CDA – Woningbouw en grootschalige energie opwekking met windenergie sluiten elkaar uit…

Het hoofdargument voor het CDA is: Woningbouw en grootschalige energie opwekking met windenergie sluiten elkaar uit in Rijnenburg/Reijerscop. Die combinatie is niet mogelijk.

De oorspronkelijke discussie en besluitvorming over het pauzelandschap Rijnenburg tot 2030 vond plaats in 2010 toen er nog sprake was van een crisis in de woningbouw. Nu is de situatie geheel veranderd. Woningbouw heeft voor het CDA de hoogste prioriteit. Andere mogelijke nieuwbouw locaties (de zogenaamde verdichting in de stad) waaronder bij het Merwedekanaal stuiten op fysieke beperkingen qua aantal woningen alleen al vanwege de noodzakelijke verkeersontsluiting voor de toekomstige bewoners. Daarom schrijft het CDA in zijn verkiezingsprogramma: ”dat om ook gezinswoningen te kunnen blijven bouwen en de betaalbaarheid te waarborgen, uitbreidingsruimte voor nieuwbouw gewenst is. In de komende raadsperiode (2018-2022) moet de planvorming voor woningbouw in de polder Rijnenburg/Reijerscop voorbereid worden, zodat woningbouw in het midden van de jaren ‘20 kan starten.”

Op het terrein van duurzame energie is er sprake van voortdurende nieuwe ontwikkelingen. Grootschalige windenergie projecten op land zijn financieel en organisatorisch steeds minder aantrekkelijk geworden: niet alleen energie opwekking op zee is goedkoper geworden, maar dat geldt ook voor zonne-energie. CDA zal afwegen wat de beste bestedingsvorm is voor SDE subsidies = welke vorm het meest duurzame rendement geeft.  De vorm (wind, geo, zon e.d.) wil het CDA niet dicteren. Tenslotte moeten ook bouwers en project ontwikkelaars worden betrokken bij de plan ontwikkeling voor Rijnenburg.