Nieuws

Meerderheid bewoners Reijerscop zegt keihard NEE

De polder Reijerscop – gelegen ten westen van de polder Rijnenburg – is niet bepaald dicht bevolkt, maar er wonen wel degelijk mensen. De meeste bewoners maken zich zorgen over de voorgenomen plannen voor het plaatsen van windturbines in hun woonomgeving. Tijdens de informatieavond op 17 april overhandigde een vertegenwoordiger van de bewoners van Reijerscop een verklaring aan wethouder Lot van Hooijdonk. De volledige tekst leest u hieronder.

Formeel standpunt – op 17 april 2019 – van een ruime meerderheid van de bewoners van de woonwijk Reijerscop op het voorstel van het college. 14 van de 20 huizen aan de Reijerscop De Meern geven aan tegen windmolens te zijn en participeren niet. 3 spreken zich al langer uit als neutraal en zullen niet participeren. Maar liefst 15 woningen doen mee met de ludieke actie: woningverkoop i.v.m. windmolens ‘van lot’je getikt.

Nee, wij kunnen niet leven met het door het College van B&W genoemde voorstel en zeggen ‘keihard nee’ tegen dit voorstel

Nee, wij kunnen niet leven met het door het College van B&W genoemde voorstel en zeggen ‘keihard nee’ tegen dit voorstel om de volgende redenen:

 

 1. We zijn niet betrokken, niet gezien en niet gehoord:
 • Wij hebben niet actief deel kunnen nemen aan de totstandkoming van de scenario’s en hebben geen inbreng kunnen leveren – er heeft niemand namens Reijerscop aan de uitwerkingsgroep deelgenomen;
 • We zijn pas in een later stadium toegevoegd aan de plannen om te verduurzamen – in eerste instantie was de focus Rijnenburg alleen;
 • Reijerscop, zeer dichtbij de ingetekende windmolens gelegen, komt op geen enkel moment – tijdens dit lange traject – voor in de berekeningen/ metingen. Tijdens de eerste werkbijeenkomst kregen wij de vraag: “wonen daar dan mensen”;

 

 1. We kunnen ons geen reëel beeld vormen:
 • Metingen die zijn voorgesteld als metingen, zijn berekeningen gebleken. Wij kunnen niet zorgvuldig bepalen wat iets daadwerkelijk voor ons betekent als er niet zorgvuldig gemeten wordt. Wij leven – in dit voorstel – niet op een gemiddelde dag en op een bepaald tijdstip met de windmolens. Wij leven – volgens dit voorstel – elke minuut van de dag onder invloed van deze windmolens;
 • Berekeningen/ metingen hebben deels plaatsgevonden op locaties die wij aan de straatnaam in combinatie met de plaats niet herkennen. Hoe geloofwaardig zijn deze berekeningen;
 • Berekeningen/ metingen vinden plaats op redelijke tot grote afstand van de plek waar de windmolens ingetekend zijn. Reijerscop, op een steenworp afstand van de ingetekende windmolens gelegen, komt op geen enkel moment – tijdens dit lange traject – voor in deze berekeningen;

Een van de voorwaarden is participatie. Er is geen sprake van participatie aan de Reijerscop.

 1. Een van de voorwaarden is participatie. Er is geen sprake van participatie aan de Reijerscop:
 • 14 van de 20 woningen in de woonwijk Reijerscop zijn tegen de komst van windmolens;
 • In onze wijk heersen er afhankelijkheidsrelaties. De ene bewoner werkt samen met of voor de andere bewoner (windmolenboer). Ondanks deze (financiële) afhankelijkheid spreken mensen zich toch uit tegen de windmolens. Dit geeft goed aan hoe groot de tegenstand eigenlijk is. Dit vraagt lef.

 

 1. Wij hebben grote twijfels over de wijze waarop dit voorstel tot stand is gekomen en dat blijkt voor ons uit:
 • Het project lijkt vanuit sturing op maximaal rendement eenzijdig aangevlogen. Zo is er bijvoorbeeld alleen naar wind- en beperkt naar zonenergie gekeken. En zijn de scenario’s bijvoorbeeld niet door de uitwerkingsgroep ontwikkeld – die graag breder had gekeken dan alleen rendement – maar door Eneco. Op het moment dat de uitwerkingsgroep zich niet kon vinden in de voorgestelde scenario’s, werd deze feedback voor kennisgeving aangenomen.
 • Andere – voor direct omwonenden en inwoners van De Meern en Nieuwegein, Mastwijk en Woerden, Montfoort – belangrijke zaken die aan de basis van zo een voorstel zouden moeten liggen, zijn op geen enkele wijze meegenomen in de projectfase. Ook is er tijdens de diverse openbare bijeenkomsten geen antwoord gekomen op wie er verantwoordelijkheid neemt voor planschade.

 

Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 • Gezondheidsrisico’s omwonenden;
 • Waardedaling woning;
 • Ecologie en natuur;
 • CO2 die vrijkomt bij boringen in veengrond;

Er wordt van ons dus verwacht een standpunt in te nemen op basis van maximaal rendement alleen en zonder dat we de direct negatief merkbare effecten op onze dagelijkse levenssituatie in kaart hebben. Gewoon omdat er ‘even’ over onze levenssituatie heengestapt wordt. Wij stappen daar echter niet zomaar overheen!! Wij vragen de volksvertegenwoordiging op te staan en onze belangen in deze te behartigen. Wij hebben dit rechtstreeks aan D66 gevraagd en ook VVD heeft een e-mail van ons ontvangen met onze noodkreet. Wij hebben geen belang bij rendement alleen: wij wonen hier.

