Denk – Volgens onze informatie kunnen de windmolens in Rijnenburg/Reijerscop omdat er een periode overbrugd moet worden…

Volgens onze informatie kunnen de windmolens in Rijnenburg/Reijerscop omdat er een periode  overbrugd moet worden en het park tijdelijk is. De mogelijke overlast die de molens kunnen veroorzaken, weegt  minder zwaar dan de voordelen die het park oplevert voor de verduurzaming van de energie-opwekking. Indien het echter betekent dat de woningbouw in feite vanwege de windmolens jaren wordt uitgesteld, zijn wij geen voorstander, omdat woningbouw voor ons een hogere prioriteit heeft. Mocht het mogelijk zijn om met windmolens op zee te realiseren ten behoeve van de energiewinning in Utrecht, dan heeft dat voorkeur.