milieu vanochtend bekend gemaakt. Het college heeft in dit conceptvoorstel de balans gezocht tussen belangen van bewoners en omwonenden en de productie van duurzame energie. Daarom stelt het college ook extra voorwaarden om geluid en slagschaduw te beperken; dat zijn de grootste zorgen van omwonenden. Ook wil het college dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan bewoners en omwonenden.

Het college wil dat de molens zo stil mogelijk worden en dat bewoners van de polder kunnen aangeven wanneer er sprake is van hinderlijke slagschaduw

Lees verder op leidsche-rijn.nieuws.nl.

 

Elf windmolens en 227 hectare zonnepanelen in Rijnenburg en Reijerscop

Maximaal elf windmolens en ruim 227 hectare zonnepanelen. Daarvoor willen burgemeester en wethouders ruimte bieden in het zogeheten energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Wethouder Lot van Hooijdonk (Milieu) heeft dat vanochtend bekendgemaakt.

De windmolens moeten op ten minste 800 meter afstand van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein verrijzen.

Lees verder op AD.nl.

 

Utrecht maakt wens toekomst Rijnenburg morgen bekend

GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk komt morgenochtend (woensdag 3 april) met een voorstel naar buiten voor het energielandschap in de polder Rijnenburg, het gebied tussen De Meern en IJsselstein. Het onderwerp ligt politiek erg gevoelig, omdat er kans is dat er windmolens komen, die al dan niet op termijn gecombineerd moeten worden met woningbouw.

In de wandelgangen wordt aangenomen dat dit een scenario zal zijn waarbij er in het noorden van de polder ruimte wordt gemaakt voor de plaatsing van windmolens én zonnepanelen.

Lees verder op AD.nl.

 

‘Geluid turbines als donder bij onweer’

De korte testen met de torenhoge windturbines in Piershil leiden nu al tot grote ergernis bij omwonenden. ,,We wisten van niets, het geluid viel rauw op mijn dak. Wat als ze straks allemaal gaan draaien?’’

Alsof er constant een vliegtuig boven je hoofd blijft cirkelen of donder bij onweer.’’

Lees verder op AD.nl.

 

Windparken als kraamkamer voor onderwaternatuur

De bouw van windmolenparken is een unieke kans om de natuur onder water te versterken, stelt Floris van Hest (directeur van Stichting De Noordzee). De Rijke Noordzee experimenteert met versterking van onderwaternatuur in windmolenparken.

In iets geloven vóórdat het er is, vraagt om een visionaire blik.’

Lees verder op goedgeld.asnbank.nl.

 

Het Rijk wil windmolens en zonnepanelen op overheidsgrond

De rijksoverheid gaat eigen grond in de markt zetten voor de opwekking van duurzame energie. De overheid wil zo de energietransitie versnellen en hoopt op minder verzet van omwonenden.

Bedrijven zoeken altijd de grens van het toelaatbare op, voor maximale opbrengst

Lees verder op Trouw.nl

 

Geluidsscherm wekt elektriciteit op met ochtendzon uit het oosten en middagzon uit het westen

Langs de A50 bij het Brabantse Uden prijkt sinds maandag een unicum: ’s werelds grootste muur van dubbelzijdige zonnecellen, vermomd als geluidsscherm. De ‘Solar Highways’ moet niet alleen het verkeerslawaai tegenhouden, maar ook tussen de 145 en 175 megawattuur aan zonnestroom opwekken, genoeg om 40 tot 60 huishoudens van groene energie te voorzien.

Je wilt zonnecellen het liefst zo onzichtbaar mogelijk combineren met reeds bestaande functies, zoals in een geluidsscherm.’

Lees verder op Volkskrant.nl

 

Woningtekort blijkt nóg groter, onder meer in regio Utrecht

Het woningtekort in Nederland is sneller opgelopen dan gedacht. Utrecht is zoals al langere tijd een van de regio’s waar het tekort het meest nijpend is. Er zijn momenteel 263.000 huizen te weinig, terwijl vorig jaar nog werd verwacht dat het tekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen.

Jaarlijks moeten tussen de 95.000 en 115.000 woningen worden gebouwd

Lees verder op RTV Utrecht.

 

Fractievoorzitter Sander van Waveren van CDA Utrecht wil huizen bouwen in Rijnenburg, want dat is hard nodig.

We pleiten er allang voor dat in de polder Rijnenburg snel gebouwd kan worden”

Kijk vanaf 8:30 m Goedemorgen Nederland

 

VVD bereid windmolens in te ruilen voor kerncentrales

De VVD is bereid minder windmolens te bouwen als dat nodig zou zijn om kernenergie de ruimte te geven. ‘Als dat het slimste is, dan gaan we dat doen.’ De partij zal drie scenario’s door laten rekenen waarin kernenergie een rol speelt. Dat zegt Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz in ons onderzoek Klimaatconflict in de polder.

Een van de drie scenario’s: nieuwe kerncentrales bouwen in Europees verband

Lees verder op De Monitor.

 

Hoogleraar TU Eindhoven: ‘Nu van het gas af leidt alleen tot meer CO2-uitstoot’

Als we nu stoppen met aardgas, wordt de CO2-uitstoot alleen maar hoger, zegt TU/e-hoogleraar David Smeulders. Over een eenvoudig rekensommetje dat de regering vergat te maken.
Overschakelen op duurzame elektriciteit is uiteraard de juiste richting, maar we moeten eerst zorgen dat we voldoende duurzame energie kunnen opwekken en opslaan en dan pas het gas loslaten.

Warmtepom­pen maken veel herrie en gebruiken ook te veel energie. Gas is de schoonste energie­bron die we hebben

Lees verder op ed.nl.

 

Lopend Vuur: Er is geen plek op land voor windmolens

De Raad van State heeft een streep gezet door een nieuw windpark bij Delfzijl Zuid. De molens zorgen voor teveel slagschaduw en lawaai.
Kunnen we niet beter al die windmolens op zee plaatsen? Of moeten we accepteren dat we, nu we van het gas af moeten, er ook windmolens zullen zijn.

Doe mee met de poll; eens of oneens

Lees verder op rtvnoord.nl.

 

‘Stop het “groenwassen” van stroom’

De manier waarop stroom het stempel ‘groen’ krijgt, deugt niet, vindt energiedeskundige Jon van Diepen. Hij pleit voor een systeem waarbij de certificaten voor groene stroom slechts één uur geldig zijn.

Stop sjoemelgroen

Lees verder op elseviersweekblad.nl.

Omwonenden windmolens in buitengebied Zwolle eisen hogere schadevergoeding

In het voorheen landelijk agrarische gebied Tolhuislanden ten noordoosten van Zwolle verpesten sinds 2012 vier windmolens het uitzicht volgens buurtbewoners. Zes van hen hebben burgemeester en wethouders van Zwolle voor de rechter gedaagd, omdat ze het niet eens zijn met de schadevergoeding die ze hebben gekregen voor waardedaling van hun woning. De compensatie is in hun ogen te laag.

Het is niet alleen het uitzicht dat bedorven is.

Lees verder op destentor.nl.

 

Roemeense windmolens bieden uitweg voor Nederlandse miljoenenboetes

Waarom windmolens bouwen in Drenthe als het ook in Roemenië kan? Door daar een windmolenproject te ondersteunen, kan Nederland ontsnappen aan zeker lijkende miljoenenboetes. De Tweede Kamer spreekt zich er dinsdag over uit.

Als Nederland te vol is om in hoog tempo windmolens te bouwen, waarom bouwen we ze dan niet op plaatsen waar dat wel kan?

Lees verder op volkskrant.nl.

 

‘Windmolens en zonnepanelen gaan ons klimaat niet redden’

Hoe de klimaatdoelen van Parijs ooit gehaald moeten worden, bespreken 200 landen momenteel op de klimaattop in Katowice. Bestenaar Maarten van Andel concludeerde het al in zijn nieuwe boek, De Groene Illusie: de huidige maatregelen zijn volstrekt onvoldoende.

Als het gaat om energie hebben mensen geen idee van de verhoudingen”

Lees verder op ed.nl.

 

And so this is Christmas

Het duurt en duurt maar voordat de langverwachte rapportage van de Universiteit Utrecht (UU) er is, maar gelukkig hebben we nog altijd onze eigen experts om ons heen. Dus dachten we: dan delen wij alvast de conclusies die onze experts hebben getrokken, een cadeautje voor de Kerst.

Het slapstickduo gemeente en Eneco schermt al jaren met de nodige drogredenaties…

Lees verder op Eneeco.nl.

