Nieuws

Raadsbesluit 9 juli a.s.

De gemeenteraad zal vóór de zomervakantie een besluit nemen over een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Het energielandschap staat op donderdag 9 juli 2020 vanaf 19.30 uur op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

Vergadering gemeenteraad volgen via livestream
Een beperkt aantal mensen kan de vergadering in de hal van het stadhuis (Stadhuisbrug 1) op een scherm volgen. Hier geldt echter vol is vol. U kunt de vergadering ook thuis volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad of via facebook.

Voorstel en stukken
Het aangepast voorstel, de visie en het uitnodigingskader waarover de raad een besluit neemt, staan op de website van de gemeenteraad. Hier vindt u ook de raadsbrief met een toelichting.