Nieuws

Oproep: Verkiezingsdebat Podium Hoge Woerd 7 maart 20.00 uur (zaal open vanaf 19.15)

Beste buren van Rijnenburg/Reijerscop,
Morgenavond (woensdag 7 maart) is er een verkiezingsdebat van de Gemeente Utrecht met daarin o.a. deze vraag:

Hoe denken de verschillende politieke partijen over windmolens in polder Rijnenburg?

Als Buren van Rijnenburg, Reijerscop, willen we de vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeente Utrecht nog eens aan de tand voelen. Wij hebben zoals bekend afgelopen maand gesprekken gevoerd met vrijwel alle politieke partijen en op grond hiervan onze Kieswijzer samengesteld.

Onze hoofdvraag die wij aan de politieke partijen hebben voorgelegd is:
Voorkom hinder van windmolens voor de huidige en toekomstige inwoners van Rijnenburg Reijerscop en omwonenden. Aanvullende vraag was: Participeer in wind op zee!
De resultaten in de Kieswijzer geven de positie aan van de partijen zoals zij die zelf verwoorden, afgestemd met de woordvoerders met hun toelichting. Voor dit verkiezingsdebat blijven er nog een aantal vragen te beantwoorden:

Wie zijn met onze eerste hoofdstelling eens? Dat zijn zes partijen: VVD, CDA, PVV, Stadsbelang, Piratenpartij en SP.
De eerste vijf willen tevens dat er snel wordt begonnen met nieuwbouw in Rijnenburg. SP heeft vragen bij nieuwbouw maar stelt dat er geen draagvlak is voor windmolens onder de bevolking en is om die reden tegen windmolens. Er zijn 2 leden van huidige coalitie: VVD en SP.

Wie is het met onze stelling (in belangrijke mate) oneens ? Dat zijn vier partijen: Groen Links, Student en Starter, Denk en Evenwicht.
GroenLinks is geen voorstander van woningen in de nieuwe polder en vindt dat Utrecht moet bijdragen aan schone energie met zonne-energie en windmolens in te realiseren in goed evenwicht tussen alle belangen. Ook Student en Starter, Denk en Evenwicht zien volgens hun zeggen mogelijkheden voor windmolens in de polder.

Wie zeggen dat zij het (in belangrijke mate) met ons eens zijn maar houden toch de deur open voor windmolens? Dat zijn volgens ons vijf twijfelpartijen de we graag aanhoren wat ze nu echt gaan doen in Rijnenburg: D66, Christen Unie, PvdA, Partij van de Dieren, Senioren Partij.
D66 en Christen Unie zijn geen voorstander van nieuwbouw in de polder, maar willen dit realiseren in de stad. Christen Unie gaf aan ons aan dat scenario’s windmolens geen disproportionele overlast moeten geven en het eens te zijn met onze stelling. Inmiddels in een recent interview met Utrecht TV verklaart Christen Unie dat de windmolens in Rijnenburg er gewoon moeten komen. D66 zegt het in belangrijke mate met onze stelling eens te zijn maar geeft een tegenstrijdige toelichting. Ze zeggen hinder te willen beperken maar zien windmolens wel als mogelijkheid.
PvdA wil zo snel mogelijk beginnen met nieuwbouw in de polder en acht de kans dat de partij voor windmolens zal kiezen niet groot. Toch zal de partij pas na de verkiezingen als de scenario’s op tafel liggen zijn uiteindelijke afweging maken. De kans is dus aanwezig dat de partij na de verkiezingen toch in zal stemmen met windmolens.
Partij van de Dieren wil rekening houden met belangen van mens en dier in de polder en is geen voorstander van woningbouw. Wel ziet de partij wind op zee als een goed alternatief. De partij lijkt het in belangrijke mate met ons eens, maar wij willen graag iets meer zekerheid.
Senioren Partij voelt ook wel voor wind op zee maar vindt dat de mogelijkheid in eigen regio moet worden onderzocht. Ook deze partij houdt dus de deur voor windmolens open.

Kom niet te laat naar het Castellum, de theaterzaal is voor maximaal 250 personen. Enkelen van de stuurgroep zijn er in elk geval ook. TOEGANG GRATIS.

Namens de Buren,

Pieter van Veenen
Cees Modder
Henk Diemer