PVV – In de polder Rijnenburg dient direct begonnen te worden met…

In de polder Rijnenburg dient direct begonnen te worden met ontwikkelen en bouwen van woningen. De PVV Utrecht is tegen het plaatsen van windmolens. De PVV is ook tegen zonneakkers, omdat het de weidevogels verdrijft.  Zonnepanelen op daken van gebouwen is prima.  De PVV is er mordicus op tegen, dat gemeentes participeren in wind op zee omdat het geen taak is voor een Gemeente.