D66 – D66 is groot voorstander van grootschalige duurzame energieopwekking…

D66 is groot voorstander van grootschalige duurzame energieopwekking in de polder Rijnenburg waarbij hinder voor inwoners van Rijnenburg/Reijerscop en omwonenden beperkt moet blijven. Windmolens zijn hierbij een mogelijkheid. Een zorgvuldig participatieproces met omwonenden is hierbij cruciaal.  Voor nieuwe woningbouw ziet D66 ruimte in de bestaande bouw, zo beschermen wij het groen rondom de stad. Wind op zee is ook één van de opties die D66 wil verkennen voor meer duurzame energie opwekking.