Realistische beelden van slagschaduw en lichthinder

In deze video ziet u hoe windmolens langs de A2 en A12 uw woonomgeving kunnen beïnvloeden voor de hinderaspecten horizonvervuiling, lichthinder en slagschaduw. De woonomgeving die hier in kaart is gebracht is gebaseerd op Google Street View beelden en panoramafoto’s. In deze 6 minuten durende video laten we u zien met behulp van 3D-animaties wat het effect is van een dergelijke opstelling. Deze opstelling hebben wij gekozen aan de hand van wat tot nu toe bekend is vanuit diverse bronnen, zoals de Haalbaarheidsstudie Windenergie in Utrecht van Bosch & Van Rijn over kansrijke wind in Rijnenburg.

Met deze animatie willen wij laten zien dat windmolens niet passen in onze huidige en toekomstige leefomgeving in en om Rijnenburg / Reijerscop. De Buren van Rijnenburg en Reijerscop zullen dit soort feitelijke informatie blijven verspreiden zolang de kans bestaat dat dergelijke scenario’s worden gerealiseerd in de plannenmakerij.

De Buren van Rijnenburg en Reijerscop heeft de samenwerking gezocht met The Imagineers, de makers van de software waarmee deze simulatie is gemaakt. Wat u mist in dit filmpje is het geluid dat de molens veroorzaken, bovenop de bestaande geluidshinder van de snelwegen, luchtverkeer en industrie. Er wordt aan gewerkt om dit ook zichtbaar en hoorbaar te maken.

Onder de animatie vindt u een toelichting. TIP: bekijk de video op volledig scherm.

Toelichting bij de animatie

Links ziet u de kaart met daarop aangegeven de snelwegen A2 en A12, het verkeersknooppunt Oudenrijn, Nieuwegein en de polder Rijnenburg/Reijerscop. De roodgekleurde symbooltjes zijn de molens, de blauwe de panorama’s. Nogmaals willen wij benadrukken dat deze opstelling door ons is bepaald aan de hand van wat tot nu toe bekend is vanuit diverse bronnen, teneinde de animatie te kunnen maken.

Rechts ziet u de animatie in 3D. Links ziet u in 2D wat het bijbehorende gezichtspunt is bij de animatie. Let op de bewegende lichtblauwe driehoek en de lichtblauwe gezichtslijn. We zoomen eerst in op de Galecopperlaan in Nieuwegein. Getoond wordt de stand van de zon op 20 december en 20 oktober. U ziet de schaduwen van de molens.
Als de tijd op ongeveer 2 minuten staat zijn we aanbeland bij de Reinesteijnseweg in Nieuwegein. Daarna volgt de Reinesteijnseweg, de Sikkelweide en de Nedereindseweg.

Op 3 minuut 30 gaan we naar De Meern, naar de Meerndijk, ter hoogte van het AC Restaurant aan de A12. Vervolgens naar Zonnedauw, in de wijk Veldhuizen, de Claudiuslaan in de wijk De Balije (ziet u de schaduwen over de huizen?). Dan naar de C.H. Letschertweg, de weg die parallel langs de A12 loopt. Volgen nog Rijnzathe en Van Deventerlaan in Utrecht stad. We eindigen weer op de Reinesteijnseweg.

Ook in het donker zichtbaar

Ziet u ook de rode verlichting op de molens? Ja, u ziet ze ook in het donker. Dat is voor het luchtverkeer. Helicopters kunnen daar dus niet laag vliegen en zullen dan moeten uitwijken naar de andere kant van de A12 en A2. Waar de meeste huizen staan dus.