Nieuws

Oproep aan wethouder Van Hooijdonk

Geachte wethouder,

U blokkeert de Toekomst van Rijnenburg waar plaats is voor meer dan tienduizend duurzame woningen in combinatie met groen en recreatie en groene energie voor 45.000 huishoudens.

U houdt zich niet aan de afspraken om een integraal plan voor Rijnenburg en Reijerscop te presenteren en woningbouw minimaal vanaf 2030 mogelijk te maken. U stelt voor om wegens de windturbines de datum voor woningbouw op te schuiven naar 2036, maar wij weten dat rekenen niet uw sterkste kant is.

Die turbines staan er minimaal tot 2043 als u en de windmolenlobby hun zin krijgen.

Keer terug op uw schreden.

Keer terug op uw schreden. Kies voor duurzame energie opwekking via zonne-energie. Onze petitie voor zonne-energie is inmiddels ondertekend door ruim 2000 omwonenden.

Het wordt het grootste zonnepark in Nederland, met vernatting van het veenweide gebied, ruimte voor een roeibaan en verplaatsbare panelen die deels op daken van woningen en op geluidswering kunnen worden gelegd.

Ontsluiting van de polder hoeft geen 15 jaar te duren. Bij het scenario Zon Voorop staat ter hoogte van de Ringkade al een onderdoorgang onder de A2 getekend naar Galecop Nieuwegein. Hier is binnen een paar honderd meter aansluiting mogelijk is op het fietsnetwerk en bus- en tramverbindingen naar de stad. Ook kan de bestaande onderdoorgang onder de A12 bij Strijkviertel worden verbreed voor aansluiting op fiets- en OV-netwerk aan de noordzijde van de polder.

Een deel van de oproep op deze video

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

Windturbines van 230 meter markeren de weg naar de hel. De hel voor huidige omwonenden: dat zijn 15.000 adressen in een straal van 2,3 km en de hel voor toekomstige bewoners. Dat zijn er minstens 25.000  in Rijnenburg.

Zij worden getroffen door de gevolgen van de mega turbines: geluid (ook het schadelijke niet hoorbare laagfrequente geluid), slagschaduw en irritante flashlights overdag en rode lampjes ‘s nachts.

Gevolgen: gezondheidsproblemen, slapeloosheid, stress of stilzetten.

U verzwijgt de feiten over geluid. Zoals het DGMR rapport over geluid in de polder.

U negeert stelselmatig de mening van omwonenden in een schijn-participatieproces.

Bewoners voelen zich door u misleid en bedrogen.

U tilt belangrijke beslissingen al twee keer over de verkiezingen heen.

U dramt door met een kokervisie zonder oog voor nieuwe ontwikkelingen.

U dramt door met een kokervisie zonder oog voor nieuwe ontwikkelingen.

De voorstellen in het nieuwe klimaat-akkoord verschillen enorm van het oude energie akkoord. Er moeten Regionale Energie Akkoorden komen met lokaal draagvlak waarbij burgers mogen kiezen tussen zon of wind en er wordt veel meer ingezet op wind op zee.

U heeft geen oog voor alternatieven met zonne-energie of ideeën voor integrale ontwikkeling zoals uitgewerkt in onze notitie De Toekomst voor Rijnenburg.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Keer terug op uw schreden.

Kies voor een zonnige Toekomst van Rijnenburg.

 

Met vriendelijke groet,

Buren van Rijnenburg en Reijerscop