Stemadvies Provinciale Staten 15 maart – Utrecht vol met windturbines?

Als het aan het aan het provinciebestuur ligt wordt Utrecht straks volgebouwd met 270 meter hoge windturbines. Gedeputeerde Huib van Essen (Groen Links) en coalitiegenoten zien het liefst minimaal 60 tot 100 mega turbines. Er zijn al 70 locaties in de provincie in beeld gebracht! Dus vast ook bij ú om de hoek.

Toch wil niet elke partij deze ziekmakende turbines. Laat uw stem horen op 15 maart.

Stemwijzer PS2023 BVRR

Dit zijn de stellingen die wij aan de partijen voorlegden:

Stelling 1 – Respecteer lokale keuze voor zonne-energie

Maatschappelijk draagvlak is een vereiste voor een duurzame energietransitie. Er is een lokale keuze tussen zonne-energie of windenergie. In nieuwe plannen voor Regionale Energie Strategie (RES) wordt door bewoners en gemeenten steeds vaker gekozen voor zonne-energie en geen windenergie. De provincie moet lokale keuzes respecteren en geen windturbines opdringen.

Stelling 2 – Windturbines alleen met maatschappelijk draagvlak

Bij plannen voor plaatsing van windturbines stellen wij de voorwaarde dat een meerderheid van direct belanghebbende omwonenden, in een straal van 10x de tiphoogte, zich in een onafhankelijke draagvlakmeting hier voor uitspreekt.

Stelling 3 – Versnel de woningbouw ook buitenstedelijk

Om de woningbouw te versnellen moeten we niet alleen binnenstedelijk bouwen maar ook per direct inzetten op nieuwe woningbouwlocaties buiten de bestaande stad met hoogwaardige OV-verbindingen.

NB: Een toelichting bij de mening van de politieke partijen over de drie stellingen kunt u downlaoden: Toelichting politieke partijen bij BVRR Stemadvies PS Utrecht 2023