PvdDieren – De Partij voor de Dieren draagt de gemeente op…

De Partij voor de Dieren  draagt  de gemeente op om de realisatie van schone energieproductie in polder Rijnenburg/Reijerscop te faciliteren en te stimuleren, rekening houdend met migratieroutes van vogels en vleermuizen en het beperken van overlast voor omwonenden. De bouwpauze is een bouwstop en Partij voor de Dieren vindt de polder ook na 2030 geen geschikte plek voor woningbouw.

Dit standpunt betreft vooral voor het leefmilieu van de huidige bewoners  en omwonenden (mens en dier) van de historische groene hart polder. Woningbouw in de polder is ook na de bouwpauze geen wens van de fractie, wel de bescherming van de huidige natuurwaarden die geleden hebben in de laatste jaren ´bouwpauze´ van de gemeente en provincie. Over participatie op zee door de gemeente is het standpunt van de Partij voor de Dieren: in belangrijke mate eens met het voorbehoud dat de voordelen voor het onderwaterleven opwegen tegen de nadelige impact op de ecologie, zoals op de  trekvogelroutes en vanwege het  onderwatergeluid door het heien van windmolens, op het onderwaterleven. Partij voor de Dieren blijft tot slot tegenstander van de biomassacentrale op Lage Weide en hamert erop te investeren in meer duurzame vormen van energie.