S&S – Student&Starter willen eerst verdichten in de stad…

Student&Starter willen eerst verdichten in de stad om de urgente woningzoekenden nog in deze raadsperiode iets te kunnen bieden. Dit is nu al zeer urgent. Windmolenplannen kunnen dan ernaast in Rijnenburg ontwikkeld worden, maar of die daadwerkelijk doorgaan, hangt -voor S&S- af van o.a. deze condities (in willekeurige rangorde): a) de ontwerpen voldoen aan alle voorwaarden van het raadsbesluit in juli 2017 zoals het in kaart brengen van de huidige hinder naast een sociale gericht impact op woonomgeving, b) de ontwerpen zijn geen schijnduurzaamheid : als bijv. de periode van bouwpauze -2030 tekort is voor de businesscase van een windpark, wordt het nee, c) de ontwerpen zijn gemaakt met vroegtijdige en goede participatie van omwonenden:  schijnparticipatie en verrassingseffecten moeten uitgesloten zijn, d) de grootste CO2 reductie wordt behaald over de hele levensduur van het windpark (aanleg, operationeel, afbraak). Participatie in wind op zee kan wel mits de kaders helder zijn, de belanghebbende bekend zijn, en de gemeente per euro het beste rendement weet te behalenHet is niet óf wind op land, óf wind op zee maar én wind op land én wind op zeeMaar  wind op zee is iets waar de gemeente Utrecht in principe niet over gaat.