Nieuws

Raadsleden stellen vragen aan experts

Op 4 juni 2019 vond er in Utrecht een raadsinformatiebijeenkomst plaats waar raadsleden vragen konden stellen aan genodigde experts en betrokkenen over het Collegevoorstel Rijnenburg en Reijerscop. Op ons verzoek is BVRR aan de lijst genodigden toegevoegd.

De bijeenkomst was een initiatief van raadslid Te Hoonte (VVD) samen met andere fracties.

 

Hoorbaar geluid

Er werden veel vragen gesteld aan Gerard van Kempen van het ingenieurs- en adviesbureau DGMR dat onderzoek heeft gedaan naar geluid en slagschaduw.

(Het naambord onder in beeld is niet juist)

Over de hoorbaarheid van het geluid in de woonwijken buiten de polder was hij duidelijk: “Er zijn dus inderdaad momenten, met name in de nacht, als het verkeer stil is op de snelwegen dat de windturbines in de woonwijken hoorbaar zullen zijn”.

Er zijn dus inderdaad momenten, met name in de nacht, als het verkeer stil is op de snelwegen dat de windturbines in de woonwijken hoorbaar zullen zijn”

Namens BVRR voegde Pieter van Veenen hieraan toe dat cruciale geluidsgegevens van DGMR over het hoorbare geluid in de polder niet door de gemeente zijn gepubliceerd. Hieruit blijkt dat midden in de polder (op meetpunt Nedereindseweg 543) bij ongunstige wind (windkracht 5 richting meetpunt) geluidsoverlast onaanvaardbaar hoog is.

Voor scenario Energie Voorop (vergelijkbaar met Collegevoorstel van 11 turbines voor dit meetpunt) is er sprake van 24 uur per etmaal hoorbaar geluid. Dit is dus midden in de polder precies waar de toekomstige woningbouw wordt gepland.

 

Grondeigenaren wijzen Collegvoorstel af

Tevens bleek dat grondeigenaren van de Kopgroep bij monde van Hugo Nijhoff het maximale Collegevoorstel afwijzen. Hij verklaarde dat zij als grondeigenaren onaangenaam zijn verrast door dit zevende scenario met turbines in het midden van de polder en aan dit voorstel geen enkele medewerking zullen verlenen.

 

 

Woningbouw bewust niet op agenda gezet

Uit antwoorden van gemeentewoordvoerders bleek dat de gemeente Utrecht woningbouw in Rijnenburg nog nergens heeft geagendeerd, niet in G4-overleggen of andere regionale overleggen. Het is bewust eruit gelaten. Ook hierover is de Kopgroep (met 70 procent van de grond in Rijnenburg) zeer ontstemd. Zonder concrete plannen voor woningbouw willen zij geen medewerking geven aan plannen voor duurzame energie. Ook Raadsleden waaronder de heer Bülent Isik (PvdA) vroegen om een gelijktijdige planning van de toekomstige woningbouw procedure (in de Ruimtelijke Visie Utrecht) en de planprocedure voor Duurzame Energie.

 

…dan zijn we aan het droogzwemmen’ – Cees Bos van Stadsbelang

 

 

De bijeenkomst is in zjin geheel terug te zien op de website van de gemeente Utrecht.