PvdA – Windmolens in Rijnenburg zullen niet ten koste van woningbouw mogen gaan.

 

Windmolens in Rijnenburg zullen niet ten koste van woningbouw mogen gaan. PvdA wil verder zo snel mogelijk beginnen met woningbouw in Rijnenburg. De PvdA zal zijn uiteindelijke afweging maken voor de hinder van windmolens als de scenario’s op tafel liggen. De kans dat de PvdA uiteindelijk voor windmolens zal kiezen acht de PvdA niet groot: voordat de meest hinderlijke optie van windmolens in Rijnenburg aan de orde kan komen, zullen eerst alle andere alternatieven voor duurzaamheid moeten worden benut en zijn onderzocht. De PvdA wil de discussie aangaan om wind op land vroeger of later geheel te vervangen door wind op zee. Binnen de discussie over een nieuw energieakkoord willen wij ons hard maken om waar mogelijk de voorkeur te geven aan wind op zee. Maar de gemeente moet niet zelf als initiatiefnemer / investeerder optreden.