Nieuws

Oproep aan gemeenteraad Utrecht

Bij de Raadsinformatiebijeenkomst van dinsdag 2 april jl. in het oude Stadhuis deed Buren van Rijnenburg en Reijerscop een laatste oproep aan de raadsleden van de gemeente Utrecht. Hieronder de volledige tekst.

Dames en Heren van de Raad in Utrecht. Vanavond spreken wij als Buren van Rijnenburg en Reijerscop waarschijnlijk als laatste keer tot u.

Al meer dan 7 jaren proberen wij u ervan te overtuigen dat het aan u als raad is om de belangen van ons als inwoners van Utrecht bij een industrieel Energielandschap te beschermen.

Wij hebben altijd aangegeven voorstanders te zijn van opwekking van groene energie. Maar dan wel Met Zon op Land en Wind op Zee. Die optie levert genoeg energie op om de doelstellingen van Parijs, die al ruimschoots worden gehaald, verder te overtreffen.

Vanuit diverse partijen is altijd geroepen “ja maar wij willen meer!” Maar méér ten koste van de gezondheid van vele duizenden omwonenden? Méér ten koste van tientallen miljoenen aan planschade die u bij die zelfde bewoners achterlaat?

Het lijkt er op dat het antwoord steeds weer was “Ja ten koste van die inwoners”. Wij willen nou eenmaal maximale energieopbrengst. Kijk ons eens als moreel verhevenen!
Jarenlang hebben wij ons geërgerd.
Het verbaast ons, wellicht naïef als we zijn, dat alle argumenten tegen de windturbines in een zo’n druk bevolkt gebied van Nederland steeds terzijde werden geschoven. Men, en ook velen onder u, ging niet op de argumenten in maar pareerde die steeds door dan vervolgens te roepen “Ja maar we hebben een energie-opgave”, “Ja maar we willen maximale energie opbrengst”.

Wij roepen u op: Zet de gezondheid en het leefmilieu van uw inwoners op de eerste plaats en kijk dan wat er mogelijk is. En ook dán kan er nog heel veel energie worden opgewekt. Maximaal – nee niet maximaal, maar wel verantwoord.

Wij roepen u op: Zet de gezondheid en het leefmilieu van uw inwoners op de eerste plaats en kijk dan wat er mogelijk is. En ook dán kan er nog heel veel energie worden opgewekt. Maximaal – nee niet maximaal, maar wel verantwoord.

De wind-sector en politici die zoveel mogelijk en zo groot mogelijk windturbines willen, verschuilen zich achter Oude Normen. Of wellicht zelfs nieuwe normen, zoals die nu in de maak zijn. Die normen stellen echter niet de gezondheid en het leefmilieu op de eerste plaats.

De 45 dB lden norm zou burgers moeten beschermen. Maar zoals u inmiddels wel weet is dat een norm die uitgaat van gemiddelden. 2 dagen vrijwel windstil en dan een dag met windkracht 4 en je blijft onder de 45 dB. Maar bij een gemiddelde van 45 DB zijn er genoeg dagen van 47dB of 49 dB.

Plaatjes van het RIVM tonen steeds dat het geluid van de windturbines op ongeveer het geluid van een stille koelkast uitkomen. Maar een stille koelkast levert 38dB geluid, een gemiddelde 39/40dB en een luide koelkast 41dB. 3dB is een verdubbeling van het geluidsniveau. 41dB is een luide koelkast. Als u straks instemt met windturbines in Rijnenburg en Reijerscop, dan bent u verantwoordelijk dat tienduizenden omwonenden een gemiddelde herrie ondervinden tot 45dB. Gemiddeld – maar op diverse momenten kan het dus ook zomaar 49dB zijn. Zo’n 6 keer harder dan een gemiddelde koelkast.

Er zijn diverse onderzoeken, altijd met oude bestaande parken, die aantonen dat het wel meevalt. Maar er zijn ook voldoende onderzoeken en praktijkervaringen van huisartsen en geluidswetenschappers die aangeven dat er weldegelijk een groot probleem voor de volksgezondheid is.

Als u binnenkort een besluit moet nemen over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, laat u dan leiden door het belang/de gezondheid van de Utrechters. Het gaat om vele duizenden mensen. En voor bewoners van Klein Rijenburg is de ellende straks al helemaal verschrikkelijk (als die wijk dan überhaupt nog mogelijk is).

Er is bovendien een alternatief. Het plan van de kopgroep. Er van uitgaande dat de turbine in de oksel van de a1 en a12 er sowieso niet komt, zouden de turbines in het verlengde van Strijkviertel een goede optie kunnen vormen. Laat de Reijerscop vallen en beperk het tot 3 turbines en een flinke berg zonne-energie.

Dan doet u recht aan opwekking van een enorme berg groene energie, EN u neemt uw verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving voor (tien) duizenden Utrechters.

De anterieure overeenkomst met Rijne Energie kent als voorwaarde dat uw raad het bestemmingsplan vaststelt. Binnen het door U te nemen besluit mag RE bouwen en exploiteren. Maar het is aan u om met de beste en laatste kennis het best mogelijk besluit te nemen.

Laat dat in ieder geval geen besluit zijn om nu de turbines in Rijnenburg en Reijerscop zoals in het voorgenomen plan.