Nieuws

Nieuwe telling gevraagd referendum windturbines Utrecht

Volgens burgemeester Dijksma, voorzitter van het stembureau, kwamen de indieners de petitie voor een referendum over windturbines in Utrecht tien stemmen te kort. Er waren 1989 stemmen uitgebracht maar daarvan waren slechts 990 goedgekeurd zodat de benodigde duizend stemmen voor de eerste ronde net niet werden gehaald.

Deze duizend stemmen moeten binnen drie weken na de publicatiedatum van het Coördinatiebesluit Rijnenburg en Reijerscop zijn ontvangen. De referendumverordening van de gemeente verwijst naar de publicatiedatum van de besluitenlijst. Dat was 27 juli. Volgens de indieners is dit niet correct. “Ons is duidelijk dat 6 juli 2023 de correcte publicatiedatum moet zijn, namelijk het moment waarop het betreffende raadsbesluit openbaar voor alle burgers toegankelijk is gepubliceerd in het gemeenteblad”.

Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) heeft daarom gevraagd om een nieuwe beoordeling door het Centraal Stembureau

“Utrecht moet zich houden aan de landelijke regels. Een besluit is pas rechtsgeldig als het officieel is gepubliceerd in een officieel orgaan zoals het Gemeenteblad. Een besluitenlijst bevat nog niet per definitie het volledige rechtsgeldige besluit. Dat volledige rechtsgeldige besluit was er dus nog niet op 27 juni maar kwam pas op 6 juli tot stand. Daarom gaat pas vanaf 6 juli de termijn van 3 weken in tot 27 juli waarin het referendum verzoek kan worden ingediend”

Inmiddels staat de teller op 2108 petities dat zijn er 119 extra. Die zijn bij de gemeente aangeleverd. Deze moeten worden meegeteld en daar zitten zeker tien geldige stemmen bij. BVRR wil tevens als waarnemer aanwezig zijn bij de nieuwe telling van de stemmen.

Vandaag heeft burgemeester Dijksma de ontvangst van de extra petities bevestigd en zij zal uiterlijk 3 augustus een besluit nemen of het tweede inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over het aangenomen voorstel ‘Raadsvoorstel Reparatie Coördinatiebesluit energielandschap Rijnenburg en Reijerscop’ wordt toegelaten.