Nieuws

Motie “Lessen voor grote en complexe projecten” unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 december 2018 ter behandeling van het rapport van de Rekenkamer over de Uithoflijn, heeft een motie aangenomen, waarin zij het college van B&W opdraagt in samenspraak met de raad te komen tot een Utrechtse ‘Regeling grote projecten’. Dit “met het oog op huidige en toekomstige grote en complexe projecten”, aldus de unaniem aangenomen Motie "Lessen voor grote en complexe projecten" .
Ook de ontwikkeling van een energielandschap in de polder Rijnenburg/Reijerscop is een groot en complex project.