CDA – Woningbouw en grootschalige energie opwekking met windenergie sluiten elkaar uit…