GL – GroenLinks wil een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten …

GroenLinks wil een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. Daarom kiezen we voor schone energie. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die haar kan stoppen. Hiervoor is het opwekken van schone energie op zee én op land noodzakelijk. Utrecht moet daar aan bijdragen door grootschalig schone energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. GroenLinks stimuleert daarom de aanleg van zonnevelden voor energie en warmte en de bouw van windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Voor GroenLinks staat voorop dat de scenario´s die voorgelegd gaan worden na de verkiezingen een goed evenwicht laten zien tussen de verschillende belangen. Natuurlijk moet hier in overleg goed gekeken worden wat mogelijk is met weinig tot geen hinder. GroenLinks is er geen voorstander van dat er woningen worden gebouwd in de polders en ziet meer in het bouwen in de bestaande stad.