 

Strijd tegen turbines Oude Maas gaat door

Tegenstanders van het plan voor de bouw van vijf windturbines langs de Oude Maas tegenover Barendrecht deden gisteren in Den Haag verwoede pogingen de Raad van State te overtuigen. De hoogste bestuursrechter moet beslissen of de bouw van de gevreesde ‘reuzen’ tussen Heinenoord en Puttershoek door mag gaan.

Dat heeft gevolgen voor grote bouwprojecten in het hele land”

Lees verder op AD.nl.

Plan windmolens Ambt Delden ‘misdadig’ voor gezinshuis in Borne

Zoek alternatieven voor de nog te bouwen windmolens in Ambt Delden. Met die boodschap kwam de Brabantse huisarts Sylvia van Manen gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen voor de bouw van twee windmolens langs de A1/A35. Die plannen kunnen misdadig uitpakken voor een gezinshuis in Borne, oordeelt de huisarts.

Er moet beter gekeken worden naar geschikte plekken voor dit soort initiatieven”

Lees, luister en kijk verder op RTV-Oost.nl.

Podcast over zonneweides

Beluister de nieuwste aflevering van de podcast De Vooroplopers. De aflevering gaat over zonneweides en in het bijzonder zonneweide Eemnes, dat onlangs werd geopend. Kom meer te weten over zonneweides, de ontwikkelingen van afgelopen jaren en de verwachtingen voor de toekomst. Beluister de podcast direct hieronder, in Soundcloud óf in je favoriete podcastapp (zoals iTunes).

Vier enorme windmolens in Houten, maar bij de buren weten ze van niks

Vier windmolens van het grootste formaat, zo’n 240 meter, werpen straks hun schaduw over Culemborg. Alleen, geen Culemborger weet ervan. Dat komt doordat ze in de gemeente Houten worden geplaatst. En die gemeente heeft alleen het Culemborgse college en een selectief aantal adressen daarbuiten, waaronder de Lekstad, geïnformeerd.

Windmolens van 240 meter hoogte? Niks van gehoord.

Lees verder op AD.nl.

Kernenergie is een proces waarvan we de consequenties niet overzien

Een van de indringendste ervaringen die ik had als correspondent in Frankrijk was een bezoek aan het dorpje Bure. Daar, in een verlaten hoek van Oost-Frankrijk, bouwen de Fransen een gangenstelsel voor de opslag van in totaal 80 duizend kubieke meter radioactief afval, waarvan 10 duizend kubieke meter hoogradioactief. De eerste zendingen worden tussen 2030 en 2035 verwacht.

We weten niet hoe we mensen in de verre toekomst moeten waarschuwen voor ons kernafval

Lees verder op volkskrant.nl.

Boven land waait het veel minder hard dan vroeger

Naar schatting is de windsnelheid sinds de jaren 70 wereldwijd met 25 procent afgenomen. Ze hebben het griezelige fenomeen zelfs een naam gegeven: the stilling, wat vrij vertaald ‘het bedaren’ betekent.

Naar schatting is de windsnelheid sinds de jaren 70 wereldwijd met 25 procent afgenomen.

Lees verder op topics.nl.

Drijvende zonnepanelen wekken de meeste stroom op – alleen jammer van dat subsidiefoutje

Zonnepanelen worden steeds krachtiger. Als je ze op het water legt, leveren ze nóg meer stroom op. En als je ze met de zon mee laat draaien is het helemaal een feest. Jammer alleen dat de subsidieregeling gunstiger uitpakt voor minder goed presterende systemen.

Door de panelen met de zon mee te laten draaien, heb je niet alleen rond het middaguur de maximale opbrengst, maar zes uur lang

Lees verder op Trouw.nl.

Het energieprobleem in de 21ste eeuw

Bijdragen Fred Udo aan het ronde tafelgesprek van de Tweede Kamer over klimaatbeleid.

Wanneer u een inzicht wilt krijgen in de sociale ontwrichting, die wind op land teweeg brengt, raadpleeg dan de ruim honderd verenigingen en stichtingen, die op lokaal niveau meestal vergeefs proberen de verloedering van hun leefomgeving tegen te houden.”

Lees verder op De Groene Rekenkamer.

Meebeslissen over windmolens in polder Rijnenburg? ‘Schijndemocratie!’

Komen er windmolens of zonnepanelen in de polder Rijnenburg? De Utrechtse raad moet zich er nog over uitspreken. Volgens Nieuwegeiner Peter Kool is er sprake van schijndemocratie.

Doe mee aan de poll: De besluitvorming over zonnepanelen of windmolens in de polder Rijnenburg heeft veel weg van schijndemocratie

“Lot van Hooijdonk benadrukte mijn vrees voor een Erdogan- of Poetin-scenario.”

Tussenstand poll maandag 5 november: 92% is het eens met de stelling.

Poll schijndemocratie AD.nl tussenstand Poll schijndemocratie AD.nl tussenstandLees verder op AD.nl.

‘Besluitvorming wind op land voldoet niet aan democratisch ideaal’

De besluitvorming bij de bouw van windparken de afgelopen jaren voldeed niet aan de democratische idealen van onze samenleving. De overheid riskeert een verlies aan vertrouwen van de burger. Dit stelt juriste en politicologe Sanne Akerboom die donderdag aan de Universiteit van Amsterdam promoveert op onderzoek naar deze besluitvorming.

Lees verder op Energeia.nl.

Dit zijn de ervaringen met torenhoge windmolens in Duitsland: verschrikkelijk uitzicht en vergalde sfeer

Weijerswold, de buurtschap tussen Coevorden en Schoonebeek, kijkt sinds kort uit op Duitse windmolens die met 206,5 meter bijna net zo hoog zijn als de toekomstige exemplaren in Drenthe. Hoe pakt dat uit?

‘Een ding is zeker. Het komt niet meer goed in Weijerswold.’

De verzuchting is van een van de inwoners van de buurtschap tussen Coevorden en Schoonebeek die niet met naam en toenaam genoemd wil worden.

Lees verder en bekijk video op Dagblad van het Noorden.

Platform Storm wil miljoenen claimen bij windboeren

Platform Storm wil een stevige schadeclaim bij de windboeren in de Veenkoloniën op de grens van Groningen en Drenthe neerleggen. Door de windplannen zijn volgens het platform veel huizen in het gebied flink in waarde gedaald en daarvoor moeten de windboeren betalen.

Dat er nog helemaal geen windmolens staan betekent volgens Nieboer niet dat mensen geen schade leiden als gevolg van de waardedaling. Dat is zogeheten schaduwwerking.

Lees verder op RTV Noord

Bekijk opwarming positief. Weg met doemscenario’s!

Ook rechters en politici zijn gebonden aan de universele wetten van de natuurkunde. Dus weg met dat gammele Klimaatakkoord en ruim baan voor de vele kansen die klimaatverandering de wereld ook biedt, stellen Guus Berkhout en Dick Thoenes.

‘De overheid maakt gebruik van windturbineprestaties gebaseerd op rekenmodellen die zijn voorzien van de nodige sjoemelknoppen’

Lees verder in Elsevier Weekblad

De slag om polder Rijnenburg: komen er windmolens of zonnepanelen? (of allebei)

Wint de wind of de zon? Wordt de polder Rijnenburg en Reijerscop volgebouwd met grote turbines, een zee van zonnepanelen, of beide? Dat bepaalt de gemeenteraad in de loop van volgend jaar. Dit zijn de zes scenario’s voor het eerste Utrechtse ‘energielandschap’.

Met name de windmolens zijn omstreden bij omwonenden, die geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling vrezen.

Lees verder op AD.nl

Investeerders steken liever geld in zonnepanelen dan in windmolens. En met reden…

Er moeten vragen worden gesteld bij de capaciteit van windturbines als alternatieve energiebron. De opbrengsten lijken minder hoog dan oorspronkelijk was gehoopt, terwijl tevens met belangrijke ecologische complicaties rekening moet worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University, die een analyse hebben gemaakt van de prestaties van 411 onshore windturbine-parken in de Verenigde Staten.

Volgens het rapport zouden zonnecentrales per vierkante meter tien keer meer energie opleveren dan de windturbineparken en ook minder bijdragen tot een lokale opwarming.

Lees verder op Express Business

Energiepark ‘Het Groene Lint’ presenteert alternatief plan voor Rijnenburg

Deze week werd een flyer h.a.h. bezorgd in delen van De Meern, Nieuwegein en Rijnenburg en Reijerscop, afkomstig van het Energiepanel. Dit panel heeft een duurzaam energiescenario ontwikkeld  – zonder windmolens, met goed rendement, naar eigen zeggen. Het plan is niet opgenomen in de bestaande scenario’s, omdat het geen hoge windmolens bevat.
Voor het idee hebben de parkpergola en het Lint van het Utrechtse Maximapark model gestaan. Op de website parkhetgroenelint.nl staan ontwerpschetsen, waarop overigens wel degelijk windmolens te zien zijn, zij het heel kleine exemplaren. De ontwerpen zien er aantrekkelijk uit en verdienen het om serieus bekeken te worden.

