SP – De SP onderschrijft het eerste belangrijkste deel van de stelling.