VVD – De VVD is niet tegen duurzame energie, maar de vorm moet wel passend zijn …

De VVD is niet tegen duurzame energie, maar de vorm moet wel passend zijn binnen het gebied waar het komt. Duurzame energie moet geen last vormen voor woningen en nieuwe woningbouw die is gepland. De VVD stelt in haar verkiezingsprogramma dat nieuwe woningen in Rijnenburg in 2030 moeten worden opgeleverd.De VVD is geen fan van hoge windmolens en ook geen fan van wind op land binnen de gemeente Utrecht. Zonnepanelen zouden bij voorkeur geplaatst kunnen worden op daken of zorgvuldig ingepast in het nieuwe woon- en recreatie gebied. De VVD is dus tegen windmolens in dit gebied en onderschrijft de stelling van BVRR.