Een modern en duurzaam energiepark, dat toepasbaar is in elk park en op elk bedrijventerrein in en rondom Utrecht.

Lees verder op parkhetgroenelint.nl

Wij willen verduurzamen, maar dan wel democratisch

Het verzet tegen de windmolens in Groningen en Drenthe krijgt een landelijk vervolg in het zogeheten Democratisch Energie Initiatief (DEI).
Het eist meer democratie bij de ontwikkeling van de plannen voor de bestrijding van de CO2-uitstoot. Gemeenten en waterschappen in 30 regio’s moeten het komende jaar een plan opstellen om in hun gebied de energie te verduurzamen. Volgens het DEI krijgen de bestuurders een dwingende opdracht, waarin onvoldoende ruimte is voor de ideeën en opvattingen van de burgers.

Wij willen een verduurzaming die democratisch is gelegitimeerd

Lees verder op climategate.nl

Lopen Drenten en Groningers gezondheidsgevaar door windmolens? Gemeenten onderzoeken het

GGD Drenthe en Groningen gaan eventuele gevolgen voor de gezondheid van inwoners in de Veenkoloniën door de komst van 45 windmolens onderzoeken. De gemeentelijke gezondheidsdiensten benaderen inwoners, die in de omgeving windparken Drentse Monden en Oostermoer wonen, onder meer om hun longen te laten onderzoeken.

Het zoeven en zwiepen van de molens zou kunnen leiden tot gezondheidsklachten als ‘angst, negatieve gevoelens, gedragsverandering en stress’

Lees verder  op dvhn.nl (abonnees)

Niemand hoeft meer mee te praten in de gemeente Utrecht

Schrijver, journalist en columnist Jerry Goossens schrijft van dinsdag tot en met zaterdag in het AD over wat hem opvalt in de stad Utrecht. Dit keer over burgerparticpatie.
Jerry Goossens 28 september 2018, 06:58

Al dat geklets is overbodig. De werkwijze is nu anders: niemand hoeft meer mee te praten

Lees verder in het AD of op Topics.nl (abonnees)

Wijknetwerk Galecop woest op Utrechtse wethouder van Hooijdonk (GroenLinks)

Het wijknetwerk in Galecop is woest over de uitspraak die GroenLinks wethouder van Hooijdonk van Utrecht heeft gedaan over de windmolens die zouden komen in polder Rijnenburg en Reijerscop bij Nieuwegein. Jan van Rossum, de voorzitter van het wijknetwerk in Galecop wil dat de politiek in Nieuwegein krachtig een signaal van afkeuring geeft richting de Utrechtse politiek.

Wij hebben geen behoefte aan een debacle à la Houten
Jan van Rossum, voorzitter Wijknetwerk Galecop

Lees verder op Pen.nl

.

Wethouder Van Hooijdonk onder vuur na uitspraken over windmolens

Omwonenden van polder Rijnenburg en de VVD in Utrecht zijn verbolgen over uitspraken van wethouder Lot van Hooijdonk over de komst van windmolens in het gebied. In een tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks zegt ze dat het al zeker is dat de turbines worden geplaatst.

Dit versterkt het gevoel bij omwonenden dat in het stadhuis al wordt gedacht dat de windmolens er komen”
VVD-raadslid Gertjan te Hoonte

Lees verder op AD.nl.

‘Windmolenterroristen’ worden eindelijk gehoord door de overheid

De muur van woede zag ik op een avond in Groningen. Ed Nijpels kwam de burgers uitleggen dat we allemaal milieuvriendelijk worden en daar zat Lies, ze kóokte. Ze wilde alles tegelijk vertellen, acht jaar vechten tegen windmolens en dit als resultaat: dovemansoren.
Wat begon als een actiegroep met een alternatief voor windmolens op land, eindigt met de dreiging van terrorisme. ‘Windturbínes’, corrigeert Lies, ‘van tweehonderd meter hoog. Ze maken ons gebied tot industriegebied.’

‘De achterliggende gedachte is’, zei een topambtenaar tegen Lies, en dat heeft ze op band, ‘om dingen tegen de zin van mensen door te drukken’.

Lees verder op volkskrant.nl.

Wethouder wekt woede met ‘verspreking’ over windmolens

De Utrechtse VVD is boos op wethouder Lot van Hooijdonk. Die beweert in een interview dat het vaststaat dat er in Polder Rijnenburg windmolens komen. Volgens de VVD klopt daar niets van en moet er nog een besluit komen over vier verschillende varianten van duurzame energie-opwekking. Inmiddels heeft Van Hooijdonk gezegd dat ze zich heeft versproken.

We kunnen die windmolens niet meer wegdromen”
Lot van Hooijdonk

Lees verder op RTVUtrecht.nl en leidsche-rijn.nieuws.nl.

Met een bescheiden windmolen de wereld veroveren

Na Groningen wil E.A.Z. Wind nu de wereld veroveren met hun bescheiden windmolen met houten wieken. Doel: productie en verbruik windenergie bij elkaar, dus lusten en lasten op één erf. Pluspuntje: ‘Deze molen is goedkoper dan een nieuwe tractor.’

Ons doel is dat elke boer zijn eigen stroom kan opwekken

Lees verder op Volkskrant.nl.

Onze groene energie verwoest elders de natuur

Door de energietransitie in het Westen stijgt de vraag naar grondstoffen als nikkel en kobalt. Inwoners van Madagaskar, rijk aan grondstoffen, gingen op de Filippijnen kijken hoe de mijnbouw daar de natuur heeft verwoest.

Voor ‘schone’ energie zijn meer mineralen nodig dan voor fossiele energie

Lees verder op nrc.nl.


Provincie Utrecht: ‘Plaatsing windmolens in Houten en Wijk bij Duurstede niet afdwingen’

De provincie Utrecht is niet van plan de plaatsing van windmolens in Houten en Wijk bij Duurstede af te dwingen. Alleen als de gemeenten zelf voldoende draagvlak weten te vinden, kan plaatsing doorgaan.

Wij wijzen gebieden aan waar windmolens kunnen, niet waar ze moeten

  • Woordvoerder gedeputeerde Pim van den Berg

Maarten Venderbosch


IJsselstein duldt geen Utrechtse windmolens aan gemeentegrens

De gemeente IJsselstein wil niet dat er windmolens aan haar gemeentegrens worden geplaatst. Een brief met die boodschap wordt binnen zes weken verstuurd aan het stadsbestuur van buurgemeente Utrecht.
Lees verder op AD.nl.


IJsselstein verzet zich tegen komst windmolens polders Rijnenburg en Reijerscop

De gemeenteraad van IJsselstein verzet zich tegen de komst van windmolens aan de grens van de gemeente. In een motie die is aangenomen door de raad, wordt het college opgeroepen een brief te sturen naar Utrecht met de mededeling dat IJsselstein de windmolens niet wil hebben.

Windmolens zullen van grote invloed zijn op IJsselstein en haar inwoners, overlast is onvermijdelijk

Lees verder op RTV Utrecht.


Onvrede over windmolens en zonnepanelen in Utrechtse polder blijft

De windmolens wat verder weg, iets meer zonnepanelen en wat meer aandacht voor het landschap. Daarmee komt Utrecht de omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop tegemoet na een bewogen meepraatbijeenkomst, vorige maand in De Meern.
De resultaten van de reacties van de bezoekers waren zaterdag zichtbaar tijdens een tweede ‘Werkbijeenkomst’ in het NBC congrescentrum in Nieuwegein. Enkele honderden mensen bezochten de bijeenkomst, waar de gemeente de aangepaste plannen op tientallen borden en schermen presenteerde. Van groot enthousiasme was nog altijd geen sprake. Scepsis overheerst.

Het geluid blijft, het verstoorde uitzicht en de knipperlichtjes op die dingen.

Lees verder op AD.nl.


Bewoners polder Rijnenburg: raad moet ingrijpen in ‘geflopt proces’  (AD 1 juni 2018)

Utrechtse raadsleden moeten ingrijpen om alsnog ‘zorgvuldige participatie’ van bewoners en omwonenden van Rijnenburg over de toekomst van de polder mogelijk te maken. Die oproep deden bewoners gisteravond in het Utrechtse stadhuis. Tijdens een raadsinformatie-avond kwam opnieuw alle kritiek over die participatie op tafel. In de polder, gelegen in de linkeroksel van knooppunt Oudenrijn, wil de gemeente Utrecht een ‘energielandschap’ ontwikkelen, met onder meer windmolens. Burgers mogen meepraten, maar criticasters spreken van een ‘geflopt’ proces.

