Nieuws

Pleidooi voor brede coalitie om tweedeling te doorbreken

Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) doet een beroep op de informateur en de politieke partijen voor een brede coalitie om de ontstane tweedeling tussen stad en platteland in de provincie te doorbreken. (zie bijlage)

Samen heeft de huidige coalitie nog 22 van de 49 zetels. Het is tijd voor verandering. GL, PvdA, D66 en CDA zouden afspraken moeten maken op hoofdpunten met BBB en VVD. Geen verre doelstellingen in de toekomst maar een pragmatisch plan op hoofdthema’s voor de komende vier jaar.

Samen kan de brede coalitie bestaande impasses doorbreken ten aanzien van het grote woningtekort en de energietransitie.

Utrecht moet ook meewerken aan de ontsluiting van Rijnenburg waarmee wordt voldaan aan de landelijke vereisten voor het niet verbreden van de A27 bij Amelisweerd.

Tenslotte zou men eerst moeten kijken hoever je komt met maatregelen op vrijwillige basis voor het terugdringen van stikstof- en CO2 uitstoot nabij natuurgebieden en in het veenweidegebied.

Lees verder:  Brede coalitie nodig om tweedeling te doorbreken