Nieuws

Uitspraak Raad van State heeft grote gevolgen voor plannen windturbineparken

De Raad van State heeft vandaag een uitspraak gedaan die grote gevolgen kan hebben voor de plannen voor windturbines in Nederland, ook de plannen voor windturbines in Rijnenburg en Reijerscop. De Nederlands aanpak windturbines is in strijd met het Europees recht. De overheid heeft de eigen normen voor veiligheid, geluidsoverlast en milieu nooit goed getoetst.

VIDEO Persrechter Rosa Uylenburg legt uit waarom het Europees recht dwingt tot zo’n milieubeoordeling van de Nederlandse windturbinenormen. Voor de volledige toelichting over wat er nu moet gebeuren en wat de gevolgen zijn voor windparkbesluiten: bit.ly/3duKtEZ

Buren van Rijnenburg en Reijerscop zeggen al jaren dat de normen die de Nederlandse overheid hanteert niet deugen.