Het was alleen voor de bühne, er is totaal niet naar ons geluisterd
Lees verder op AD.nl.


Omwonenden polders Rijnenburg en Reijerscop: “Er is totaal niet naar ons geluisterd”

UTRECHT – Waardoor is het overleg tussen politiek en omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop misgelopen? Over die vraag praten politici, bewoners en andere betrokkenen vanavond tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst uitten de overgebleven leden van de uitwerkingsgroep vooral hun onvrede over het proces. Sommigen van hen dachten nog te kunnen meebeslissen over de mogelijke komst van het windmolenpark, maar in feite praat de groep alleen mee over de invulling van het plan.
“We staan er meer voor de bühne dan dat we echt inspraak hebben gehad”, zo zei Maurice Kassing namens de opgestapte leden van de uitwerkingsgroep.

Het was alleen voor de bühne, er is totaal niet naar ons geluisterd

Lees het hele bericht op RTV Utrecht.


Vraagtekens woningbouw Rijnenburg worden groter

VAR 24-5-2018
VAR 24-5-2018

De Uitwerkingsgroep Rijnenburg is opgeheven door de gemeente. Onlangs stapten 6 bewoners uit de groep, waarin ook een ontwerpbureau, gemeente en initiatiefnemers voor het Energielandschap in de polder Rijnenburg zijn vertegenwoordigd.
Na een gesorej net energiewethouder Lot van Hooijdonk viel dit besluit. Net als wethouder Paulus Jansen zet Van Hooijdonk ook vraagtekens bij de woningbouw in Rijnenburg.
Lees verder krantenknipsel.


Bouwers boos, burgers boos: met de energietransitie gaat het uitstekend

Na jaren geploeter blijken de Duitsers met hun Energiewende broddelwerk te hebben afgeleverd. Gedegen Nederlands vakwerk begint daarentegen vruchten af te werpen. Maar sinds het kabinet heeft besloten de gaskraan definitief dicht te draaien, lijkt de geestdrift het ook hier te winnen van de ratio die rond de energietransitie nodig is.
Pakweg 10 jaar na de start van de veelgeprezen Energiewende leunt de Duitse stroomvoorziening nog voor het overgrote deel op fossiele brandstoffen, deels het verwoestende bruinkool.
De energietransitie is typisch zo’n onderneming die je niet op een namiddag in elkaar flanst, maar waar een gedegen plan aan ten grondslag moet liggen, ondersteund door de beste kennis, feiten en data. Een nationale coördinatie is daarbij essentieel en is ook belangrijk om overgemotiveerde gemeentebestuurders tegen zichzelf te beschermen, en burgers tegen willekeur. Zo joeg de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk eind 2017 bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht de schrik op het lijf met een brief dat hun wijk in 2030 van het gas wordt gekoppeld: een keuze van de Utrechtse ‘regiotafel Energietransitie’, waar naast de gemeente ook de energiemaatschappijen, de netbeheerder en de woningcorporaties zijn aangesloten.
Lees verder op stadszaken.nl.


Zonnewende in Duitsland

Veel windparken in Duitsland zullen binnenkort moeten worden ontmanteld. De demontage kan tot onverwachte problemen leiden. Vanaf 2020 vervalt de jaarlijkse subsidie voor duizenden windturbines in de Bondsrepubliek. De exploitanten moeten dan hun elektriciteit aanbieden op de open markt – maar daar zijn de prijzen op een dieptepunt. Het recyclen van de componenten vormt een bijzondere uitdaging bij de ontmanteling. “We hebben windturbines gebouwd met enorme subsidies, maar niemand dacht eraan wat er naderhand met de apparatuur zou gebeuren, bijvoorbeeld dat de gebruikte onderdelen recyclebaar moesten zijn”, zegt Herwart Wilms, Managing Director van het grootste afvalbedrijf van Duitsland, Remondis.

We hebben windturbines gebouwd met enorme subsidies, maar niemand dacht eraan wat er naderhand met de apparatuur zou gebeuren

Lees verder op climategate.nl.


‘Serieuze zorgen’ over participatie rondom energielandschap Rijnenburg

De Utrechtse GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk maakt zich ‘serieuze zorgen’ over het participatieproces rondom de plannen van Utrecht om de polders Rijnenburg en Reijerscop vol te zetten met zonnepanelen en of windmolens. Dat schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad.
Reden voor de zorgen van de wethouder is dat onlangs zes leden van een uitwerkingsgroep – die nadenken over de toekomst van de polder – wegens onvrede over het proces zijn opgestapt. In een brief schrijven de opgestapte leden dat ‘de stem van de initiatiefnemers (met name windenergie) zo dominant is geworden dat de huidige voorstellen nu voor ons niet meer verdedigbaar zijn’.
Foto: Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). © Marnix Schmidt
Lees verder op AD.nl.


Buren van Rijnenburg niet tevreden met participatieproces

De belangenvereniging Buren van Rijnenburg vindt dat de gesprekken over de bouw van windmolens en zonnepanelen in Rijnenbrug niet eerlijk verlopen. Rijnenburg is een polder naast de wijk Vleuten-De Meern. De gemeente wil dit gebied gebruiken voor de productie van duurzame energie. Op 17 mei vindt een werkbijeenkomst in De Schalm plaats waar bewoners in gesprek kunnen gaan met de gemeente, belanghebbende en initiatiefnemers over de plannen voor de polder.
De aankomende coalitie doet geen recht aan de mening van heel Utrecht.
Gezien de verschillende standpunten en belangen wisten we op voorhand dat het een complex proces zou worden.

De aankomende coalitie doet geen recht aan de mening van heel Utrecht

Lees verder op leidscherijn.hu.nl.


Energietransitie die over Nederland wordt uitgestort zorgt voor duurzaamsheidskloof in onze samenleving

Ik ben geen klimaatscepticus, maar wel een klimaatdraagvlakscepticus. Ik vrees dat de energietransitie die nu door kabinet en maatschappelijke partners over Nederland wordt uitgestort tot diepere scheidslijnen zal leiden en de populistische kortsluiting tussen hoger en lager opgeleiden verder zal doen toenemen.
Er loopt een duurzaamheidskloof door onze samenleving. Een sterke alliantie van (start-up)bedrijfsleven en groene studenten heeft het klimaatvraagstuk als het meest urgente toekomstthema omarmd. Groene innovatie is de enige weg vooruit, voor economie en samen­leving. Maar er zijn ook grote groepen mensen die je, op z’n zachtst gezegd, ‘klimaatneutraal’ zou kunnen noemen. Die het vraagstuk tamelijk onverschillig laat, en die zich vooral panisch afvragen wie die energietransitie precies gaat betalen.
Lees verder op volkskrant.nl.


VVD breekt lans voor critici Energielandschap Rijnenburg

Het Energielandschap. Dat gaat over de plannen van Utrecht om de polders Rijnenburg en Reijerscop vol te zetten met zonnepanelen en/of windmolens. Want gebouwd wordt er daar tot 2030 toch niet.
Het voornemen van Utrecht is niet onomstreden. En zeker niet in Nieuwegein en De Meern. En nu vindt er op donderdag 17 mei een werkbijeenkomst plaats in Rijnenburg. Zonder de gekende critici Buren van Rijnenburg en Reijerscop. De VVD wil van het Utrechtse college weten waarom dat zo is.
Het lijkt er nu op dat alleen de experts van grootschalige energieopwekking aanwezig zullen zijn, om vragen over de verschillende scenario’s te beantwoorden. En zijn die kenners niet per definitie ook voorstanders, vragen de liberalen zich af.
Lees verder op AD.nl.
Lees de brief Vragen van raadslid G. te Hoonte, VVD  Vragen van raadslid G. te Hoonte, VVD [pdf]


Buren van Rijnenburg wil participeren bij discussie om windmolens

VARnws 4-5-2018
VARnws 4-5-2018

De Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) wil graag deelnemen aan participatiebijeenkomsten als betrokkenen bij de ontwikkeling van Rijnenburg en Reijerscop als duurzaam energielandschap. De eerste werkbijeenkomst komt eraan, maar de BVRR is hiervoor als organisatie niet uitgenodigd. De Buren weet dat zij belangrijke informatie bij elkaar heeft gezocht om bij te dragen aan de 4 scenario’s voor de polders. Bovendien hebben ruim 1250 bewoners van De Meern, Rijnenburg en Nieuwegein een petitie van de Buren ondertekend, waarin het belang van goede participatie wordt onderstreept. Daarnaast wordt een voorkeur uitgesproken voor zonne-energie boven grootschalige windenergie.
Lees verder op VARnws.nl.


