SP – De SP onderschrijft het eerste belangrijkste deel van de stelling.

De SP onderschrijft het eerste belangrijkste deel van de stelling. De SP onderschrijft niet de koppeling met “Participeer in wind op zee!” omdat dit niet een noodzakelijke koppeling is en het begrip participatie niet eenduidig is.