Nieuws

Oproep aan provincie en buurgemeenten: Wijs windturbines af

Samenvatting Oproep aan provincie en buurgemeenten: Wijs windturbines af
“Leden van Provinciale Staten: gebruik uw bevoegdheid om de plannen van de gemeente Utrecht af te wijzen en te vragen om een integraal plan”, zo luidt de Oproep van Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) van 26 april 2019.
“Provinciale Staten hebben op 5 november er in een motie bij de gemeente Utrecht op aangedrongen om een integraal plan te maken voor de verschillende bestemmingen van de polder zoals woningbouw, groen recreatie en groene energie. Aan dit verzoek heeft het Utrechtse College met dit concept voorstel geen gehoor gegeven”, aldus BVRR in hun Oproep.
Het gaat om de plannen van het College van gemeente Utrecht voor het plaatsen van 11 windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Ook de buurgemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden worden opgeroepen om de plannen af te wijzen.

 

Woningbouw op lange baan geschoven
Het Utrechts College plan staat vol tegenstrijdigheden over toekomstige woningbouw in de polder. Hierover wordt volgend jaar pas een besluit genomen, zo stelt College Utrecht. Heeft dit voor de wethouder geen eerste prioriteit, zo vraagt BVRR zich af.
Ontsluiting van de polder hoeft geen 15 jaar te duren zoals het Utrechtse College beweert. Met een onderdoorgang onder de A2 naar Galecop Nieuwegein is er op een paar honderd meter aansluiting mogelijk op het fietsnetwerk en bus- en tramverbindingen naar de stad.
Bij Strijkviertal ligt de onderdoorgang onder de A12 er al.
Het is allemaal maar tijdelijk zo wordt beweerd. Woningbouw zou oorspronkelijk vanaf 2030 al mogelijk zijn. Nu wordt dit opgerekt naar 2036. Op de bewonersbijeenkomst van 17 april haalde de wethouder zelf die datum al onderuit met de opmerking: “in 15 jaar heb je de kosten eruit maar daarna kun je er in eventuele extra jaren echt aan verdienen”.
De suggestie dat de samenleving aan de opbrengst van deze windturbines kan verdienen is onjuist volgens BVRR, want slechts eenderde van de opbrengst per KWh zijn inkomsten uit verkoop van windenergie. Tweederde van de opbrengst bestaat uit subsidies die belastingbetalers betalen via de energierekening. Windenergie op zee wordt met veel minder subsidie geproduceerd en is economisch een beter alternatief.
Het plan om de woningbouw dan maar gefaseerd op te starten terwijl er nog windturbines staan is totaal onhaalbaar. Juist midden in de polder waar woningen moeten komen is de geluidsoverlast het meest ernstig.

 

De leugen regeert
De leugen regeert in de gemeente Utrecht: er wordt misleidende en onjuiste informatie verstrekt over geluidsgevolgen van de windturbines en cruciale onderzoeksgegevens worden verzwegen.
“Het College kiest met 11 windturbines niet alleen voor maximale opbrengst maar ook voor vrijwel de maximale geluidshinder”. In vergelijking met de eerder onderzochte scenario’s kan de hoorbaarheid van het geluid per uur worden berekend. Bij ongunstige wind (windkracht 5 richting meetpunt) zullen de turbines op locaties in De Meern 21 uur of 10 uur per etmaal hoorbaar zijn boven het geluid van de snelweg. Op vier locaties in Nieuwegein is er dan respectievelijk sprake van 21, 3, 24 en 23 uur per etmaal hoorbaar geluid.
Wethouder Van Hooijdonk stelde op de bijeenkomst van 17 april dat gekozen is voor een afstand van 800 meter van woonwijken aan de overzijde van de A12. “Dus de bewoners aan de andere kant van de A12 zullen er nauwelijks hinder van ondervinden; de snelweg overstemt dat geluid”. Dit is onjuist en een leugen, zo stelt BVRR.
Het meest opzienbarend is het weglaten van onderzoeksgegevens over het geluid in de polder. Het Collegevoorstel heeft niet het volledige onderzoek van bureau DGMR gepubliceerd. De uitkomsten van negen meetpunten voor het geluid in de polder ontbreken. Hieruit blijkt dat er bij ongunstige wind midden in polder sprake is van 24 of 23 uur hoorbaar geluid per etmaal. Hier kun je dus echt geen woningen naast bouwen.
Ook noemt BVRR de geplande reservering voor planschade een ridicuul laag bedrag.
Een kenmerkende aanpak voor deze wethouder “doordrammen met een veel te rooskleurig budget en tijdsplanning en zich niet aan afspraken te houden. Zo word je later met een groot tekort geconfronteerd dat wordt afgewenteld op de burgers”.

Foto: Wethouder Lot van Hooijdonk beantwoordt vragen van bezoekers bijeenkomst 20 april 2019.