Windenergie vs natuur – “…en dan gaan ze tsjop-tsjop-tsjop door die hakkers heen…”

We zetten volop in op duurzame energie en om de doelstellingen te halen bouwen we veel windmolens, onder meer in de Noordzee. Dit heeft echter gevolgen voor de natuur: bruinvissen vertrekken, vogels vliegen tegen de wieken aan en ze raken leefgebied kwijt door windmolens. We zien hoe eigenaren van windparken, politici en natuurliefhebbers worstelen met dit dilemma.
Zo worden In de Eemshaven in Groningen meer windmolens gebouwd, maar uit onderzoek blijkt dat er relatief veel vogels dood zullen gaan omdat ze tegen de wieken vliegen. Het plan is nu om de windmolens af en toe ’s nachts stil te zetten als de vogeltrek is, maar niet alle windparken zijn daar blij mee.
Bekijk de uitzending van De Monitor van 1 mei 2018


Heibel over energiepark Rijnenburg: ‘gemeente doof voor alternatieven’

De initiatiefnemers van het toekomstige energiepark in polder Rijnenburg luisteren niet naar omwonenden en drijven hun eigen zin door. Dat zegt een groep leden van de zogenoemde uitwerkingsgroep, die meepraat over de plannen. De leden willen hun naam niet meer aan het project verbinden en stappen uit de groep.
”Van alternatieven die wij hebben ingebracht hebben we niets teruggezien”, zegt een van de teruggetreden leden, die anoniem wil blijven. Voorbeelden zijn het plaatsen van zonnevelden in de vervuilde plas in Rijnenburg of het integreren van zonnepanelen in een brede geluidswal.
De leden van de uitwerkingsgroep hebben het idee dat ze vooral worden gebruikt zodat de gemeente goede sier kan maken met de mate van inspraak rond het project. ”Ze zeggen steeds dat ze zo goed samenwerken met omwonenden, maar dat klopt helemaal niet. Daar doen we niet meer aan mee.”
Lees verder op RTV Utrecht.


Uitwerkingsgroep voor duurzame energie in polder Rijnenburg spat uiteen

De groep die helpt met het uitwerken van scenario’s voor het ‘energielandschap’ Rijnenburg, is voor de helft opgestapt. Dat hebben zes leden van de uitwerkingsgroep in een brief aan de gemeenteraad van Nieuwegein kenbaar gemaakt. Ze hebben geen vertrouwen meer in de gemeente Utrecht bij de voorbereiding van plannen voor windturbines en zonneparken in de polder ten westen van Nieuwegein.
De uitwerkingsgroep is in het leven geroepen om omwonenden en belanghebbenden bij de polder Rijnenburg te betrekken bij de ontwikkeling van het energielandschap. Ze bestond aanvankelijk uit vijftien leden uit Utrecht, Nieuwegein en  IJsselstein. Nadat eerder al twee leden opstapten, volgen nu nog zes dat voorbeeld.

Wij opperden de aanleg van meer zonnepanelen, maar dat kon niet vanwege de beperkte capaciteit van een hoogspanningsstation. Een volgende bijeenkomst stonden meer windturbines ingetekend, met een vergroot hoogspanningsstation.

Lees verder op AD.nl.


De klimaatlobby kreeg een flinke klap van de (wind)molen en maakt van klimaat religie

Van alle lobby’s in Europa is de ‘klimaatlobby’ het sterkst. Sterker dan de Duitse auto-industrie of Franse landbouwsector. Te machtig, bij gebrek aan tegenwicht. Kracht van de klimaatlobby is de coalitie: ‘groen- en grootkapitaal’. Links en rechts samen. Gloeilampen verdwenen. Windmolens rukken op. Stroomprijzen exploderen. De belastingbetaler is weerloos. Allemaal om de gemiddelde temperatuur in 2100 met 0,17 graad te drukken.
Rutte-III ziet zich als ‘groenste regering ooit’. En dat zonder GroenLinks. De geest van Bilderberg regeert: de coalitie ‘groen- en grootkapitaal’. Volgens klimaatminister Wiebes gaat tijdens deze hoogconjunctuur economische groei op aan de ‘energietransitie’. Alles is nu: ‘uitvoering’. Jawohl! ‘Bijbaantjeskoningen’, vaak ex-politici die hun ‘netwerk’ verkopen, staan paraat om het middenveld te verleiden en de publieke opinie te misleiden.
Lees verder op devolkskrant.nl.


Groningen zet windmolens stil om vogelsterfte tegen te gaan: windboeren niet blij

In de Groningse Eemshaven staan 88 windmolens en er komen er 64 bij. Het is ook een belangrijke trekroute: er vliegen jaarlijks miljoenen vogels over. Daarvan vliegen duizenden zich dood tegen de wieken aan. Maar daar heeft de provincie Groningen iets op gevonden: ze gaat de windmolens tijdelijk stil zetten tijdens de vogeltrek. Doel is het aantal dodelijke botsingen met driekwart te verminderen. Alleen de windboeren zijn niet blij.
‘Het levert de bizarre situatie op dat we duurzame energieproductie stil leggen, om enkele duizenden vogelslachtoffers te besparen’, aldus een email die wij krijgen van een windboer.

Rapport laat zien: duizenden slachtoffers onder vogels

Lees verder op De Monitor.


Draagvlak is cruciaal voor windparken op land, maar wat houdt dat in?

Met een dialoog over energie wil de provincie draagvlak creëren voor extra windparken in Groningen. Maar niet iedereen is het eens over wat precies de definitie is van draagvlak.
Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wil vooral dat mensen komen meepraten over de voorwaarden waaraan nieuwe windparken moeten voldoen. ‘Dat is draagvlak.’
Maar praten over de voorwaarden insinueert dat de bouw van extra windmolens op land al een feit is. De provincie wil tenslotte dat Groningen de ‘duurzame stekker van Nederland’ wordt.
Lees verder op RTV Noord.


Windmolens zijn stoorzenders voor het hart

Windenergie - Stoorzenders voor het hart
Allgemeine Zeitung 5-3-2018

Volgens de Duitse natuurkundige prof. Christian-Friedrich Vahl vermindert het ultrasone onhoorbare geluid van windmolens de kracht van de hartspier tot 20% en verhoogt het het risico op vaatvernauwingen.

“Infrageluid heeft een groot bereik en wordt niet getemperd door ramen of metselwerk. Het zou 30 meter hoge en acht meter dikke muren nodig hebben om te beschermen tegen de gebruikelijke infrasoonfrequenties. En met steeds groter wordende windturbines tot 200 meter met een toenemend vermogen, zal de infrageluidbelasting vanzelfsprekend hoger zijn.”

Klik op het artikel om te lezen. Link naar het Duitstalige artikel in Allgemeine Zeitung.


Vergunning voor acht windmolens wéér vernietigd

De rechter heeft voor de tweede maal de vergunning vernietigd die de gemeente Rotterdam had verleend voor acht windmolens aan het Hartelkanaal. Bewoners uit Geervliet en Heenvliet vochten met succes de afgegeven vergunning aan. Zij hebben al jaren last van de herrie.
Jan de Rijke van de bewonersorganisatie Buren van Botlek is blij met de uitspraak. ,,Goed dat Rotterdam opnieuw een tik op de neus krijgt. Het houdt geen rekening met de buren, maar doet gewoon.’’ Rotterdam beraadt zich op de uitspraak, meldt een woordvoerster.
Lees verder op AD.nl.


Windmolens maken wel degelijk ziek

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.
Omdat de nieuwe en grotere types windturbine meer laagfrequent geluid produceren, zal ook de hinder toenemen. Dit bleek in Houten, waar sinds de plaatsing van een aantal hoge turbines, de omwonenden over geluidsoverlast klagen. Toch heeft het drie (!) jaar geduurd voordat onderzoekers van de Universiteit van Utrecht konden bewijzen dat de overlast gevende toon gerelateerd was aan de turbines. De exploitanten moeten nu de coating van de bladen aanpassen.
Download de PDF Windmolens maken wel degelijk ziek .


