CU – De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden…

De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie in de  vorm van zon- en windenergie in Rijnenburg. Het is voor de ChristenUnie de voorwaarde dat er geen disproportionele overlast van windmolens voor de inwoners en omwonenden optreedt. De koppeling tussen windmolens op land en overlast houdt in dat a) dat goed onderzocht is voor Rijnenburg en b)  alleen scenario’s met windmolens zonder disproportionele overlast op steun kunnen rekenen. Naast wind op land, bijvoorbeeld in Rijnenburg, is de ChristenUnie voorstander van meer wind op zee.