 • De vele moties van wantrouwen die aan het adres van de wethouder zijn afgegeven. Een deel van onze volksvertegenwoordiging heeft er kennelijk ook geen optimaal vertrouwen meer in. Wanneer wordt er ingegrepen en wie stopt deze – landelijk duidelijk niet gedragen – richting om Nederland te verduurzamen met windenergie dicht op woonwijken.
 • De motie van wantrouwen die door een groot deel van de uitwerkingsgroep is afgegeven: er wordt niet geluisterd, was toen al de boodschap. Wie heeft er toen geluisterd, ingegrepen en bijgestuurd? En wie luistert er nu?
 • Een van de voorwaarden was meerdere vormen van duurzame energie opwekken in de scenario’s uit te werken.
 • Tijdens de verschillende werkbijeenkomsten in De Meern en Nieuwegein – die voor bewoners zijn georganiseerd om een beeld te vormen en reactie te geven op de voorgestelde scenario’s – zijn foutieve gegevens gepresenteerd en zijn er ook delen/ gebieden niet meegenomen in de presentatie. Wij hebben deze bijeenkomsten dus nooit kunnen gebruiken om input/ feedback op maat te geven: wij wisten niet waarop te reageren, omdat het ‘gewoonweg’ niet zichtbaar was voor de projectleiding en dus ook niet voor ons.
 • Wat is pauzelandschap Reijerscop/ Rijnenburg – dit blijkt een interessante vraag waar we van de verschillende projectleiders een ander antwoord krijgen dan op de gemeente website staat. Wederom: wat moeten wij nu? Wat is het juiste antwoord? Waar richten wij ons op?

 

Wij hebben nog niemand gesproken die de omvang van de planschade erkent en ook niemand neemt tot op dit moment enige verantwoordelijkheid voor deze planschade. Tevens is er ook niemand die ons uitsluitsel kan geven hoe dit eventueel straks wordt opgepakt.

Wij schrijven dit als laatste punt en daarmee lijkt het wellicht het minst belangrijk. Voor ons is dit punt echter van heel groot (woongenot)belang. Wij vragen ons af en hebben grote zorg over:

 • Hoe wij straks moeten leven met het geluid van windmolens bovenop het geluid van een snelweg die ver over de toegestane 47 DB gaat, op momenten?
 • Het geluid van de snelweg komt uit een hele andere richting dan het geluid van de windmolens? We krijgen dan vanaf twee kanten – Noord en Zuidwest – geluidsoverlast.
 • Wij ervaren in de nacht heel veel rust omdat er geen/ vrij weinig snelweg geluid is. We laden op en hebben dat ook nodig omdat we overdag met overlast leven. Met dit voorstel zal er in de nacht sprake zijn van geluidshinder in de breedste zin van het woord.
 • Hoe gaat het hoogfrequente en laagfrequente hinderstukgeborgd worden in de MER? Diverse onderzoeken tonen aan dat ook laagfrequent voor mens en dier schadelijk is. De WHO heeft een duidelijk standpunt ingenomen inzake geluid en windmolens. Tot nu toe horen wij dat er hier in Nederland geen bepalingen voor zijn. Hoe wordt dit straks gemeten? Of is het een kwestie van ons blootstellen en dan maar zien? Hoe is het met het lerend vermogen gesteld van de Nederlandse regering/ samenleving: leren we van eerder opgedane ervaringen in Nederland en het buitenland? Wij spreken de Nederlandse volksvertegenwoordiging aan om ervaringen meer leidend te laten zijn.
 • Waar wij de door diverse onderzoeken en makelaars afgegeven waardedaling woning van minimaal 20% kunnen verhalen: bij de gemeente, Eneco of de windboer? Van de gemeente begrepen wij dat zij liever – vanwege risico’s – geen windmolens op eigen grond willen. Mogen wij daar voorzichtig uit concluderen dat de waardedaling risico’s niet door de gemeente wordt vergoed? Van Eneco kregen wij – overigens ruim vijf maanden voordat het voorstel van B&W bekend was – een vergoeding van 900,- op jaarbasis aangeboden. Met alle respect: 20% van de waarde van een gemiddelde woning aan de Reijerscop ligt ver boven de 900,- op jaarbasis. Betekent dat dan dat wij de waardevermindering op onze buurman, de windboer, dienen te gaan verhalen? Ook hier tasten we wederom in het duister.

 

Vanuit het bedrijfsleven en het runnen van eigen zaken, leerden wij dat een negatieve Business Case direct de prullenbak in mocht. Nu dient de belastingbetaler dit gat in het budget – d.m.v. subsidieregelingen – te betalen. Ook daar zeggen wij – als belastingbetaler – “nee” tegen.

Wij – als bewoners van Reijerscop – vragen om een formele reactie van B&W op ons formele standpunt. Wij verwachten een andere wending en zullen alles inzetten om dit tegen te gaan.

Wij – als bewoners van Reijerscop – vragen om een formele reactie van B&W op ons formele standpunt. Wij verwachten een andere wending en zullen alles inzetten om dit tegen te gaan.

 

Met een gepaste groet,

Namens de bewoners van Reijerscop De Meern,

 

Diana Jansen Verweij

info@barada.nl

06-46732346