Discussie over energiebeleid Leidsche Rijn in debat ‘Utrecht 2030′

Leidsche Rijn en de rest van Utrecht moeten energieneutraal worden, zo luidt een van de thema’s waarover gedebatteerd werd in het debat ‘Utrecht 2030’. Het lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen vond maandagavond plaats in TivoliVredenburg met alle vijftien partijen in Utrecht. Vanuit de organisatie van Buren van Rijnenburg werd gezegd dat het onbegrijpelijk is dat windmolens op land moet komen: ‘’Het is gebleken dat windmolens nu op zee zonder subsidie aangelegd kunnen worden, windmolens op zee zijn een goede bouw voor de toekomst’’. VVD-lijsttrekker Dimitri Gilissen is het daarmee eens: ‘’Die molens moeten absoluut niet op het land komen, dat land hebben we nodig om woningen neer te zetten, want we kunnen nergens anders in Leidsche Rijn bouwen’’.
Lees verder op leidscherijn.hu.nl.


Partijen durven zich niet al te hard uit te spreken vóór windmolens

De windmolen is uit de gratie. In de verkiezingsprogramma’s durft geen enkele partij in de grotere gemeenten rondom Utrecht keihard te stellen dat er meer van deze energie-opwekkers moeten komen.
De weerstand tegen windmolens groeit en voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week, hebben maar weinig partijen de windmolen prominent in het programma staan. Alleen de uitgesproken tegenstanders zeggen hardop dat deze horizonvervuiler niet meer welkom is.
Partijen die van oudsher voorstander zijn van strenge milieuregels, draaien in de verkiezingsprogramma’s om de hete brij heen. In Nieuwegein, Zeist, Stichtse Vecht en Veenendaal durft eigenlijk alleen GroenLinks nog te opperen dat er op zijn minst onderzocht moet worden waar nog ruimte is voor windmolens.
Lees verder op AD.nl.


Routekaart Waterstof: vijf key messages over waterstof

In 2030 duurzame waterstof op grote schaal beschikbaar. Hoe? Check de vijf key messages in de nieuwe Routekaart Waterstof voor Nederland.

1 De klimaatdoelen voor 2050 realiseren
2 Een integrale visie op energietransitie
3 Grijze, blauwe en groene waterstof
4 Niet wachten, maar vandaag beginnen
5 Blijf innoveren met waterstof

Lees verder op opwegmetwaterstof.nl.


Windturbine schade: glasvezeldeeltjes verontreiniging

Op een veld in de buurt van Borchen-Etteln (D) heeft het derde zware windmolenongeluk in het district Paderborn binnen twee jaar plaatsgevonden. De glasvezeldelen van de verminkte rotors zijn verspreid over een groot gebied en vaak zeer klein – een reiniging wordt bijna onmogelijk. Een dergelijke beschadiging is een echte ecologische ramp omdat de gehele omgeving is verontreinigd met de kleine vezeldeeltjes.
Deze glasvezeldeeltjes zijn bijzonder gevaarlijk wanneer dieren ze opeten, omdat ze erg scherp zijn. Het hele gebied is vervuild, waarschijnlijk moet ook aarde worden verwijderd. De volgende hooioogst in de gehele regio is in gevaar.

Diese Glasfaserpartikel sind besonders gefährlich, wenn Tiere sie aufnehmen, da sie sehr scharfkantig sind.

Lees verder op gegenwind.vogelsberg.de.


DE WINDWOKKEL IS IN ALLE OPZICHTEN EEN BETERE KEUS DAN DE WINDMOLEN

Bijna iedereen denkt dat een 3-bladige windmolen op een horizontale as het beste is. Simpelweg omdat dit het enige type is dat je overal ziet. Een turbine in de vorm van een wokkel op een verticale as is in alle opzichten een betere keus. Het enige nadeel is dat deze molens ongeveer twee keer zo duur zijn, maar dit verdien je gemakkelijk terug door een veel langere levensduur.
Rob Walter, gastdocent commerciële contracten aan de VU in Amsterdam, vindt dat we helemaal met windenergie moeten stoppen. Hij is niet de enige die kritiek heeft. Toch gaat de gesubsidieerde windmolenbouw gewoon door. Een aantal grote partijen verdient hier bakken met geld aan en het is immers groene energie, dus hoe kun je daar nu tegen zijn?
Lees verder op Eigenwijs Blij.


‘Ik word gek van die windmolens!’

Wim Luiken uit Nieuwe Niedorp is helemaal klaar met de windmolens die volgens hem veel geluidsoverlast veroorzaken. Eentje wordt nu vervangen door een groter exemplaar en hij snapt niet dat dat zomaar kan. Volgens de gemeente Hollands Kroon gaat alles echter volgens de regels.

Bekijk de reportage op YouTube.


Het geluk van Groningen

Het Gronings gas was lange tijd een zegen voor ons land. Inmiddels is het een slepend hoofdpijndossiers. Hoe komen we daar van af? Door de gaskraan dicht draaien ja, maar, wat dan? Misschien is er een alternatief en uitgerekend eentje waarbij Groningen voorop loopt: Waterstof, een schone kans voor Groningen.
Hoe je waterstof produceert met behulp van zonnepanelen op land en windmolens op zee. Opslag en transport via de huidige infrastructuur voor aardgas.
Bekijk de Brandpunt reportage Het Geluk van Groningen.


“Geen windmolens in de buurt van bewoonde gebieden”

windmolens niet in Rijnenburg - Stadsbelang
Stadsbelang 7-2-2018

Vandaag verscheen een bijlage van Stadsbelang Utrecht bij Weekkrant De Brug. Hierin laat de partij duidelijk zien geen voorstander te zijn van windmolens in de buurt van bewoonde gebieden. Geen windmolens dus in Rijnenburg en Reijerscop. Stadsbelang Utrecht zit in de gemeenteraad van Utrecht. Binnenkort zijn er verkiezingen…
Klik op de afbeelding voor een vergroting.


‘Gevaarlijke verkeerssituaties door windturbine aan de A4’

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg en omwonenden hebben bezwaar ingediend tegen de ontwerpvergunning van Rijkswaterstaat voor de windturbine bij CEVA Logistics langs de A4.
De bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de A4 waar dagelijks zo’n 200.000 weggebruikers de windturbine passeren. De turbine staat hier gevaarlijk dicht op de weg (ca. 61 m.). Automobilisten zien de turbine vanuit elke ooghoek en worden afgeleid wanneer zij het 150 m. hoge en bewegende gevaarte passeren. Ook de opvallende verlichting en de slagschaduw kunnen gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.
Lees verder op Het Krantje online.


Infrageluid en laagfrequent geluid – heeft dit invloed op de menselijke gezondheid?

Biomedisch ingenieur dr. Mariana Alves-Pereira bestudeerde onlangs de impact van ILFN van windturbines in Ierland, en concludeerde dat geluidsvoorschriften moeten worden bijgewerkt om de geluidsniveaus weer te geven die de volksgezondheid in gevaar brengen.

Why is it that infrasound and low frequency noise (ILFN) is still such a taboo subject?

Lees het Engelstalige artikel verder op Engineers Journal.


Ombudsman: klachten omwonenden windmolens Houten zijn terecht

HOUTEN – De Nationale Ombudsman heeft vijf klachten van omwonenden van windmolenpark Houten gegrond verklaard. Dat heeft de Ombudsman laten weten aan woordvoerder Maurice Bakker van Stichting Gigawiek, een actiegroep tegen het molenpark.
Omwonenden hebben afgelopen zomer bij de Ombudsman geklaagd over de afhandeling van hun klachten over onder meer het geluid en de slagschaduw van de windmolens. Zij vinden dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van de provincie en de gemeente Houten daarin ernstig tekort zijn geschoten.
“Als zij klachten ontvangen, moeten ze reageren”, legt Bakker uit. “Dat is niet of niet voldoende gebeurd. De Ombudsman noemt het nu terecht dat omwonenden daarover klagen.”
Lees verder op rtvutrecht.nl.


Zonne-energie in trek door aantrekkelijke prijs zonnepanelen en zeker rendement

Het gaat plotseling geweldig met de zonne-energie in Nederland. Het afgelopen jaar zijn er 3,1 miljoen zonnepanelen bijgeplaatst, zodat het opgestelde zonnevermogen groeide met meer dan 60 procent. Net iets minder dan de helft van die nieuwe panelen is aangeschaft door particulieren. Maar zo mooi als het nu is, blijft dat financiële plaatje niet. Op dit moment geldt de salderingsregeling: elke kilowattuur die de paneelbezitter niet meteen zelf gebruikt, kan worden teruggeleverd aan het net, en de paneelbezitter krijgt voor die stroom evenveel als hij zelf betaalt voor een kilowattuur. Een zeldzaam mooie regeling, die lucratiever wordt naarmate zonnepanelen goedkoper worden.
Lees verder op volkskrant.nl.


Windenergie gaat nog duurder worden

Er wordt wel gezegd dat windenergie tegenwoordig goedkoop is, maar dat is een fabel. Elektriciteit uit wind is blijvend héél veel duurder dan elektriciteit uit gas of uit kernenergie. Van meerdere kanten wordt verteld dat windenergie, vooral elektriciteit uit wind op zee, in de komende decennia goedkoper zou worden dan elektriciteit uit fossiel of kernenergie. Dat is onzin, zelfs al zou de marktprijs voor olie verdubbelen of verdrievoudigen. Het is tijd om dit soort berichten te ontzenuwen. De Nederlandse burgers en hun politieke leiders hebben er recht op te weten hoe het echt zit.

Windenergie blijft duur en wordt nog duurder naarmate het aandeel windenergie groter wordt.

Lees het volledige artikel op climategate.nl.


Zonnepark Galecop in aanbouw

In het Zonnepark Galecop in Nieuwegein, komen 1186 zonnepanelen van elk 270 Wattpiek op een stuk grond langs de A12, de zogenaamde Galecopperzoom. Het park wordt vijf hectare groot, dat is vergelijkbaar met ongeveer tien voetbalvelden. Daarmee is het één van de grotere solarparken in de provincie.
De gemeente Nieuwegein heeft de grond tot 2030 ter beschikking gesteld voor de opwek van zonne-energie. Zonnepark Galecop PCR, een zogenoemd ‘postcoderoosproject’, krijgt een vermogen van 320 kWp en levert een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 300.000 kWh aan groene stroom. Naast het PCR wordt nog een zonnepark gerealiseerd, maar dan binnen het kader van de SDE+-regeling.
Lees verder op pen.nl.


Geen gas of windmolens. Hoe gaat de lokale politiek klimaatkeuzes verkopen?

Gaan politieke partijen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad een eerlijk verhaal vertellen over de noodzakelijke lokale klimaatmaatregelen? Er zijn deskundigen die dat somber inzien. Zodra het concreet wordt, zijn veel mensen en dus ook politici ineens tegen. Bekendste voorbeeld: de windmolens. [..] Vanaf nu gaan we dus de bewoners, maar ook de gemeentes meer invloed geven op hoe die energietransitie lokaal gaat plaatsvinden. Politieke partijen moeten dus bij de gemeenteraadsverkiezingen met de billen bloot.
Lees het volledige artikel op De Monitor.


Omwonenden windmolenpark zwaar teleurgesteld in ‘kilheid’ politiek: hardere acties

Omwonenden van het windmolenpark ten zuiden van Delfzijl zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente. Die heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding van het windmolenpark met zestien windmolens. De uitbreiding veroorzaakt volgens de omwonenden onrust in de dorpen.
De gemeente Delfzijl gaat aan die onrust en zorgen voorbij door kil te melden dat de besluitvorming over de windmolens een gepasseerd station is, zeggen de omwonenden. Zij ervaren de omgang van de gemeente met de burgers als kwetsend.
Lees het volledige artikel op RTV Noord.


Zo duurzaam zijn die windmolens niet

Windturbines maken vergt veel metalen en mineralen. Het delven daarvan schaadt mens en milieu. Tijd voor een ‘faire’ molen, vindt ook de windsector zelf. Ze staan er om het klimaat te redden door groene stroomproductie. Toch zijn windturbines niet volledig duurzaam te noemen. De snelle groei van het aantal windmolenparken gaat soms ten koste van mens en milieu, stelt de duurzame ontwikkelingsorganisatie ActionAid in een nieuwe studie. Voor de productie van windmolens zijn allerlei metalen en (soms schaarse) mineralen nodig. Mijnbouwbedrijven winnen die, hoofdzakelijk in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dat gaat gepaard met ‘milieuschade en mensenrechtenschendingen’, concludeert de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo), die de studie voor ActionAid uitvoerde.

Maar waarborg dan wel dat de windmolens gemaakt zijn van eerlijke materialen

Lees verder op trouw.nl.

Hakken in zand tegen molens

Alerte burgers viel het op dat de provincie Zuid-Holland een verbod op windmolens in Midden-Delfland heeft geschrapt. ,,Je moet er echt bovenop zitten.’’
Twee jaar geleden voorkwam de actiegroep Tegenwind-Molens dat er langs de A20 op de locatie Honderdland grote windturbines werden geplaatst. Ook de geplande windmolens op het terrein van ABC Westland in Poeldijk gingen niet door vanwege luide protesten van omwonenden.
De burgers waren er dankzij de actiegroep in een vroeg stadium bij geweest. De gigantische turbines bestonden alleen nog op papier. In Leidschendam-Voorburg hadden de omwonenden van een geplande windturbine echter niets in de gaten. Pas toen de vergunningen verleend waren en de procedures waren afgesloten, kregen ze lucht van de nieuwe ‘buurman’ omdat er vrachtwagens arriveerden met onderdelen van de 158 meter hoge molen.
“De draaiende wieken maken flitsende schaduwen in huis waar je gek van wordt”
Lees het volledige artikel op AD.nl.


Eneco zet proef windmolens in Houten alleen door met steun van bewoners

Energiebedrijf Eneco wil dit voorjaar meewerken aan een proef met een aangepast draaischema voor de omstreden windmolens in Houten, maar verbindt daar wel een harde voorwaarde aan: omwonenden moeten de proef steunen. Doen zij dat niet, of in onvoldoende mate, dan weigert het bedrijf de turbines ’s nachts een tandje zachter te laten draaien en overdag juist een tandje meer. De verwachting bij een test met dit alternatieve draaischema is, dat het gunstig uitpakt voor de nachtrust van bewoners van de wijken De Polder en Het Water. Zij wonen dicht op de windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
Lees het volledige artikel op AD.nl.


Zonneparken nemen steeds meer ruimte in beslag

Zeeën van zonnecellen leken ooit voorbehouden aan woestijngebied, maar ook in Nederland komen op boerenvelden en in natuurgebied steeds meer zonneweides. Goed voor de schone energie, maar wat betekent dit voor het landschap?
Er groeien nu bieten en aardappelen. Boerenland, 45 hectare. Volgend jaar moet op dit veld, in Middelharnis bij natuurgebied Haringvliet, een zee van zonnepanelen verschijnen. Bijna 134.000 stuks wil energiebedrijf Nuon er plaatsen. Keurig in rijen, op metalen pootjes, anderhalve meter van de grond. Een mini-energiecentrale kun je het gerust noemen, goed voor stroomlevering aan circa tienduizend huishoudens. De boer wil wel; die leent zijn grond uit aan Nuon, 25 jaar lang, tegen betaling.
Lees het volledige artikel op Trouw.nl.


Windmolens draaien tijdens storm in alle rust of helemaal niet

Het is windkracht 7 in ons land, aan de kust zelfs 9. En dan met windstoten die een snelheid van tegen de 90 kilometer per uur halen. Waarom draaien de windturbines dan niet op volle toeren? De reden hiervoor is dat elke windturbine een snelheidsbegrenzer heeft. Anders zouden ze niet meer te controleren zijn. Mathieu Meijer van energiebedrijf Eneco: ,,Op een zeker moment draait een windmolen op maximaal vermogen. Gelet op de wind vandaag zouden de molens zeker 25 meter per seconde moeten draaien, terwijl dat in werkelijkheid maar veertien meter is. Het is een kwestie van het afstellen van de bladen.”
Lees het volledige artikel op BN De Stem.


Postcoderoosproject (PCR) Zonnepark Galecop

Met dit project worden 1186 zonnepanelen van elk 270 Wattpiek geïnstalleerd op een stuk grond langs de A12, de zogenaamde Galecopperzoom.
De gemeente Nieuwegein heeft de grond tot 2030 ter beschikking gesteld voor de opwek van zonne-energie. Zonnepark Galecop PCR krijgt een vermogen van 320 kWp en levert een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 1.270.000 kWh aan groene stroom. Je kunt deelnemen aan het PCR Galecop voor € 315,00 per paneel.
Lees het volledige artikel op e-Lekstroom.nl.


Windmolenplan langs de Maas bij Nederasselt stilgelegd

NEDERASSELT – De stekker is uit het plan getrokken om windmolens langs de Maas de plaatsen. Om dat de inwoners van Nederasselt en Overasselt bijna allemaal tegen waren en ze ook aan de overkant van de rivier in het Brabantse Grave mopperden.
De actiegroep Windkracht Heumen meldt dat dit blijkt uit contacten met de gemeente. De fikse weerstand tegen het plan en de kleine kans dat er een vergunning afgegeven zal worden, zouden de oorzaak zijn van de stap.
Lees het volledige artikel op Omroep Gelderland.


‘Windmolens op zee vele malen goedkoper’ – burgerinitiatief gestart

Provinciale Staten beslist woensdag waar nieuwe windmolens in de regio moeten komen. Volgens Kees Pieters is er maar één goede plek: op zee. Hij voert daarom actie tegen de bouw van nieuwe windmolens op het land.
Pieters wil 40.000 handtekeningen binnenhalen voor een burgerinitiatief, zodat het onderwerp in de Tweede Kamer wordt besproken.
“In de regio Rijnmond worden 35 nieuwe windmolens gebouwd”, legt Pieters uit. “Dat kost 140 miljoen euro aan subsidie als je ze op land bouwt. Zet je ze in zee, dan kost dat maar 60 miljoen euro. Dat betekent dat we 80 miljoen euro in de sloot gooien.”
Lees het volledige artikel en bekijk de video op RTV Rijnmond.


Moederbedrijf Nuon gaat bieden op windmolenpark op zee

Vattenfall gaat meebieden om het windmolenpark Hollandse Kust Zuid te mogen bouwen. Het gaat om de eerste subsidievrije aanbesteding in Nederland. Vattenfall noemt de locatie van Hollandse Kust Zuid, zo’n 22 kilometer uit de Zuid-Hollandse kust ter hoogte van Noordwijk ”een perfect windgebied”.
Lees het volledige artikel op nu.nl


Subsidieaanvraag voor boren naar aardwarmte in Utrecht gedaan

Utrechtse initiatiefnemers hebben een subsidieaanvraag gedaan om te boren met een maximum van drie kilometer diep voor een onderzoek naar de winning van aardwarmte. Deze manier van warmtevoorziening kan helpen de Utrechtse klimaatambities te realiseren in 2020.
De meest geschikte plaats voor een proefboring lijkt de noord- of oostkant van Utrecht, vanwege de mogelijkheid om verbinding te maken met het warmtenet. Het boren zelf beslaat een periode van enkele maanden.
Lees het volledige artikel op nu.nl.


Energienota stijgt sneller dan kabinet denkt

Als er waardedaling door windmolens op land dreigt, wordt het bedrijfsleven nog steeds beloond en de burgers zelfs 3 keer gestraft, ook als je al het redelijke hebt gedaan aan je huis. Lees dit nieuwsartikel. Voor wie is onze steeds duurder worden overheid eigenlijk nog bezig?
Lees het volledige artikel op ensoc.nl.


Grondgebonden zonneparken

Verkenning naar de afwegingskaders rond locatiekeuze en ruimtelijke inpassing in Nederland

Initiatiefnemers, overheden, netbeheerders , belanghebbenden én burgers stellen zich de vraag welke locaties de beste mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling grondgebonden zonprojecten. Hierbij komen vragen aan de orde zoals waar, in welke omvang en onder welke voorwaarden.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wil hen met deze publicatie ondersteunen bij het verwerven van inzicht in afwegingskaders voor locatiekeuze en ruimtelijke inpassing.

Download de publicatie  Grondgebonden zonneparken


Nieuw in de Noordzee: een ‘stroomeiland’ voor windenergie

Een energieknooppunt in de Noordzee gaat na 2030 de stroom van duizenden windmolens op zee verdelen naar land. De Rotterdamse haven doet mee.
Een iconisch initiatief dat over de hele wereld kan uitstralen. „Dubai heeft zijn eilanden waar je op kunt wonen, Nederland profileert zich met een eiland dat een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van zijn energiegebruik.’’

Lees het volledige artikel op nrc.nl. Zie ook nos.nl.


‘Minder windmolens en meer schadevergoeding’, omwonenden windmolenpark schrijven brief

BREDA – De omwonenden van het geplande windmolenpark bij de A16 willen minder windturbines en een uitgebreidere schadevergoeding. Dat schrijven ze in een brief aan de provincie en gemeenteraden van Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert. De brief is zaterdag verstuurd door het bewonersplatform Voor De Wind West-Brabant. Dit platform is opgericht door een aantal omwonenden van de 29 geplande windmolens tussen Moerdijk en Hazeldonk. Volgens het platform worden de bewoners van 107 huizen zwaar getroffen door het plan. De bewoners mogen een planschadevergoeding aanvragen, maar volgens hen compenseert dit niet de eventuele waardevermindering van hun woningen. Zij vinden dat de provincie daar ook rekening mee moet houden.
Lees het volledige artikel op Omroep Brabant.


De Monitor: over afkopingen en belangenverstrengelingen

Wie bepaalt eigenlijk waar dat windmolenpark moet komen? En hebben omwonenden daarbij nog iets in te brengen? Of is het algemeen belang van zo’n project groter dan het individuele belang van omwonenden, en hebben zij gewoon pech dat ze daar wonen? En als dat zo is, worden zij dan wel voldoende gecompenseerd voor de geleden schade?
De Monitor onderzoekt de procedures rond grote bouwprojecten van de overheid en de mogelijkheden van omwonenden om daar invloed op uit te oefenen?
Diverse interessante korte video’s. Kijken!


Traag Utrecht moet haast maken met groene energie

AD 16-11-2017

De provincie Utrecht moet haast maken met groene energie, omdat het flink achterloopt op de rest van Nederland. Plannen voor weilanden vol zonnepanelen worden te vaak tegengehouden omdat ze niet in het landschap zouden passen. Dat stelt landschapsarchitect Paul Roncken, onafhankelijk adviseur van de provincie.
Download het volledige artikel  AD UN 16 nov 2017


‘Buren’ windmolens verder buitenspel

Buren windmolens buitenspel
Telegraaf 14-11-2017

De Vereniging Buren van Rijnenburg (VBVR) voelt zich buitenspel gezet in het besluitvormingsproces over de mogelijke komst van windmolens naar de gelijknamige polder tussen Utrecht en Nieuwegein.
Download het volledige artikel  'Buren' windmolens verder buitenspel


Mitros wil windmolens op woningen bouwen

Woningcorporatie Mitros wil via eigen windturbines duurzame energie gaan opwekken. Het is de bedoeling dat de windturbines op de daken van Mitros-woningen komen te staan. De eerste turbines heeft de corporatie al geplaatst: op het dak van haar eigen kantoor in Utrecht.
Lees het volledige artikel op Cobouw.nl


Windmolenbouwer ontkomt niet aan leegloop

Windmolenbouwer ontkomt niet aan leegloop
Telegraaf 11-11-2017

Windmolenbouwer SIF is nog naarstig op zoek naar werk voor het volgend jaar. “In Frankrijk, Engeland en Friesland vecht men tot de hoogste rechter door tegen de geplande windmolenparken. Dat zorgt dan voor leegloop en vaste kosten die niet gedekt kunnen worden.”
Download het volledige artikel  Windmolenbouwer ontkomt niet aan leegloop


Is de groene droom van Utrecht een utopie?

Is de groene droom van Utrecht een utopie?
AD 11-11-2017

In 2030, over iets meer dan twaalf jaar dus, heeft iedere Utrechter slechts een fiets of elektrische auto. Benzinestations zijn niet meer te vinden in de stad. In elke straat staan tientallen laadpalen om onze moderne auto’s van stroom te voorzien.
Download het volledige artikel Is de groene droom van Utrecht een utopie?


‘Polderenergie’ in Rijnenburg stuit op veel weerstand

Nieuwegein en De Meern zijn bang voor horizonvervuilende windmolens en projectontwikkelaars willen er liever bouwen. De wens van de gemeente Utrecht om de polders Rijnenburg en Reijerscop vol te zetten met zonnepanelen of windmolens, stuit op heel wat weerstand en bedenkingen.
Lees het volledige artikel op AD.nl


Bewoners aan de slag met ontwerp Rijnenburg

Bewoners en belanghebbenden gaan vanaf vandaag samen met de gemeente aan de slag om een ontwerp te maken voor het energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Inwoners van Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht worden gevraagd mee te denken over de polder aan de rand van de gemeente Utrecht.
Lees het volledige artikel op DUIC


Utrecht wil omwonenden betrekken bij ontwikkeling polder Rijnenburg

De gemeente Utrecht vraagt inwoners van Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht mee te denken over polder Rijnenburg. Vrijdag organiseeert de gemeente daarom bijeenkomsten in winkelcentrum Galecop in Nieuwegein, winkelcentrum de Veldhof in Utrecht en winkelcentrum de Clinckhoeff in IJsselstein.
Lees het volledige artikel op RTV Utrecht


Alles wat je moet weten over ‘energiepolder’ Rijnenburg

Nieuwegeiners en ook inwoners van De Meern vrezen in navolging van Houtenaren de komst van windturbines naar de polder Rijnenburg, in de linker oksel van knooppunt Oudenrijn. Ze zijn bang voor horizonvervuiling, maar veel meer nog voor bewegende schaduwen van de wieken en geluidsoverlast.
Lees het volledige artikel in AD.nl